sitemapvision

Прозоре місто

Назад

Порядок отримання публічної інформації

Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації виконавчим комітетом Маріупольської міської ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради від 21.06.2011 №6/8-596 «Про заходи з реалізації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 25.10.2017 №7/22-2056

Рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради від 21.06.2011 №6/8-596 «Про заходи з реалізації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 03.03.2017 № 7/16-1197

Розпорядження міського голови про затвердження «Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у Маріупольській міській раді» від 18.06.2018 № 201р

Розпорядження міського голови «Щодо організації оприлюднення відкритих даних» від 15.06.2016 №322р

Розпорядження міського голови «Про введення в експлуатацію системи електронного документообігу в органах місцевого самоврядування Маріуполя» від 08.12.2016 № 603р

Запит на інформацію адресується фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, по телефону.

Запит на інформацію подається у довільній формі.

Реквізити оплати витрат на друкування інформації за запитами на отримання публічної інформації:

Населений пункт

Маріупольська міська ТГ

Отримувач

Донецьке ГУК/Маріуполь

Код отримувача

37967785

Банк отримувача

Казначейство України (ел. адм. подат.) 

Рахунок

UA908999980314080544000005686

Код класифікації доходів бюджету

24060300

Призначення – за копії документів запит №_____ від _____

  • Прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • Підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Запити на інформацію, що надійшли в усній або письмовій формі: на адресу міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому або на  адресу керівників структурних підрозділів міської ради реєструються у відділі діловодства  управління з питань  звернень громадян та діловодства міської ради

м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 39, (кабінет 1а) поштова адреса 87515.

Контактна особа: Мглінець Наталя Юр'ївна, спеціаліст 1 категорії відділу діловодства.

Телефон: (0629) 33-62-26.

Графік роботи:

Понеділок – Четвер з 8-00 до 17-00;

П’ятниця з 8-00 до 16-00;

перерва 12-00-12-48; 

Електронною поштою: інформаційні запити, адресовані міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому керівникам структурних підрозділів – на адресу електронної пошти mar.v@dn.gov.ua.

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання відповіді.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

На вимогу запитувача під час реєстрації запиту на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток реєстраційного штампа із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб

Форма для подання інформаційного запиту від об’єднань громадян

дата оновлення: 14.05.2021