Городянам

Назад

Головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослим та дітям управління охорони здоров’я

Напрям роботиОхорона здоров'я
Підрозділуправління охорони здоров’я
Дата оголошення конкурсу06.02.18

Вимоги: громадянин України, який не досяг граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування; повна вища медична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи на посаді провідного спеціаліста в органах місцевого самоврядування не менше 1 року або стаж роботи за фахом в сфері охорони здоров’я не менше 3 років.

Обов’язки:

 • здійснювати координацію та методичне керівництво роботою зі зверненнями громадян;
 • розробляти поточні та приймати участь у підготовці перспективних планів відділу, надавати необхідну методичну допомог співробітникам у виконанні завдань, доручень;
 • узагальнювати у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;
 • брати участь в організації та проведенні нарад,, семінарів, конференцій з питань звернень громадян;
 • забезпечувати чіткий облік особистих справ за зверненнями громадян, їх ведення та збереження;
 • здійснювати попередній розгляд заяв та скарг громадян, передавати звернення на розгляд керівникам управління охорони здоров’я;
 • контролювати повернення звернень громадян з резолюціями керівників управління та направляти їх для виконання у відповідні лікувально-профілактичні заклади міста;
 • готувати відповіді про результати розгляду звернень громадян у терміни, визначені чинним законодавством;
 • складати аналітичні звіти про характер та стан розгляду звернень громадян, що надійшли до управління;
 • готувати матеріали для оглядових довідок, семінарів, виступів керівництва з питань роботи зі зверненнями громадян;
 • приймати участь у підготовці проектів рішень, розпоряджень міського голови, довідок та інших матеріалів по роботі зі зверненнями громадян для розгляду на сесії міської ради на засіданнях виконкому міської ради;
 • за дорученням начальника відділу здійснювати перевірки відповідей на звернення громадян з виходом на місце та вносить пропозиції за результатами перевірок;
 • здійснювати прийом громадян та надавати їм необхідні пояснення та консультації в межах своєї компетенції;
 • відповідати за якісний розгляд звернень громадян, які надійшли до управління охорони здоров’я;
 • повинен знати Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, Закон України «Про запобігання корупції» , «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», « Про захист персональних даних», правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, сучасні засоби комунікацій та зв’язку, вільно володіти державною мовою.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на сайті надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 87).