A-A+vision

Городянам

Назад

Робота Маріупольської гідрометеорологічної обсерваторії

Огляд стану природного середовища за спостереженнями Маріупольської гідрометеорологічної обсерваторії

Атмосферне повітря

З 7 по 14 лютого 2020 року в м. Маріуполі несприятливі для розсіювання домішок метеорологічні умови (НМУ) спостерігались протягом 2 днів ( 13,14 лютого).

Разові перевищення граничнодопустимих рівнів забруднення повітря за даний період виявлено:

по формальдегіду:

 • 8 лютого –  1,6  ГДК
 • 13 лютого – 1,6 ГДК

Високого забруднення атмосферного повітря не виявлено.

 

Морська та річкова вода

Моніторинг морських вод Азовського моря та поверхневих вод річок Кальчик і Кальміус з 7 по 14 лютого 2020 року виявив наступне: відбір проб морських вод відбувся 12.02.2020 року. В  результаті проведених аналізів високих рівнів забруднення (ВЗ) не виявлено.

Перевищення ГДК було зафіксовано:

по нафтопродуктах в акваторії морського торговельного порту (ст. 30) – 1,4 ГДК;

по азоту нітритному:

 • акваторія морського торговельного порту (ст. 30) –  1,2 ГДК;
 • район міського пляжу, поблизу ТОВ СРЗ (ст. 32) –  1,9 ГДК;
 • канал порту ПрАТ МК «Азовсталь» (ст. 33) –  2,0 ГДК;
 • в  гирлі  р. Кальміус (ст. 34) –  6,0 ГДК;

Вміст розчиненого кисню  в морській воді відповідав сезонній характеристиці  в холодний період року та перебував у межах 11,86–12,46 мг/дм3. Солоність морської води склала 10,10–11,10 ‰ на узбережжі моря та 3,51 ‰ в гирлі р. Кальміус. Значення водневого показника (рН)  дорівнювалось   8,25–8,45 одиниць рН. Температура  морської води  склала   0,7–1,4 ºС. Відбір проб поверхневих вод на цьому тижні не було заплановано.

Бюлетень забруднення навколишнього природного середовища

Відбір проб атмосферного повітря згідно державної Програми в м. Маріуполі  виконується на 5 стаціонарних постах (ПСЗ), розташованих у Кальміуському (ПСЗ № 1 – Нікопольський пр., 135); ПСЗ № 25 ( вул. Сеченова, 60), Лівобережному (ПСЗ № №31 – вул. Лепорського, 5), Центральному (ПСЗ № 2 – вул. Успенська, 11) та Приморському (ПСЗ № 26 – пр. Нахімова, 114 а) районах. Аналіз повітря проводиться по 8 забруднюючим інгредієнтам:  завислі речовини (пил), двооксид азоту,  двооксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, аміак та сірководень. Проби повітря на вміст бенз-а-пірену та важких металів аналізуються в лабораторіях гідрометеорологічної мережі України.

У Бюлетені приведені дані гідрохімічних спостережень за якістю морської води в Таганрозькій затоці  на  4-х станціях загальнодержавної служби  спостережень та контролю (ЗДССК) у прибережній зоні м. Маріуполя. Станції контролю  розташовані поблизу джерел  забруднення:  в акваторії    Маріупольського морського торговельного порту (ДП «ММТП»), у районах ТОВ «СРЗ» та  ПрАТ МК «Азовсталь»,  у гирлі  ріки  Кальміус. 

Спостереження проводяться  щодекадно протягом усього року (у холодний період – з берегу, у теплий період проби відбираються з борту судна). У Бюлетені приведені відомості по 5 основним забруднюючим речовинам морської води: нафтопродуктам, детергентам (СПАР), азоту амонійному, азоту нітритному та фенолам.

Станції контролю поверхневих вод розташовані на річках Кальміус та Кальчик у кількості 3 пунктів, 5 вертикалей та 7 точок відбору:

 • 1 - р. Кальміус, п.13506,  у межах м. Маріуполя, 1.5 км вище гирла р. Кальміус, 0.2 ш.р.; 
 • 2 - р. Кальміус, п.13506,  у межах м. Маріуполя, 1.5 км вище гирла р. Кальміус, 0.5 ш.р.; 
 • 3 - р. Кальміус, п.13506,  у межах м. Маріуполя, 1.5 км вище гирла р. Кальміус, 0.8 ш.р.;
 • 4 - р. Кальміус, п.13506, 14 км вище м. Маріуполя, 20.3 км вище гирла р. Кальміус,  с.м.т. Приморське (Сартана), 100 м нижче мосту;
 • 5 - р. Кальчик,  п. 13509,  5.2 км вище гирла р. Кальчик;
 • 6 - р. Кальчик,  п. 13509, 7 км вище г. Маріуполя, 19.8 км вище гирла р. Кальчик, с.м.т. Старий Крим; 
 • 7 - р. Кальчик,  п. 13508,  25,7 км вище м. Маріуполя, 0,4 км вище впадіння р. Малий Кальчик, біля  с. Кременівка
Огляд забруднення атмосферного повітря

У січні було відібрано та проаналізовано 1654 проби атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, двоокис азоту, двоокис сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак.   Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

У цілому по місту у січні відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці  ГДКс.д. по двоокису азоту (1,2 ГДКс.д) та формальдегіду (4,4 ГДКс.д). Середньомісячні концентрації решти  інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

По районах міста: концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК,  спостерігались: по двоокису азоту в Кальміуському, Центральному та Приморському районах, а по формальдегіду у всіх районах міста. Рівень забруднення  пилом, діоксидом сірки, оксидом вуглецю, фенолом та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У січні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 16 штормових (оперативних) попереджень:  2 – першого ступеню, 14 -  без ступеню забруднення. Несприятливі метеоумови  у січні  спостерігалися протягом  18 днів.

 Огляд стану забруднення морських вод прибережної зони м. Маріуполя

У січні, на узбережжі Азовського моря,  у поверхневому шарі було виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК), у середньому за місяць, по вмісту  нафтопродуктів,  азоту нітритного та фенолів.

 • Забруднення морської води нафтопродуктами виявлено на станції 30 (акваторія морського торговельного  порту) – 2,0 ГДК;
 • Збільшення концентрацій азоту нітритного  спостерігалось на двох станціях:
 • на ст. 33 (канал порту  ПрАТ МК «Азовсталь») –  7,5 ГДК;
 • на ст. 34 (гирло р. Кальміус) –  12,5 ГДК;
 • Забруднення фенолами було зафіксовано на ст. 30 (акваторія морського торговельного  порту) – 1,3 ГДК.
 • Вміст СПАР в морській воді не виявлено.
 • Концентрації азоту амонійного в січні перебували в межах 0,3–0,6 ГДК.

Температура морської води в прибережних районах моря  на початку місяця знаходилась у  діапазоні  2,7–4,0 0С, а  в кінці місяця  склала 1,8–2,8 0С. У гирлі річки Кальміус температура води змінювалась від 3,0 до 3,6 0С, відповідно, на початку та в кінці місяця.  Середньомісячний вміст розчиненого в воді кисню в січні знаходився відповідно до сезонної норми та склав 12,09 мг/дм3 (95 % насичення).

Огляд стану забруднення поверхневих вод річок Кальчик та Кальміус

Відбір проб поверхневих вод річок Кальчик і Кальміус у січні не було заплановано.

дата оновлення: 14.02.2020