A-A+vision

Новини

Назад

Оголошено конкурс з відбору проєктів новостворених мікро та малих підприємств і фізичних осіб-підприємців для фінансування на безповоротній основі

12 серпня 2020, 09:56
461
Суспільство, Економіка

Відповідно до рішення Маріупольської міської ради від 27.05.2020 №7/52-5141 Про затвердження програми з відбору проєктів новостворених мікро та малих підприємств і фізичних осіб-підприємців для фінансування на безповоротній основі визначено

Організатор конкурсу – Маріупольська міська рада (87500, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Миру, 70).

Форма державної фінансової підтримки, для надання якої здійснюється відбір.

Фінансова підтримка надається переможцям конкурсного відбору (далі отримувачі) на безоплатній та безповоротній основі.

Обов’язковою умовою надання фінансової підтримки є:

 • співфінансування у розмірі не менше 30% суб’єктом підприємництва витрат на реалізацію проєкту;
 • передбачення умовами проєкту створення нових робочих місць за умови збереження наявного персоналу та обов’язкове працевлаштування працівників на новостворені робочі місця.

Не допускається у якості співфінансування вже придбане обладнання та основні фонди, виплата заробітної плати, сплата податків та інших обов’язкових платежів, відшкодування витрат на відрядження, рекламу, створення сайтів, сплата комісій банківської установи, кредитні та будь-які інші зобов’язання, речі особистого вжитку. А також сплата за отримання ліцензій та дозволів, навчання, перепідготовку, та підвищення кваліфікації, купівлю/оренду квартир та іншої житлової нерухомості, купівлю/оренду транспортних засобів, купівлю/оренду нежитлової нерухомості, що не буде задіяна у виробництві.

Загальний розмір фінансової підтримки одному отримувачу за рахунок бюджетних коштів не може перевищувати 250 тисяч гривень.

Кошти фінансової підтримки не можуть бути використані отримувачем на:

 • купівлю/оренду квартир та іншої житлової нерухомості;
 • купівлю/оренду нежитлової нерухомості;
 • купівлю/оренду транспортних засобів;
 • купівлю вживаного обладнання, в тому числі вживаних транспортних засобів;
 • навчання, перепідготовку, та підвищення кваліфікації;
 • отримання ліцензій та дозволів у разі, якщо цього потребує окремий вид підприємницької діяльності;
 • придбання оборотних активів, зокрема сировини для виробництва товарів та надання послуг, основних та допоміжних  матеріалів палива, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, запасних частин, тари будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході операційного циклу  виробництва, які входять до складу продукції, або є необхідними компонентами для її виготовлення;
 • придбання малоцінних та швидкозношувальних предметів;
 • виплату заробітної плати, сплату податків та інших обов’язкових платежів;
 • відшкодування витрат на відрядження, рекламу, створення сайтів;
 • заставу, депозит, сплату комісій банківської установи, кредитні та будь-які інші зобов’язання;
 • транспортні послуги;
 • купівлю речей особистого вжитку.

Право на одержання фінансової підтримки мають суб’єкти підприємництва, які за сукупністю відповідають наступним критеріям (за винятком виключень зазначених у Порядку використання коштів місцевого бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки новоствореним суб’єктам підприємництва на реалізацію проєктів (далі - Порядок):

 • зареєстровані та здійснюють діяльність на території міста Маріуполя;
 • з моменту державної реєстрації пройшло не більше дванадцяти місяців;
 • розробили або реалізують проєкти, умовами яких передбачається придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення для організації та розширення виробництва та (або) надання послуг за наступними пріоритетними напрямами соціально – економічного розвитку міста:
 • машинобудування, виробництво машин, устаткування готових металевих виробів;
 • виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;
 • переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв);
 • впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження, крім придбання устаткування відновлюваної енергетики для виробництва електроенергії;
 • креативні індустрії, а саме освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів;
 • виробництво продуктів харчування;
 • виробництво будівельних матеріалів;
 • розвиток туризму (у тому числі виробництво сувенірної продукції);
 • розвиток спортивної індустрії;
 • рибна ловля та переробка риби;
 • виробництво швейних виробів та взуття (легка промисловість).

