Городянам

Назад

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку департаменту освіти міської ради

Напрям роботиОсвіта
ПідрозділДепартамент освіти
Дата оголошення конкурсу05.06.18

вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Обов’язки:

  •  Робота з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, основних фондів, результатів діяльності і т.п. департаменту освіти міської ради;
  •  здійснює банківські операції, пов’язані з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей, нарахуванням коштів та фінансуванням капітальних вкладень, заробітної плати, інших виплат;
  •  робота з формування, ведення та зберігання первинних документів бухгалтерської бази даних департаменту освіти внесення змін до них;
  • контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів;
  • використанням фонду оплати праці; встановленням посадових окладів;
  • дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно- матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань;
  • стягненням у встановлений термін дебіторської та сплатою кредиторської заборгованості;
  • співпраця з державними органами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та іншими установами, організаціями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності відділу та департаменту освіти в цілому, керуючись чинним законодавством;
  • виконання покладених на підрозділ завдань щодо планування кошторису та організації бухгалтерського обліку фінансової діяльності у визначеній сфері управління,  контроль за  дотриманням правил відповідно до чинного законодавства, своєчасне оформлення документів, контролює використання фонду оплати праці, встановлення посадових окладів, дотримання фінансової дисципліни, правильність нарахування та перерахування податків до бюджету та інших платежів;
  • стягнення у встановлений термін дебіторської та сплату кредиторської заборгованості.