Городянам

Назад

Начальник відділу запобігання та виявлення корупції управління з питань безпеки, протидії корупції та оборонно-мобілізаційної роботи міської ради

Напрям роботиДепартамент з питань безпеки та запобігання корупції міської ради
Підрозділуправління з питань безпеки, протидії корупції та оборонно-мобілізаційної роботи міської ради
Дата оголошення конкурсу06.02.18

На посаду начальника відділу запобігання та виявлення корупції призначається громадянин України, який не досяг граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування, має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом в органі місцевого самоврядування або на державній службі не менше 3 років або в інших сферах не менше 5 років, або післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного

Обов'язки:

  • Здійснює керівництво відділом; 
  • Виконує покладені на відділ завдання і функції щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та виявлення корупції в діяльності органу місцевого самоврядування в межах наданих повноважень; 
  • Залучається до проведення:
  • експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
  • планових інвентаризацій та внутрішнього аудиту виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств;
  • вхідного контролю товарно-матеріальних цінностей, прийманні робіт/послуг у складі комісії;
  • службового розслідування (перевірки). 
  • Надає методичну та консультативну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
  • Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики; 
  • Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств до вчинення корупційних правопорушень.