A-A+vision

Городянам

Назад

Звернення громадян

        Графік особистого прийому громадян керівниками міської ради у березні 2020 року

 

Попередній запис на особистий прийом керівників міської ради проводиться у відділі звернень громадян (пр. Миру, 29б, к.17), за тел. +38(0629)336546, 0981842100, 0981842120, 0503906364, 0503906062,  через контактно – комунікаційний відділ за тел.15-55, 0673451555, 0503451555 (цілодобово) або через електронну форму.

 • Скарги на рішення підприємств і організацій, які не відносяться до комунальної власності та дії їх посадових осіб.
 • Скарги на рішення територіальних органів державної виконавчої влади та вищих державних органів.
 • Спори про відмову в прийомі на роботу на підприємство, в організацію.
 • Трудові спори за заявами працівників про поновлення на роботі, незалежно від підстав припинення трудового договору, про відмову в прийомі на роботу, зміну дати і формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи.
 • Питання про виплату заробітної плати, регресних сум та сум, належних працівникові при звільненні з роботи. Спори працівників з підприємствами-боржниками щодо погашення заборгованостей, що випливають із трудових відносин.
 • Майнові спори, пов'язані з земельними відносинами (включаючи спори про відшкодування збитків і визначення їх розмірів).
 • Спори між громадянами, яким належать житловий будинок, господарські будівлі та споруди, а також земельна ділянка на праві спільної власності, що стосуються порядку використання та розпорядження земельною ділянкою.
 • Спори між громадянами з приводу суміжного користування земельними ділянками, що належать їм на підставі державного акту про право власності.
 • Питання про поділ спадкового майна у разі недосягнення згоди сторін.
 • Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні.
 • Скарга на неправомірні дії органів суду, прокуратури та внутрішніх справ.
 • Скарги на яке не виконано судових рішень.

 

 

 • Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/109/2008

 

 • Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 року № 26)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348-97-п

 

 • Методика оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.09 № 630 
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/630-2009-п

 

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян»
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-2008-п

 

 • Розпорядження міського голови «Про організацію роботи зі зверненнями громадян та проведення прийомів громадян керівниками Маріупольської міської ради та її виконавчих органів» від 11.12.2017 № 451р

 

Графік проведення прийомів керівниками комунальних підприємств

 

дата оновлення: 30.03.2020