vision

Городянам

Назад

Робота Маріупольської гідрометеорологічної обсерваторії

Огляд стану природного середовища за спостереженнями Маріупольської гідрометеорологічної обсерваторії

Атмосферне повітря

З 2 по 9 квітня 2021 року в м. Маріуполі несприятливі для розсіювання домішок метеорологічні умови  (НМУ)   спостерігались впродовж 6 діб ( 2,3,4,5,7,8 квітня).
Разові перевищення граничнодопустимих рівнів забруднення повітря за даний період  виявлено:
 По діоксиду азоту:

 • 3 квітня  – 1,3 ГДК.

По сірководню:

 • 7 квітня  – 1,1  ГДК.

  По формальдегіду:

 • 2  квітня – 2,1  ГДК;
 • 3 квітня – 2,1 ГДК; 
 • 5 квітня – 1,2  ГДК;
 • 6 квітня – 1,6  ГДК;
 • 7 квітня – 2,0  ГДК;
 • 8 квітня – 2,1 ГДК.

По пилу:     

 • 8 квітня – 1,6 ГДК.

Високого забруднення атмосферного повітря (більше 5 ГДК) не виявлено.

Морська та річкова вода

Моніторинг морських вод Азовського моря і поверхневих вод річок Приазов'я та річок басейну Дніпра з 2 по 9 квітня 2021 року виявив наступне:
1.    Відбір проб морських вод на станціях I  категорії  у Таганрозькій затоці  проводився 06.04.2021 року. В  результаті гідрохімічних аналізів високих рівнів забруднення (ВЗ) та перевищення ГДК не виявлено.
Вміст розчиненого кисню  в морській воді перебував у межах 11,46–13,23 мг/дм3. Солоність проб морської води становила 10,70–11,10 ‰ на узбережжі моря та 7,53 ‰ в гирлі річки Кальміус.. Вміст водневого показника (рН)  дорівнював 8,22–8,32 одиниць рН. Температура  морської води  коливалась у межах  5,9–9,0 ºС.
2.     Відбір проб поверхневих вод річок Приазов'я та річок басейну Дніпра на цьому тижні не заплановано. 

Бюлетень забруднення навколишнього природного середовища

Відбір проб атмосферного повітря згідно державної Програми в м. Маріуполі  виконується на 5 стаціонарних постах (ПСЗ), розташованих у Кальміуському (ПСЗ № 1 – Нікопольський пр., 135); ПСЗ № 25 ( вул. Сеченова, 60), Лівобережному (ПСЗ № №31 – вул. Лепорського, 5), Центральному (ПСЗ № 2 – вул. Успенська, 11) та Приморському (ПСЗ № 26 – пр. Нахімова, 114 а) районах. Аналіз повітря проводиться по 8 забруднюючим інгредієнтам:  завислі речовини (пил), двооксид азоту,  двооксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, аміак та сірководень. Проби повітря на вміст бенз-а-пірену та важких металів аналізуються в лабораторіях гідрометеорологічної мережі України.

У Бюлетені приведені дані гідрохімічних спостережень за якістю морської води в Таганрозькій затоці  на  4-х станціях загальнодержавної служби  спостережень та контролю (ЗДССК) у прибережній зоні м. Маріуполя. Станції контролю  розташовані поблизу джерел  забруднення:  в акваторії    Маріупольського морського торговельного порту (ДП «ММТП»), у районах ТОВ «СРЗ» та  ПрАТ МК «Азовсталь»,  у гирлі  ріки  Кальміус. 

Спостереження проводяться  щодекадно протягом усього року (у холодний період – з берегу, у теплий період проби відбираються з борту судна). У Бюлетені приведені відомості по 5 основним забруднюючим речовинам морської води: нафтопродуктам, детергентам (СПАР), азоту амонійному, азоту нітритному та фенолам.

