vision

Прозоре місто

Назад

Протидія корупції: Навчання та документи

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 №1699-VII

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені Наказом Національного агентства України з питань державної служби №158 від 05.08.2016

Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затверджений Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 №2

Міська програма “Запобігання та протидія корупції” на 2018 — 2022 роки

Звіт про виконання програми "Запобігання та протидія корупції"

Розпорядження міського голови від 13.07.2018 №243р “Про затвердження Положення про відділ запобігання та виявлення корупції департаменту з питань безпеки та запобігання коррупції Маріупольської міської ради”

Рішення Маріупольської міської ради від 26.12.2018 №7/38-3483 “Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”

Рішення Маріупольської міської ради від 26.12.2018 №7/38-3491 “Про затвердження Кодексу етичної поведінки посадових осіб Маріупольської міської ради, посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, закладів, що перебувають у комунальній власності”

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 29.09.2017 №839

«Відділом запобігання та виявлення корупції, як уповноваженим підрозділом Маріупольської міської ради розробляються та розповсюджуються методичні матеріали, надаються рекомендації, проводяться тематичні заходи з роз’яснення посадовим особам та іншим працівникам вимог законодавства у сфері запобігання та протидії корупції (конфлікт інтересів, фінансовий контроль тощо).

 

Інформація щодо проведених заходів

ПеріодКількість проведених заходівЗагальна кількість слухачівСередній відсоток засвоєння матеріалу (% на підставі анкетування)
І півріччя 2020 року  20  355  77
ІІ півріччя 2020 року   

 

дата оновлення: 24.09.2020