vision

Городянам

Назад

Робота Маріупольської гідрометеорологічної обсерваторії

Огляд стану природного середовища за спостереженнями Маріупольської гідрометеорологічної обсерваторії

Атмосферне повітря

З  12 по 19 лютого 2021 року в м. Маріуполі несприятливі для розсіювання домішок метеорологічні умови (НМУ) не спостерігались.

Разові перевищення граничнодопустимих рівнів забруднення повітря за даний період  виявлено:

По формальдегіду:

 • 12 лютого – 1,1 ГДК;
 • 16 лютого – 1,1 ГДК.

Високого забруднення атмосферного повітря (більше 5 ГДК) не виявлено.

Морська та річкова вода

Моніторинг морських вод Азовського моря і поверхневих вод річок Приазов'я та річок басейну Дніпра з 12 по 19 лютого 2021 року не було заплановано.

Бюлетень забруднення навколишнього природного середовища

Відбір проб атмосферного повітря згідно державної Програми в м. Маріуполі  виконується на 5 стаціонарних постах (ПСЗ), розташованих у Кальміуському (ПСЗ № 1 – Нікопольський пр., 135); ПСЗ № 25 ( вул. Сеченова, 60), Лівобережному (ПСЗ № №31 – вул. Лепорського, 5), Центральному (ПСЗ № 2 – вул. Успенська, 11) та Приморському (ПСЗ № 26 – пр. Нахімова, 114 а) районах. Аналіз повітря проводиться по 8 забруднюючим інгредієнтам:  завислі речовини (пил), двооксид азоту,  двооксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, аміак та сірководень. Проби повітря на вміст бенз-а-пірену та важких металів аналізуються в лабораторіях гідрометеорологічної мережі України.

У Бюлетені приведені дані гідрохімічних спостережень за якістю морської води в Таганрозькій затоці  на  4-х станціях загальнодержавної служби  спостережень та контролю (ЗДССК) у прибережній зоні м. Маріуполя. Станції контролю  розташовані поблизу джерел  забруднення:  в акваторії    Маріупольського морського торговельного порту (ДП «ММТП»), у районах ТОВ «СРЗ» та  ПрАТ МК «Азовсталь»,  у гирлі  ріки  Кальміус. 

Спостереження проводяться  щодекадно протягом усього року (у холодний період – з берегу, у теплий період проби відбираються з борту судна). У Бюлетені приведені відомості по 5 основним забруднюючим речовинам морської води: нафтопродуктам, детергентам (СПАР), азоту амонійному, азоту нітритному та фенолам.

Станції контролю поверхневих вод розташовані на річках Кальміус та Кальчик у кількості 3 пунктів, 5 вертикалей та 7 точок відбору:

 • 1 - р. Кальміус, п.13506,  у межах м. Маріуполя, 1.5 км вище гирла р. Кальміус, 0.2 ш.р.; 
 • 2 - р. Кальміус, п.13506,  у межах м. Маріуполя, 1.5 км вище гирла р. Кальміус, 0.5 ш.р.; 
 • 3 - р. Кальміус, п.13506,  у межах м. Маріуполя, 1.5 км вище гирла р. Кальміус, 0.8 ш.р.;
 • 4 - р. Кальміус, п.13506, 14 км вище м. Маріуполя, 20.3 км вище гирла р. Кальміус,  с.м.т. Приморське (Сартана), 100 м нижче мосту;
 • 5 - р. Кальчик,  п. 13509,  5.2 км вище гирла р. Кальчик;
 • 6 - р. Кальчик,  п. 13509, 7 км вище г. Маріуполя, 19.8 км вище гирла р. Кальчик, с.м.т. Старий Крим; 
 • 7 - р. Кальчик,  п. 13508,  25,7 км вище м. Маріуполя, 0,4 км вище впадіння р. Малий Кальчик, біля  с. Кременівка

Огляд забруднення атмосферного повітря

      У січні було відібрано та проаналізовано 1722 проби атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, двоокис азоту, двоокис сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах. На діаграмі 1 зазначено розподіл концентрацій забруднюючих речовин по районах міста.

