sitemapvision

Прозоре місто

Назад

Протидія корупції: Навчання та документи

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 №1699-VII

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені Наказом Національного агентства України з питань державної служби №158 від 05.08.2016

Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затверджений Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 №2

Міська програма “Запобігання та протидія корупції” на 2018 — 2022 роки

Звіт про виконання програми "Запобігання та протидія корупції" за 2018 рік

Звіт про виконання програми "Запобігання та протидія корупції" за 2019 рік

Звіт про виконання програми "Запобігання та протидія корупції"

Розпорядження міського голови від 13.07.2018 №243р “Про затвердження Положення про відділ запобігання та виявлення корупції департаменту з питань безпеки та запобігання коррупції Маріупольської міської ради”

Рішення Маріупольської міської ради від 26.12.2018 №7/38-3483 “Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”

Рішення Маріупольської міської ради від 26.12.2018 №7/38-3491 “Про затвердження Кодексу етичної поведінки посадових осіб Маріупольської міської ради, посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, закладів, що перебувають у комунальній власності”

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 29.09.2017 №839

«Відділом запобігання та виявлення корупції, як уповноваженим підрозділом Маріупольської міської ради розробляються та розповсюджуються методичні матеріали, надаються рекомендації, проводяться тематичні заходи з роз’яснення посадовим особам та іншим працівникам вимог законодавства у сфері запобігання та протидії корупції (конфлікт інтересів, фінансовий контроль тощо).

 

Інформація щодо проведених заходів

ПеріодКількість проведених заходівЗагальна кількість слухачівСередній відсоток засвоєння матеріалу (% на підставі анкетування)
І півріччя 2020 року  20  355  77
ІІ півріччя 2020 року   

 

дата оновлення: 30.11.2020