A-A+vision

Городянам

Назад

Робота Маріупольської гідрометеорологічної обсерваторії

Огляд стану природного середовища за спостереженнями Маріупольської гідрометеорологічної обсерваторії

Атмосферне повітря

З 29 травня по 5 червня  2020 року в м. Маріуполі несприятливі для розсіювання домішок метеорологічні умови (НМУ) спостерігались 5 діб (1,2,3,4,5 травня).

Разові перевищення граничнодопустимих рівнів забруднення повітря за даний період виявлено:

по формальдегіду:

 • 29 травня 2,1 ГДК
 • 30 травня – 1,8 ГДК
 • 1 червня  –  1,9 ГДК
 • 2 червня – 1,9 ГДК
 • 3 червня – 1,9 ГДК
 • 4 червня –2,0 ГДК

Високого забруднення атмосферного повітря не виявлено.

Морська та річкова вода

Моніторинг морських вод Азовського моря з 29 травня по 5 червня 2020 року виявив наступне: відбір проб морських вод на станціях II  категорії  у Таганрозькій затоці  проводився з судна 29.05.2020 року. Відбір проб на станціях I категорії проводився 02.06.2020р. В  результаті проведених аналізів високих рівнів забруднення (ВЗ) не виявлено.

Перевищення ГДК на станціях II категорії (віддалені від берегу) зафіксовано по вмісту нафтопродуктів:

 • на ст. № 35 (поверхня/дно  1,6 і 1,8 ГДК відповідно);
 • на ст. № 39 (поверхня/дно  – 1,6 і 1,8 ГДК відповідно).

Вміст розчиненого кисню  в морській воді відповідав сезонній характеристиці  та перебував у межах 7,66–14,15 мг/дм3 у поверхневому шарі. Солоність проб морської води становила 8,68 –8,75 ‰ (поверхня) та 8,68–8,83 ‰ (дно). Вміст водневого показника (рН)  дорівнював  8,32–8,65 одиниць рН в середньому по всій товщі води. Температура  морської води  коливалась у межах  18,4–19,3 ºС. Аналіз проб зі станцій 1 категорії перевищень ГДК не виявив. Вміст розчиненого кисню відповідав сезонній нормі, температура морської води на станціях поблизу берегу – 19,2-19,3 °С. Солоність проб води поблизу берега знаходилась в границях 4,16 – 8,60 ‰. Відбір проб поверхневих вод на цьому тижні не заплановано.

Бюлетень забруднення навколишнього природного середовища

Відбір проб атмосферного повітря згідно державної Програми в м. Маріуполі  виконується на 5 стаціонарних постах (ПСЗ), розташованих у Кальміуському (ПСЗ № 1 – Нікопольський пр., 135); ПСЗ № 25 ( вул. Сеченова, 60), Лівобережному (ПСЗ № №31 – вул. Лепорського, 5), Центральному (ПСЗ № 2 – вул. Успенська, 11) та Приморському (ПСЗ № 26 – пр. Нахімова, 114 а) районах. Аналіз повітря проводиться по 8 забруднюючим інгредієнтам:  завислі речовини (пил), двооксид азоту,  двооксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, аміак та сірководень. Проби повітря на вміст бенз-а-пірену та важких металів аналізуються в лабораторіях гідрометеорологічної мережі України.

У Бюлетені приведені дані гідрохімічних спостережень за якістю морської води в Таганрозькій затоці  на  4-х станціях загальнодержавної служби  спостережень та контролю (ЗДССК) у прибережній зоні м. Маріуполя. Станції контролю  розташовані поблизу джерел  забруднення:  в акваторії    Маріупольського морського торговельного порту (ДП «ММТП»), у районах ТОВ «СРЗ» та  ПрАТ МК «Азовсталь»,  у гирлі  ріки  Кальміус. 

Спостереження проводяться  щодекадно протягом усього року (у холодний період – з берегу, у теплий період проби відбираються з борту судна). У Бюлетені приведені відомості по 5 основним забруднюючим речовинам морської води: нафтопродуктам, детергентам (СПАР), азоту амонійному, азоту нітритному та фенолам.

