vision

Економіка

Назад

Відкритий освітній простір для студентів та громади

Мета проєкту

Проєкт в консорціумі Донецького державного університету управління (координатор), Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України, Університету Генуї (Італія) та Виконкому Маріупольської міської ради передбачає реконструкцію навчального корпусу університету та створення на його базі сучасного простору для розвитку студентства, викладачів університету та громади Маріуполя, розвиток студентського самоврядування переміщених ЗВО та їх ресурсне забезпечення та подальша інтеграція переміщених університетів у громаду міста Маріуполя.

Проєкт "Відкритий освітній простір для студентів та громади" фінансується Європейським Союзом в рамках Програми "Підтримка переміщених вищих навчальних закладів Донецької та Луганьської областей", більш детальну інформацію за проєктом можно отримати на офіційному сайті: https://eduspace.dsum.edu.ua/

— створити інноваційне освітнє середовище для студентів, викладачів та громади з відповідною сучасною інфраструктурою;

— реконструювати навчальний корпус № 3 ДонДУУ (Маріуполь, вул. Макара Мазая, 15) та забезпечити переміщені ЗВО вкрай необхідними сучасними локаціями: Smart-бібліотекою, конференц-залою, тренінговими аудиторіями та спортивними залами, що сприятимуть ефективній роботі університетів;

— забезпечити доступ студентів переміщених ЗВО до бібліотеки, студентського клубу, спортивних залів, кафе, Центру лідерства, Центру екологічної освіти, університету третього віку і т.ін.;

— інституціоналізувати та розвинути студентське самоврядування переміщених ЗВО;

— створити Центр екологічної освіти,

— розробити та впровадити магістерські освітні програми «Управління громадою» та «Врегулювання конфліктів та медіація»;

— узгодити освітні програми з потребами ринку праці та запитом громади;

— сприяти розвитку громадської активності в місті та регіоні, залучаючи місцеву громаду до розбудови та просування EduSpace;

— посилити міжінституціональну співпрацю між переміщеними та місцевими закладами вищої освіти.

  • лютий 2020 р. - Укладено  партнерські угоди; 
  • квітень 2020 р. - Проведено анкетування студентів щодо їх очікувань від EduSpace; 
  • травень 2020 р. - Проведено самоаналіз ДонДУУ та ДЮІ, аналіз поточної ситуації та оцінка потреб; 
  • травень - серпень 2020 р. - Розпочато розробку проєкту з реконструкції будівлі.
дата оновлення: 05.02.2021