      У цілому по місту у січні відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці ГДК с.д. по двоокису азоту (1,2 ГДК с.д) та формальдегіду (5,1 ГДК с.д). Середньомісячні концентрації решти інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували гранично допустимих  значень.

      По районах міста: концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК спостерігались: по двоокису азоту у Центральному, Кальміуському і Лівобережному районах, формальдегіду у всіх районах міста. Рівень забруднення пилом, двоокисом азоту, двоокисом сірки, оксидом вуглецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

      На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У січні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 16 штормових (оперативних) попереджень, всі попередження без ступеню. Несприятливі метеорологічні умови спостерігалися протягом 26 днів.

Огляд стану забруднення морських вод прибережної зони м. Маріуполя

У січні, на узбережжі Азовського моря, у поверхневому шарі було виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК), у середньому за місяць, лише по вмісту нітрогену нітритного (діаграми по морю, таблиця 3).

- Забруднення морської води нафтопродуктами відповідало «не виявлено»–0,6 ГДК;

- Підвищені концентрації нітрогену нітритного було зафіксовано на двох станціях контролю:

 •  на ст. 32 (район міського пляжу поблизу ТОВ «СРЗ») –  1,1 ГДК;
 •  на ст. 34 (гирло р. Кальміус) –  12,0 ГДК;

- Вміст фенолів коливався у межах «не виявлено»–0,9 ГДК;

- Концентрації СПАР перебували в інтервалі «не виявлено»–0,6 ГДК;

- Вміст нітрогену амонійного у січні не підіймався вище 0,6 ГДК.

Температура морської води в прибережних районах Азовського моря в поверхневому шарі на початку місяця знаходилась у межах -0,4–3,1 0С, а в кінці місяця становила 0,0–0,3 0С.

У гирлі річки Кальміус температура води змінювалась від 4,6 до 3,2 0С, відповідно, на початку та в кінці місяця. 

Середньомісячний вміст розчиненого в воді кисню у січні знаходився відповідно до сезонної норми та склав  12,58 мг/дм3 ( 93 % насичення).

Огляд стану забруднення поверхневих вод річок Кальчик і Кальміус

Відбір проб поверхневих вод річок Приазов'я та басейну річки Дніпро проводився 12.01.2021 року.  

Забруднюючі речовини та їх вміст  приведено  в таблиці 4 та діаграмах ріки 1-8 по станціях відбору проб.

Результати гідрохімічних аналізів виявили випадки ВЗ по вмісту:

- нітрогену нітритного (> 0,200 мг/дм3) на двох станціях контролю:  гирло р. Кальчик і  гирло р. Кальміус,  0,5 ш.р.;

- нітрогену амонійного (> 3,9 мг/дм3) на станції р. Берда (с. Захарівка);

- сульфатів (> 1000 мг/дм3) на всіх станціях контролю, окрім р. Кальміус (смт Сартана);

- хлоридів (> 3000 мг/дм3) на р. Мокра Білосарайська (с. Ялта)

Перевищення ГДК було  отримано по вмісту:

 нітрогену нітритного (> 0,020 мг/дм3)  на трьох станціях:

 • гирло р. Кальчик – 11,6 ГДК;
 • гирло р. Кальміус,  0,5 ш.р. –  11,1 ГДК;
 • р. Кальміус (смт Сартана) – 1,5 ГДК;   

- нітрогену амонійного (> 0,39 мг/дм3) на всіх станціях:

