Прозоре місто

Назад

Оренда землі

Управління земельних відносин міської ради здійснює забезпечення регулювання земельних відносин на території м.Маріуполя згідно з діючим законодавством; здійснення організаційних заходів щодо розпорядження землями в межах міста; проведення методичної консультаційної роботи щодо інформування населення міста з питань, пов’язаних з регулюванням земельних відносин; здійснення, відповідно до чинного законодавства України, організаційних заходів щодо забезпечення прав громадян в сфері земельних відносин; розгляд клопотань, заяв, пропозицій і скарг громадян та юридичних осіб. Детальніше 

Начальник управління

ТІТОВ Дмитро Вікторович

Адреса, телефон, електронна пошта

м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 7/17 (каб. 312, 314, 317, 318); тел. 098 081 91 22; E-mail: uzo.marsovet@i.ua

Умови надання земельних ділянок на території Маріупольської міської ради відносно плати  за землю регламентовано рішеннями Маріупольської міської ради від 27.12.2017 за №7/25-2387 та від 23.12.2016 №7/14-1120, про затвердження умов надання земельних ділянок на території маріупольської міської ради відносно плати за землю.

Рішення сесії міської ради про ставки земельного податку та розмір орендної плати

 

Інвестиційні земельні ділянки

Інвестиційні земельні ділянки (doc, 57.0 KB)

КВЦПЗ

Цільове призначення земельної ділянки

%

02

Землі, зайняті житловим фондом

0,03

 

Землі, зайняті автостоянками для збереження особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівничими кооперативами

0,03

 

Землі, зайняті індивідуальними гаражами

0,03

01

Землі, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями та спорудами

0,03

 

Для сінокосіння і випасання худоби

0,1

 

Для багаторічних насаджень

0,03

 

Для городництва

0,03

 

В інших випадках

1

КВЦПЗ

Цільове призначення земельної ділянки

%

01.05

індивідуальне садівництво

0,09

01.07

городництво

0,09

02.01

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

1

02.06

колективне гаражне будівництво

0,5

 

В інших випадках

3

1. Фізичні особи, які звільнені від сплати земельного податку:

1.1. Інваліди першої та другої групи;

1.2. фізичні особи, які виховують трьох або більше дітей у віці до 18 років;

1.3. пенсіонери (за віком);

1.4. ветерани війни та особи, на яких розповсюджується дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

1.5. фізичні особи, які визнані законом як особи, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи;

2. Звільнення від сплати податку на земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії громадян, вказаних у пункті 7.1. даного розділу, розповсюджується на одну земельну ділянку по кожному виду користування у межах граничних норм:

2.1. для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;

2.2. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більше 0,10 гектара;

2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;

2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара;

2.5. для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

3. Юридичні особи, які звільняються від сплати податку:

3.1. установи, організації комунальної та державної форм власності, які фінансуються  з державного та місцевого бюджетів;

3.2. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні та зоологічні парки, пам’ятники природи, заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;

3.3. органи державної влади та місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені у відповідність з законами України, Збройні сили України та Державна прикордонна служба України,  які повністю утримаються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

3.4. дошкільні, загальноосвітні заклади, вищі навчальні заклади незалежно від форми власності та джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

3.5. підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розташовані спортивні споруди,  які використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувальних процесів збірних команд України за видами спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та параолімпійської підготовки;

3.6. дослідницькі господарства науково-дослідницьких установ та навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ.

3.7. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України,  які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.  У разі виключення таких підприємств установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем  в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3.8. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації,  які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат  на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».