Городянам

Назад

Головний спеціаліст відділу планування, контролю та бухгалтерського обліку

Напрям роботиТранспорт
ПідрозділДепартамент транспорту та зв’язку
Дата оголошення конкурсу23.01.18

Вимоги: громадянин України, який не досяг граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування; повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

Обов’язки:

 • здійснення нарахування заробітної платні працівникам департаменту відповідно до діючого законодавства, формування меморіального ордеру №5. Оформлення казначейських документів на заробітну плату;
 • складання щомісячних та щоквартальних звітів по заробітній платі до податкової інспекції;
 • ведення обліку видатків по авансовим звітам;
 • виконання окремих службових доручень свого безпосереднього начальника відділу;
 • приймати участь у проведені фінансово-господарської перевірки в підпорядкованих підприємствах, проведеного працівниками відділу. Перевіряє додержання вимог законодавства, виявляє порушення та надає рекомендації щодо усунення недоліків у фінансово-господарській діяльності шляхом опрацювання документів і матеріалів підпорядкованих підприємств;
 • у разі виявлення порушень законодавства України при проведенні перевірок інформувати начальника відділу про виявлені порушення;
 • у разі виявлення порушень законодавства України при проведенні контролю, результати роботи оформляти у вигляді акту перевірки, який надається директору департаменту, начальнику відділу;
 • організовувати контроль за виконанням прийнятих по результатам контрольних заходів рішень, а також усунення виявлених недоліків;
 • здійснювати облік проведених контрольних заходів;
 • забезпечувати виконання покладених на відділ завдань, показників з питань, які відносяться до його компетенції;
 • здійснювати збір і узагальнення оперативної  інформації з питань, які відносяться до повноважень відділу;
 • контролювати виконання підпорядкованими підприємствами заходів щодо формування запитів, складання паспортів бюджетних програм, квартальних та річних звітів про виконання паспортів  бюджетних програм;
 • здійснювати формування бюджетного запиту, складання паспортів бюджетних програм та звітів про виконання паспортів бюджетних програм;
 • контролювати виконання підпорядкованими підприємствами нормативних документів, які регулюють їх діяльність.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на сайті надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25).