sitemapvision

Городянам

Назад

Програма «Батьківський фонд»

Основні завдання та пріоритетні напрямки програми  (затверджені рішенням Маріупольської міської ради від 28.02.2018 за № 7/28-2437)

1. Основним завданням Програми є сприяння створенню умов для:

 •  всебічного зміцнення зв’язків між родинами, закладом освіти і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 •  залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;
 •  підвищення відповідальності батьків за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;
 •  вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази закладів освіти та їх благоустрою;
 •  стимулювання ініціативи батьків;
 •  прозорість та відкритість благодійних внесків;
 •  об'єднання ресурсів місцевої ради та батьківської громадськості;

2. Пріоритетні напрямки грантового фінансування програми «Батьківський фонд»:

 •  поліпшення умов для організації освітнього процесу (у тому числі раціональне використання енергоресурсів, благоустрій територій, озеленення, облаштування дитячих ігрових, спортивних майданчиків, тощо);
 •  підтримка якості освіти та розвитку школи, зокрема інтерактивне оснащення для оволодіння учнями певним набором компетенцій і наскрізних умінь;  обладнання для тематичних кабінетів, спортзалів, актових залів, кабінетів інформатики; методичні матеріали, необхідні для впровадження та вдосконалення методики викладання.

Операційні витрати пов’язані з поточними видатками закладів освіти (за винятком видатків розвитку), не покриваються за рахунок грантового фінансування програми Батьківський фонд.

ІІ. ЕТАПИ ТА СТРОКИ ГРАНТОВОЇ ПРОГРАМИ «БАТЬКІВСЬКИЙ ФОНД»

Програма «Батьківський фонд» проводиться щорічно в три етапи:

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

Починається з 01 вересня поточного бюджетного року та триває до 31 травня наступного бюджетного року.

Орган батьківського самоврядування приймає рішення про участь у грантовій програмі та забезпечує  збір та перерахунок коштів на відповідні бюджетні рахунки.

 

 

2. ФІНАНСОВИЙ

Починається з 01.06 поточного бюджетного року та триває до 15.06 поточного бюджетного року.

На цьому етапі орган місцевого самоврядування забезпечує перерахування на відповідний бюджетний рахунок частки грантового співфінансування.

 

3. РЕАЛІЗАЦІЯ ГРАНТОВОГО ПРОЕКТУ

Починається з 16.06. поточного року та триває до кінця поточного бюджетного року.

На цьому етапі заклад освіти спільно з Головним розпорядником  з використанням процедури «Prozorro» здійснює практичну реалізацію грантового проекту згідно з рішенням Батьківської ради (придбання товарів та послуг, здійснення робіт).

3.Умови та порядок участі у програмі.

1. Рішення про участь у грантоввй програмі «Батьківський фонд»  приймається на загальних зборах органом батьківського самоврядування закладу освіти.

2. При прийнятті рішення, Батьківська рада має визначити:

 • проекти (напрями) співфінансування за грантовою програмою;
 • порядок зборів коштів;
 • особу, відповідальну за супроводження грантової програми, у т.ч. за збір, внесення коштів на розрахункові рахунки батьківського об’єднання або на спеціальні рахунки закладу освіти, контроль за ходом грантової програми та звітність перед Батьківською радою про хід та результати грантової програми. В разі невизначення Батьківською радою відповідальної особи, такою особою вважається Голова батьківської ради.

3. Про прийняте рішення Батьківська рада складає протокол, в якому зазначається намір про участь у грантовій програмі «Батьківський фонд», обраний конкретний напрямок (проект) для співфінансування та особа, відповідальна за супроводження грантового проекту від Батьківської ради. Копія протоколу надається директору закладу освіти для подальшого інформування Головного розпорядника про намір участі у грантовій програмі.

4. За отриманням інформації від закладу освіти про намір участі у грантовій програмі, Головний розпорядник протягом Першого етапу забезпечує консультаційне супроводження, зокрема, але не виключно, шляхом проведення навчання відповідальних осіб, наданням індивідуальних та колективних консультацій, наданнямбухгалтерського супроводу та т.і.

