vision

Міське врядування

Начальник відділу контролю за використанням комунального майна департаменту міського майна Маріупольскої міської ради

Руденко Наталя Анатоліївна
Адресапр. Металургів 25, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна
Електронна адресаdmm@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 34-00-07

Призначена на посаду начальника відділу контролю за використанням комунального майна департаменту міського майна Маріупольскої міської ради  01.11.2016.

Освіта:

 • У 2006 році закінчила Приазовський державний технічний університет за спеціальністью "Фінанси", спеціаліст.


Трудова діяльність:

 • з 10.1990 по 07.1991 з 07.1991 по 03.1993  -  Прибиральниця готеля "Мотель".
 • з 06.1994 по 09.1994  -  Прибиральниця території Маріупольського онкодиспансеру.
 • з 01.1995 по 07.1996  -  Бухгалтер ПП "Край М".
 • з 08.1996 по 03.1997  -  Контролер 2 категорії ТОВ "Марсервіс".
 • з 03.1997 по 02.1998  -  Продавець магазину "Еліт-технік".
 • з 05.1998 по 06.2006   - Контролер-касир Азовський судоремонтний завод.
 • з 06.2006 по 12.2006  -  Контролер-ревізор КРВ Маріупольська об'єднаної держфінінспекції.
 • з 12.2006 по 06.2008  -  Старший контролер-ревізор КРВ Маріупольська об'єднаної держфінінспекції.
 • з 06.2008 по 06.2010  -  Провідний контролер-ревізор сектору контролю за об'єктами комунальної форми власності Маріупольської об'єднаної  держфінінспекції.
 • з 06.2010 по 01.2012  -  Провідний контролер-ревізор сектору контролю за об'єктами комунальної і державної форми власності КРВ Маріупольської об'єднаної  держфінінспекції.
 • з 01.2012 по 03.2012  -  Провідний контролер-ревізор відділу інспектування об'єктів комунальної і державної форми власності Маріупольскої об'єднаної держфінінспекції.
 • з 03.2012 по 09.2012  -  Провідний державний фінансовий інспектор сектору інспектування об'єктів комунальної і державної форми  власності Маріупольскої об'єднаної держфінінспекції.
 • з 12.2012 по 08.2013  -  Провідний економіст ППВ філіалу "Володарського автодору" Донецького облавтодору.
 • з 11.2013 по 01.2015   - Економіст ТОВ "Мостобудівельне підприємство "Мостобуд".                  
 • з 02.2015 по 04.2015  -  Провідний спеціаліст відділу реформування комунальної власності департаменту міського майна Маріупольскої міської ради.
 • з 04.2015 по 11.2016  -  Начальник відділу контролю за використанням комунального майна управління реформування комунальної власності департаменту міського майна Маріупольскої міської ради.
 • з 11.2016 по  теперішній час   - Начальник відділу контролю за використанням комунального майна департаменту міського майна Маріупольскої міської ради.

Начальник відділу:

 • Здійснює керівництво діяльністю відділу; розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу.
 • Контролює роботу відділу щодо:
  • ведення обліку підприємств, організацій, закладів, які входять до складу міської комунальної власності;
  • ведення обліку майна міської комунальної власності;
  • здійснення аналізу та перевірки балансів;
  • забезпечення проведення експертиз, інвентаризації та списання комунального майна, проведення його оцінки згідно з затвердженими методиками;
  • аналізу ефективності діяльності комунальних підприємств, установ, організацій шляхом інвентаризації наявності матеріальних ресурсів;
  • проведення перевірок суб’єктів міської комунальної власності в частині ефективності використання матеріальних і фінансових ресурсів.
 • Має право здійснювати будь-яку з вищезазначених видів діяльності безпосередньо.
 • Проводить  консультаційну роботу, здійснює розгляд заяв, скарг громадян з питань, пов’язаних з діяльністю відділу. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу.
 • Приймає участь у нарадах з питань, які відносяться до компетенції відділу.
 • Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами департаменту, суміжними сферами, що стосуються діяльності відділу; співпрацює з начальниками підрозділів департаменту, керівниками підприємств, установ, організацій з питань, що відносяться до його компетенції.
 • Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних міських програм з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, який знаходиться в межах компетенції відділу у складі департаменту, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.
 • Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.
 • • Забезпечує дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції відділу, та дотримання працівниками відділу законодавства України з питань  служби в органах місцевого самоврядування (державної служби) та запобігання та протидії корупції, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • Подає пропозиції заступнику директора - начальнику відділу приватизації комунального майна про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників, забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку. Вживає необхідні заходи щодо вдосконалення організації роботи відділу.
 • Здійснює інші обов’язки за дорученням заступника директора - начальника відділу приватизації комунального майна.
дата оновлення: 27.07.2017