Станції контролю поверхневих вод розташовані на річках Кальміус та Кальчик у кількості 3 пунктів, 5 вертикалей та 7 точок відбору:

 • 1 - р. Кальміус, п.13506,  у межах м. Маріуполя, 1.5 км вище гирла р. Кальміус, 0.2 ш.р.; 
 • 2 - р. Кальміус, п.13506,  у межах м. Маріуполя, 1.5 км вище гирла р. Кальміус, 0.5 ш.р.; 
 • 3 - р. Кальміус, п.13506,  у межах м. Маріуполя, 1.5 км вище гирла р. Кальміус, 0.8 ш.р.;
 • 4 - р. Кальміус, п.13506, 14 км вище м. Маріуполя, 20.3 км вище гирла р. Кальміус,  с.м.т. Приморське (Сартана), 100 м нижче мосту;
 • 5 - р. Кальчик,  п. 13509,  5.2 км вище гирла р. Кальчик;
 • 6 - р. Кальчик,  п. 13509, 7 км вище г. Маріуполя, 19.8 км вище гирла р. Кальчик, с.м.т. Старий Крим; 
 • 7 - р. Кальчик,  п. 13508,  25,7 км вище м. Маріуполя, 0,4 км вище впадіння р. Малий Кальчик, біля  с. Кременівка
Огляд забруднення атмосферного повітря

У квітня було відібрано та проаналізовано 1378 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, двоокис азоту, двоокис сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак.   Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

У цілому по місту у квітні відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці  ГДКс.д. по пилу (1,1 ГДКс.д) та формальдегіду (5,5 ГДКс.д). Середньомісячні концентрації решти  інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

По районах міста: концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК,  спостерігались: по двоокису азоту в Кальміуському району, по  пилу в Кальміуському і Центральному районах і по формальдегіду у всіх районах міста. Рівень забруднення  двоокисом сірки, оксидом вуглецю, фенолом та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У квітні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 8 штормових (оперативних) попереджень без ступеню забруднення. Несприятливі метеоумови  у квітні спостерігалися протягом  15 днів.

 Огляд стану забруднення морських вод прибережної зони м. Маріуполя

У квітні, на узбережжі Азовського моря,  у поверхневому шарі було виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК), у середньому за місяць, по вмісту азоту нітритного.

 • Забруднення морської води нафтопродуктами коливалось у межах 0,3–0,7 ГДК;
 • Збільшення концентрацій азоту нітритного  спостерігалось  на станції 34 (гирло р. Кальміус) –  2,1 ГДК;
 • Забруднення фенолами не зафіксовано;
 • Вміст СПАР в морській воді не перевищував  0,2 ГДК;
 • Концентрації азоту амонійного у квітні перебували в діапазоні 0,2–0,3 ГДК

Температура морської води в прибережних районах моря  на початку місяця знаходилась у  межах  8,2–8,5 0С, а  в кінці місяця  становила  13,0–16,0 0С. У гирлі річки Кальміус температура води змінювалась від 8,9 до 16,4  0С, відповідно, на початку та в кінці місяця.  Середньомісячний вміст розчиненого в воді кисню у квітні знаходився відповідно до сезонної норми та становив 10,59 мг/дм3 (103 % насичення).

Огляд стану забруднення поверхневих вод річок Кальчик та Кальміус

Відбір проб поверхневих вод річок Кальчик і Кальміус проводився 21.04.2020 року.

Результати аналізів по 31 інгредієнту виявили випадки ВЗ:

 • по сульфатах (> 1000 мг/дм3) на трьох станціях контролю: 5,2 км вище гирла р. Кальчик, у с.м.т. Старий Крим та в с. Кременівка;
 • по азоту нітритному (> 0,200 мг/дм3) на станції 5,2 км вище гирла р. Кальчик;
 • по хрому VI  (> 0,010 мг/дм3)  на всіх станціях, окрім станції в с.м.т. Сартана

Перевищення ГДК  було  отримано по вмісту:

 • нафтопродуктів  (> 0,05 мг/дм3) – на трьох станціях (р. Кальміус 0,5 і 0,8 ш.р. та в с.м.т. Сартана);
 • фенолів (> 0,001 мг/дм3) – на трьох станціях (р. Кальміус 0,2 ш.р., 5,2 км вище гирла р. Кальчик і в с. Кременівка);
 • азоту нітритного (> 0,020 мг/дм3) – на  п'яти станціях (р. Кальміус 0,2; 0,5; 0,8 ш.р., с.м.т. Сартана  та 5,2 км вище гирла р. Кальчик);
 • азоту амонійного (> 0,39 мг/дм3) – на всіх станціях;
 • сульфатів  (> 100 мг/дм3) – на всіх станціях;
 • хрому VI  (> 0,001 мг/дм3) – на всіх станціях;
 • хлоридів (> 300 мг/дм3) – на  п'яти станціях (р. Кальміус 0,2; 0,5; 0,8 ш.р.; 5,2 км вище гирла р. Кальчик і в  с. Кременівка)

Вміст кисню  в річковій  воді відповідав сезонній характеристиці та становив 7,63–12,36  мг/дм3. Температура   води  коливалась у межах  11,0–15,7 ºС.

дата оновлення: 05.06.2020