Станції контролю поверхневих вод розташовані на річках Кальміус та Кальчик у кількості 3 пунктів, 5 вертикалей та 7 точок відбору:

 • 1 - р. Кальміус, п.13506,  у межах м. Маріуполя, 1.5 км вище гирла р. Кальміус, 0.2 ш.р.; 
 • 2 - р. Кальміус, п.13506,  у межах м. Маріуполя, 1.5 км вище гирла р. Кальміус, 0.5 ш.р.; 
 • 3 - р. Кальміус, п.13506,  у межах м. Маріуполя, 1.5 км вище гирла р. Кальміус, 0.8 ш.р.;
 • 4 - р. Кальміус, п.13506, 14 км вище м. Маріуполя, 20.3 км вище гирла р. Кальміус,  с.м.т. Приморське (Сартана), 100 м нижче мосту;
 • 5 - р. Кальчик,  п. 13509,  5.2 км вище гирла р. Кальчик;
 • 6 - р. Кальчик,  п. 13509, 7 км вище г. Маріуполя, 19.8 км вище гирла р. Кальчик, с.м.т. Старий Крим; 
 • 7 - р. Кальчик,  п. 13508,  25,7 км вище м. Маріуполя, 0,4 км вище впадіння р. Малий Кальчик, біля  с. Кременівка

Огляд забруднення атмосферного повітря

У березні було відібрано та проаналізовано 1715 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, двоокис азоту, двоокис сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

У цілому по місту у березні відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці ГДК с.д. по діоксиду азоту (1,4 ГДК с.д), фенолу (1,4ГДКс.д), формальдегіду (4,8ГДКс.д). Середньомісячні концентрації решти інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували гранично допустимих  значень.

По районах міста: концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК спостерігались: по діоксиду азоту у Центральному, Кальміуському і Лівобережному районах, формальдегіду у всіх районах міста, а фенолу – Кальміуському і Центральному районах і пилу у Кальміуському районі. Рівень забруднення  діоксидом сірки, оксидом вуглецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У березні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 17 штормових (оперативних) попереджень (3- першого ступеню і 14 – без ступеню). Несприятливі метеорологічні умови спостерігалися протягом 24 днів.

Огляд стану забруднення морських вод прибережної зони м. Маріуполя

У березні, на узбережжі Азовського моря, у поверхневому шарі було виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК), у середньому за місяць, по вмісту  нітрогену нітритного, фенолів і СПАР:

Забруднення морської води нафтопродуктами не перевищувало 0,2 ГДК;

Підвищені концентрації нітрогену нітритного було зафіксовано на всіх станціях контролю:

 • на ст. 30 (акваторія ДП «ММТП») –  2,0 ГДК;
 • на ст. 32 (район міського пляжу поблизу ТОВ «СРЗ») –  2,6 ГДК;
 • на ст. 33 (підхідний канал порту ПРАТ МК «Азовсталь») – 3,9 ГДК;
 • на ст. 34 (гирло р. Кальміус) –  5,5 ГДК;

Вміст фенолів у березні було виявлено на трьох станціях:

 • на ст. 32 (район міського пляжу поблизу ТОВ «СРЗ») –  1,3 ГДК;
 • на ст. 33 (підхідний канал порту ПРАТ МК «Азовсталь») – 3,0 ГДК;
 • на ст. 34 (гирло р. Кальміус) –  1,4 ГДК;

Збільшена концентрація СПАР спостерігалася на ст. 34 (гирло р. Кальміус) –  1,4 ГДК;

Вміст нітрогену амонійного коливався у межах 0,3–0,5 ГДК

Температура морської води в прибережних районах Азовського моря в поверхневому шарі на початку місяця знаходилась у межах 1,8–2,4 ºС, а в кінці місяця становила 1,3–4,3 ºС.

У гирлі річки Кальміус температура води змінювалась від 4,2 до 5,1 ºС, відповідно, на початку та в кінці місяця. 

Середньомісячний вміст розчиненого у воді кисню в березні знаходився відповідно до сезонної норми та склав 12,80 мг/дм3 (101  % насичення).

Огляд стану забруднення поверхневих вод річок Кальчик і Кальміус

      Відбір проб поверхневих вод річок Приазов'я та річок басейну Дніпра проводився 17.03.2021 року.  

Результати гідрохімічних аналізів виявили випадки ВЗ по вмісту:

нітрогену нітритного (> 0,200 мг/дм3) на  станції  гирло р. Кальчик;

нітрогену амонійного (> 3,9 мг/дм3) на всіх станціях контролю, окрім станцій на р. Мокрі Яли (с. Красна Поляна) і  на р. Кальміус (смт Сартана);

сульфатів (> 1000 мг/дм3) на всіх станціях контролю, окрім станцій нар. Мокрі Яли (с. Красна Поляна) і на р. Кальміус (смт Сартана).

