Городянам

Назад

Головний спеціаліст відділу розвитку мережі закладів освіти та методичної підтримки педагогів департаменту освіти міської ради

Напрям роботиОсвіта
ПідрозділДепартамент освіти
Дата оголошення конкурсу26.06.18

Вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Обов’язки:

  • контроль за виконанням нормативних документів, інструктивних листів, рішень Уряду в галузі освіти, додержанням школами Статутів закладів загальної середньої освіти, Положень про організацію освітнього процесу у закладах,  контроль за виконанням навчальних програм і планів, впровадженням педагогічних інновацій, рівнем та якістю знань учнів, організацією внутрішкільного контролю, управлінською діяльністю керівників, правильним веденням шкільної документації, виконанням закладами освіти нормативних документів, інструктивних листів, постанов уряду в галузі освіти щодо організації освітнього  процесу, контролює виконання рішень виконкому, міської ради з питань, що належать до компетенції відділу;
  • організація в закладах освіти міста та контроль альтернативних форм навчання: екстернат, дистанційне навчання, індивідуальне та інклюзивне навчання;
  • розгляд заяв громадян у межах  компетенції за дорученням     начальника відділу розвитку мережі закладів освіти та методичної підтримки педагогів;    
  • взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;
  • інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, дорученнями директора департаменту та Положенням про відділ розвитку мережі закладів освіти та методичної підтримки педагогів.