Право на одержання фінансової підтримки не мають суб’єкти підприємництва, які відповідають одному або декільком з наступних критеріїв:

 • є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
 • є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;
 • здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
 • здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним із основних видів діяльності;
 • визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
 • перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
 • подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за одержанням фінансової підтримки;
 • мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування або мають прострочену заборгованість з виплати заробітної плати.
 • отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;
 • отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився, в тому числі часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого підприємництва;
 • отримують державну допомогу, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел перевищує за будь-який трирічний період  суму еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року;
 • отримують фінансову підтримку, яка не відповідатиме Критеріям оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 57.

Умови проведення конкурсного відбору

Організацію та проведення конкурсного відбору проєктів суб’єктів підприємництва, яким буде надаватись фінансова підтримка на реалізацію проєктів, здійснює конкурсна комісія з відбору проєктів суб’єктів підприємництва (далі конкурсна комісія), склад якої затверджено рішенням Маріупольської міської ради.

Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсному відборі (далі учасники конкурсного відбору), протягом терміну, визначеного в оголошенні для подачі документів заповнюють форму анкети, розміщеної на веб-сайті Маріупольської міської ради, та подають до Центру надання адміністративних послуг наступний пакет документів:

 • заяву на участь у конкурсному відборі за формою, визначеною у додатку 1;
 • копію Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – для заявників фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб;
 • бізнес-план з фінансово-економічним обґрунтуванням проєкту згідно структури, визначеної у додатку 2;
 • календарний план реалізації проєкту;
 • довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито розрахунковий рахунок;
 • довідки про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування, з виплати заробітної плати на початок місяця в якому подана заява;
 • інформацію про розмір державної допомоги, отриманої після 02 серпня 2017 року, та зобов’язання (у довільній формі) про доведення до відома головного розпорядника інформації про отримання будь-якої нової державної допомоги протягом строку отримання фінансової підтримки.

У разі подання документів представником суб’єкта звернення додатково додається копія документу, що підтверджує повноваження особи як представника (засвідчена у встановленому законодавством порядку).

Кожен претендент може подати заяву на отримання фінансової державної підтримки тільки одного виду, що надається з місцевого бюджету у вигляді фінансової підтримки на реалізацію проєктів суб’єктів мікро та малого підприємництва.

Заяви, подані з неповним пакетом документів (не відповідають вимогам пункту 3 розділу IV порядку) не реєструються, та повертаються учасникам конкурсного відбору із зазначенням підстав їх повернення. У разі усунення виявлених недоліків, учасник конкурсного відбору до закінчення кінцевого строку подання заяви має право подати її повторно.

До конкурсного відбору не допускаються суб’єкти підприємництва які є:

 • переможцями конкурсних відборів та у поточному або попередніх роках отримали фінансову підтримку за рахунок коштів міського чи обласного бюджетів;
 • пов’язаними (афілійованими) особами з переможцями конкурсних відборів, які у поточному або попередніх роках отримали фінансову підтримку за рахунок коштів міського чи обласного бюджетів.
 • пов’язаними (афілійованими) з суб’єктами середнього та великого підприємництва, відповідно до ст. 55 Господарського Кодексу України.

Додаткову інформацію щодо конкурсу з відбору проєктів новостворених мікро та малих підприємств і фізичних осіб-підприємців для фінансування на безповоротній основі можна отримати в департаменті з питань економіки Маріупольської міської ради за адресою: 87500, м. Маріуполь, вул. Казанцева, 33, 1 поверх, каб.14 або за тел. (0629) 33-70-45, електронна пошта: dep.econom@mariupolrada.gov

Адреса, за якою надається документація для участі у конкурсі:

Центр надання адміністративних послуг: м. Маріуполь, пр. Миру,107

Віддалені робочі місця Центру за адресами:

«Соціальний офіс «Мультицентр»: м. Маріуполь, вул. Українського козацтва, 51

Спільний сервісний центр з МВС у ТРЦ «ПортСіті»: м. Маріуполь, Запорізьке Шосе, 2, І поверх в ТРЦ «ПортСіті»

Проведення конкурсу починається з 1 вересня 2020 року.

Документи від учасників конкурсу приймаються  до 1 жовтня 2020 року. 

Засідання комісії назначено на 2 листопада 2020 року за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 39, Конференц-зал.

Додаток 1 - Заява на участь

Додаток 2 - Структура бізнес-плану