Перевищення ГДК було  отримано по вмісту:

нітрогену нітритного (> 0,020 мг/дм3)  на трьох станціях:

 • гирло р. Кальчик – 11,2 ГДК;
 • гирло р. Кальміус,  0,5 ш.р. –  4,0 ГДК;
 • р. Кальміус (смт Сартана) – 2,1 ГДК;
 • р. Мокрі Яли (с. Красна Поляна) – 2,1 ГДК;    

нітрогену амонійного (> 0,39 мг/дм3) на всіх станціях:

 • р. Малий Кальчик (с. Кальчик) – 10,2 ГДК;
 • р. Кашлагач (смт Велика Новоселівка) – 10,5 ГДК;
 • р. Мокрі Яли (с. Красна Поляна) – 8,4 ГДК;
 • гирло р. Кальчик – 11,6 ГДК;
 • гирло р. Кальміус,  0,5 ш.р. –  10,6 ГДК;
 • р. Кальміус (смт Сартана) – 5,5 ГДК;
 • р. Мокра Білосарайська (с. Ялта) – 11,9 ГДК;
 • р. Каратиш (с. Стародубівка) – 11,7 ГДК;
 • р. Берда (с. Захарівка) – 11,7 ГДК;

сульфатів  (> 100 мг/дм3)  на всіх станціях:

 • р. Малий Кальчик (с. Кальчик) – 11,9 ГДК;
 • р. Кашлагач (смт Велика Новоселівка) – 11,0 ГДК;
 • р. Мокрі Яли (с. Красна Поляна) – 9,6 ГДК;
 • гирло р. Кальчик – 15,7 ГДК;
 • гирло р. Кальміус  0,5 ш.р. –  11,4 ГДК;
 • р. Кальміус (смт Сартана) – 9,1 ГДК;
 • р. Мокра Білосарайська (с. Ялта) – 20,8 ГДК;
 • р. Каратиш (с. Стародубівка) – 31,4 ГДК;
 • р. Берда (с. Захарівка) – 21,6 ГДК;

хлоридів  (> 300 мг/дм3) на  шістьох станціях:

 • р. Кашлагач (смт Велика Новоселівка) – 2,3 ГДК;
 • р. Мокрі Яли (с. Красна Поляна) – 2,3 ГДК;
 • гирло р. Кальчик – 1,8 ГДК;
 • гирло р. Кальміус,  0,5 ш.р. –  4,0 ГДК;
 • р. Мокра Білосарайська (с. Ялта) – 8,6 ГДК;
 • р. Каратиш (с. Стародубівка) – 2,1 ГДК;

іонів кальцію (> 180 мг/дм3) на р. Малий Кальчик ( с. Кальчик) – 1,1 ГДК;

іонів магнію (> 40 мг/дм3) на всіх станціях:

 • р. Малий Кальчик (с. Кальчик) – 5,6 ГДК;
 • р. Кашлагач (смт Велика Новоселівка) – 4,2 ГДК;
 • р. Мокрі Яли (с. Красна Поляна) – 2,8 ГДК;
 • гирло р. Кальчик – 5,4 ГДК;
 • гирло р. Кальміус,  0,5 ш.р. –  5,5 ГДК;
 • р. Кальміус (смт Сартана) – 3,6 ГДК;
 • р. Мокра Білосарайська (с. Ялта) – 7,3 ГДК;
 • р. Каратиш (с. Стародубівка) – 7,2 ГДК;
 • р. Берда (с. Захарівка) – 5,9 ГДК;

ХСК (> 15 мг/дм3) на всіх станціях:

 • р. Малий Кальчик (с. Кальчик) – 1,5 ГДК;
 • р. Кашлагач (смт Велика Новоселівка) – 3,1 ГДК;
 • р. Мокрі Яли (с. Красна Поляна) – 1,9 ГДК;
 • гирло р. Кальчик – 3,1 ГДК;
 • гирло р. Кальміус,  0,5 ш.р. –  3,6 ГДК;
 • р. Кальміус (смт Сартана) – 3,1 ГДК;
 • р. Мокра Білосарайська (с. Ялта) – 3,5 ГДК;
 • р. Каратиш (с. Стародубівка) – 2,4 ГДК;
 • р. Берда (с. Захарівка) – 1,6 ГДК

Вміст кисню в річковій воді відповідав сезонній характеристиці та перебував у діапазоні 11,95–14,95 мг/дм3.

Температура  річкової води  коливалась у межах  5,0–11,8 ºС.

дата оновлення: 09.04.2021