5. Інформація про намір участі у грантовій програмі підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Маріупольської міської ради та/або Головного розпорядника та закладу освіти.

4. Порядок співфінансування грантової програми «Батьківський фонд».

1. Батьківський фонд у розумінні грантової програми – це добровільні батьківські внески, а також добровільні пожертвування; цільові внески від фізичних та юридичних осіб; кошти, передбачені грантовими проектами, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України, передбачені в якості співфінансування для участі у грантовій програмі «Батьківський фонд». Порядок збору та обліку коштів визначає Батьківська рада самостійно.

2. До закінчення Першого етапу грантової програми Батьківська рада перераховує (вносить) свою частку співфінансування на спеціальний рахунок закладу освіти. У призначенні платежу має бути зазначено «Благодійна допомога закладу освіти (повна назва та номер закладу освіти) на (зазначається конкретний проект, обраний для співфінансування за грантовою програмою) від Батьківської ради закладу освіти (повна назва та номер закладу освіти)». Наприклад: «Благодійна допомога  ЗОШ №Х/класу Х або ЗДУ №Х/групи №Х на придбання інтерактивної дошки для класу фізики від Батьківської ради ЗОШ №Х/класу Х або ЗДУ №Х/групи №Х».

3. Усе співфінансування Батьківською радою перераховується виключно на спеціальні рахунки закладу освіти, відкриті в органах Державної казначейської служби в Україні. Збір коштів та матеріальних цінностей працівниками закладу освіти заборонено.

4. Після закінчення терміну Першого етапу грантової програми, орган місцевого самоврядування протягом Другого етапу здійснюєперерахування грантового фінансування - коштів міського бюджету м. Маріуполя на рахунки загального та спеціального фондів закладів освіти, відкриті в управлінні Державного казначейства в м. Маріуполі Донецької області, відповідно до виду видатків.

5. Сума грантового фінансування за рахунок місцевого бюджету дорівнює сумі співфінансування Батьківської ради.

5. Порядок реалізації грантової програми «Батьківський фонд»

1. Кошти Батьківського фонду (частка співфінансування Батьківської ради та частка грантового співфінансування) витрачаються виключно згідно з обраним батьківською радою проектом та виключно відповідно до пріоритетів грантової програми на вдосконалення умов для здійснення освітнього процесу, охорони життя і здоров'я учнів, вільного розвитку особистості дітей.

2. Отримана сума грантового фінансування з міського бюджету на фінансування проектів має бути використана до кінця бюджетного року.

3. Звітом про витрату коштів фонду вважається: виписка з банківського розрахункового рахунку, закупівельні акти; рахунки й накладні; касові чеки; акти виконаних робіт;інші документи, що підтверджують виконання робіт, купівлю товарів, надання послуг.

4. Згідно зі ст.30 Закону України «Про освіту» з метою забезпечення прозорості використання батьківських коштів заклади освіти зобов’язані оприлюднювати на сайті закладу освіти фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів.

5. Після завершення реалізації Програми придбані товарно-матеріальні цінності передаються як благодійна допомога на баланс закладу освіти.

6. Головний розпорядник коштів міського бюджету - департамент освіти міської ради, здійснює контроль та несе відповідальність за дотриманням бюджетного законодавства в частині цільового використання коштів, виділених на реалізацію заходів.

Всі проекти Програми «Батьківський фонд» реалізуються з урахуванням рішення Маріупольської міської ради від 26.12.20218 №7/38-3483 «Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».

Звіти з реалізації проектів "Батьківський фонд"

Реалізація проекту Батьківський фонд у 2018 році (xls, 114.5 KB)Реалізація проекту Батьківський фонд у 2019 році (xls, 174.0 KB)Реалізація проекту Батьківський фонд у 2020 році (xls, 109.5 KB)Реалізація проекту Батьківський фонд у 2021 році (xls, 99.0 KB)

Рейтинг проектів

Рейтинг проектів 2018р (xlsx, 8.9 KB)Рейтинг проектів 2019р (xlsx, 9.5 KB)Рейтинг проектів 2020р (xls, 28.0 KB)Рейтинг проектів 2021р (xls, 28.5 KB)
дата оновлення: 21.10.2021