 • р. Малий Кальчик (с. Кальчик) – 6,6 ГДК;
 • р. Кашлагач (смт Велика Новоселівка) – 7,7 ГДК;
 • р. Мокрі Яли (с. Красна Поляна) – 6,7 ГДК;
 • гирло р. Кальчик – 5,0 ГДК;
 • гирло р. Кальміус,  0,5 ш.р. –  3,8 ГДК;
 • р. Кальміус (смт Сартана) – 3,4 ГДК;
 • р. Мокра Білосарайська (с. Ялта) – 7,0 ГДК;
 • р. Каратиш (с. Стародубівка) – 9,8 ГДК;
 • р. Берда (с. Захарівка) – 11,1 ГДК;

- сульфатів  (> 100 мг/дм3)  на всіх станціях:

 • р. Малий Кальчик (с. Кальчик) – 19,2 ГДК;
 • р. Кашлагач (смт Велика Новоселівка) – 12,7 ГДК;
 • р. Мокрі Яли (с. Красна Поляна) – 11,3 ГДК;
 • гирло р. Кальчик – 13,2 ГДК;
 • гирло р. Кальміус,  0,5 ш.р. –  12,9 ГДК;
 • р. Кальміус (смт Сартана) – 7,94 ГДК;
 • р. Мокра Білосарайська (с. Ялта) – 47,0 ГДК;
 • р. Каратиш (с. Стародубівка) – 37,2 ГДК;
 • р. Берда (с. Захарівка) – 23,0 ГДК;

- хлоридів  (> 300 мг/дм3) на  семи станціях:

 • р. Малий Кальчик (с. Кальчик) – 1,02 ГДК;
 • р. Кашлагач (смт Велика Новоселівка) – 2,1 ГДК;
 • р. Мокрі Яли (с. Красна Поляна) – 2,2 ГДК;
 • гирло р. Кальчик – 1,7 ГДК;
 • гирло р. Кальміус,  0,5 ш.р. –  9,4 ГДК;
 • р. Мокра Білосарайська (с. Ялта) – 11,3 ГДК;
 • р. Каратиш (с. Стародубівка) – 2,7 ГДК;

             - іонів кальцію (> 180 мг/дм3) на  двох станціях:

 • р. Кашлагач (смт Велика Новоселівка) – 1,1 ГДК;
 • гирло р. Кальміус,  0,5 ш.р. –  1,2 ГДК;

 - іонів магнію (> 40 мг/дм3) на всіх станціях:

 • р. Малий Кальчик (с. Кальчик) – 7,2 ГДК;
 • р. Кашлагач (смт Велика Новоселівка) – 7,0 ГДК;
 • р. Мокрі Яли (с. Красна Поляна) – 8,3 ГДК;
 • гирло р. Кальчик – 6,3 ГДК;
 • гирло р. Кальміус,  0,5 ш.р. –  6,9 ГДК;
 • р. Кальміус (смт Сартана) – 3,1 ГДК;
 • р. Мокра Білосарайська (с. Ялта) – 9,0 ГДК;
 • р. Каратиш (с. Стародубівка) – 8,5 ГДК;
 • р. Берда (с. Захарівка) – 7,3 ГДК;

- ХСК (> 15 мг/дм3) на восьми станціях:

 • р. Малий Кальчик (с. Кальчик) – 1,3 ГДК;
 • р. Кашлагач (смт Велика Новоселівка) – 6,0 ГДК;
 • р. Мокрі Яли (с. Красна Поляна) – 1,5 ГДК;
 • гирло р. Кальчик – 6,0 ГДК;
 • гирло р. Кальміус,  0,5 ш.р. –  1,7 ГДК;
 • р. Кальміус (смт Сартана) – 1,6 ГДК;
 • р. Мокра Білосарайська (с. Ялта) – 2,8 ГДК;
 • р. Берда (с. Захарівка) – 1,7 ГДК;

Вміст кисню  в річковій  воді відповідав сезонній характеристиці та перебував у діапазоні  9,73–14,57  мг/дм3. Температура  річкової води  коливалась у межах  -0,1–7,4ºС.

дата оновлення: 19.02.2021