Городянам

Назад

головний спеціаліст відділу планування департаменту освіти міської ради

Напрям роботиОсвіта
ПідрозділДепартамент освіти
Дата оголошення конкурсу05.06.18

Вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Обовязки:

  • облік планів асигнувань департаменту освіти в цілому та підвідомчих установ та внесення змін до них.
  • прийом  і розгляд  тарифікаційні списків і штатних розписів від підвідомчих установ, складання мережі підвідомчих установ і організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету та за рахунок освітньої субвенції на відповідний бюджетний рік;
  •  облік виконання плану мережі, штатів і контингентів, облік змін, що вносяться до них; складання зведеного звіту.
  • аналіз та внесення пропозицій щодо оптимізацїї мережі, штатів та контингентів підвідомчих установ в межах своєї компетенції на підставі пропозицій, наданих спеціалістами структурних відділів департаменту освіти.
  • контроль за дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни, в тому числі за правильним використанням коштів підвідомчими установами, збереженням їх власності, своєчасністю фінансово-господарчих розрахунків, проведення аналізу ефективності використання виділених департаменту освіти в цілому та підвідомчим йому закладам бюджетних асигнувань.
  • аналіз квартальних і річних фінансових звітів, підготовку пропозицій щодо вжиття заходів, направлених на поліпшення фінансово-господарської діяльності департаменту освіти в цілому та підвідомчих йому закладів, складання зведеного звіту про виконання кошторису і подання до департаменту фінансів міської ради.