sitemapvision

Городянам

Назад

ОСББ

ОСББ – єдиний вірний шлях управління житловим будинком

ПЕРЕЛІК РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ ЧАСТИНИ ПРОТОКОЛІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

Що таке ОСББ?

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, або ОСББ — це неприбуткова юридична особа, створена власниками житлових та нежитлових приміщень для спільного користування, утримання та управління своїм будинком та прибудинковою територією, а також для юридичного оформлення їхніх майнових прав на будинок та прибудинкову територію.

Якщо у Вашому будинку нерегулярно прибирають, у підвалі тече вода, дах потребує ремонту і Вам набридло платити в ЖЕК за комунальні послуги?

Вам пора більше дізнатись про ОСББ: Створення ОСМД

Шлях до створення ОСББ

КРОК ЗА КРОКОМ

  • Крок 1

Власникам житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку необхідно створити ініціативну групу (не менш трьох осіб), яка буде займатися підготовкою установчих зборів ОСББ, дане рішення оформлюється протоколом (див. додаток 1).

  • Крок 2

Збір інформації, етап на якому Вам необхідно підготувати запити, для цього:

зверніться в ЖКП (див. додаток 2.1):

– про наявність технічного паспорта на будинок;
– про загальну площу будинку і площі всіх житлових і нежитлових приміщень у будинку;
– про наявність вбудованих нежитлових приміщень та їх приналежності;
– про площі, що підлягає прибиранню території навколо будинку;
– про загальну кількість усіх зареєстрованих у помешканні осіб, у тому числі кількість пільговиків;
– про кількість приватизованих і неприватизованих квартир;
– про суму заборгованості співвласників за обслуговування будинку, якщо така є;
– про суму нарахувань на обслуговування будинку та прибудинкової території.

Потім, зверніться в Центр надання адміністративних послуг (пр. Миру, 107):

– списки власників усіх житлових і нежитлових приміщень у будинку;

Документи необхідні для запиту інформації:

1. Копія протоколу створення ІГ.
2. Копія паспорта (1.2 і прописка)
3. Копія ІПН.
4. Копія документа, що підтверджує право власності на квартиру.

Якщо дані про власників відсутні в електронному реєстрі, то слід звернутися і отримати необхідну інформацію в БТІ.

Для подачі заяви в БТІ, з метою встановлення власників квартир в будинку необхідно надати:

1. Заяву, в якій вказуємо номери квартир власників, яких не встановили за запитом в ЦНАП та обходом по квартирах.
2. Копія протоколу створення ІГ.
3. Копія паспорта (1.2 і прописка)
4. Копія ІПН.
5. Копія документа, що підтверджує право власності на квартиру.

І обов'язково при собі мати оригінали всіх документів

Якщо дані про власників відсутні в електронному реєстрі, то слід звернутися і отримати необхідну інформацію в БТІ.

Необхідно також, звернутися до департаменту по роботі з активами Маріупольської міської ради розташованому за адресою: бул. Шевченка, 301б (див. додаток 2.2):

– надання інформації про наявність і про використання допоміжних приміщень, відомості про орендарів та вартість оренди.

  • Крок 3

Підготуйте Статут

Розробіть статут ОСББ на основі Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та вимог Закону України «Про ОСББ».

Зверніть увагу на вимоги до Статуту податкової інспекції, щоб ОСББ було внесено до реєстру неприбуткових організацій, слід в Статуті ОСББ врахувати вимоги ст. 133.4 Податкового кодексу України.

Типовий статут об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.09.2015 № 238 (див. додаток 3).

  • Крок 4

Проведіть роз'яснювальну роботу із співвласниками багатоквартирного будинку

Важливо з самого початку своєї роботи знайти підтримку ідеї створення об'єднання серед співвласників будинку шляхом:

– проведення інформаційних зборів по під'їздах;
– приватних бесід;
– ознайомлення з проектами кошторису та статуту;
– роздачею листівок про ОСББ

  • Крок 5

1. Підготуйтеся до установчих зборів.
2. Визначте, кількість всіх житлових і нежитлових приміщень у вашому будинку.
3. Визначте: місце проведення, час проведення, проект порядку денного установчих зборів.
4. Заздалегідь обговоріть кандидатури до складу правління та ревізійної комісії об'єднання, проект кошторису та статуту ОСББ
5. Не пізніше, ніж за 14 календарних днів до проведення зборів обов'язково в письмовій формі поставте до відома кожного співвласника про дату і час початку зборів.

Зробити це можна двома способами:

– віддати повідомлення під розписку особисто власнику (див. додаток 4.1)
– відіслати повідомлення поштою рекомендованим листом.

Не забудьте запросити на збори також представника неприватизованої частини квартир, яким, зазвичай, є уповноважена особа Департаменту міського майна.

Повідомлення надсилається до департаменту по роботі з активами, розташованого за адресою: бул. Шевченка, 301б , (див. додаток 4.2)

  • Крок 6

Інструкція про порядок проведення установчих зборів:

На голосування ставиться питання про вибір голови, а потім і секретаря зборів. Голова керує ходом наради: оголошує виступаючих щодо порядку денного, керує обговоренням питань, проводить голосування, забезпечує підрахунок голосів.

Секретар, як правило, веде протокол зборів. До протоколу вносяться:

- назва зборів;
- дата та місце проведення зборів;
- кількість учасників зборів;
- прізвище та ініціали голови і секретаря;
- порядок денний зборів.

Голова зборів послідовно ставить на голосування такі процедурні питання:

- про створення ОСББ та його назву;
- про обрання голови, членів правління та ревізійної комісії ОСББ;
- про прийняття статуту ОСББ;
- про державну реєстрацію ОСББ та про обрання уповноваженої особи відповідальної за реєстрацію.

Кожен співвласник (його представник) у ході голосування має кількість голосів, пропорційну частці загальної площі квартири чи нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир і нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосували співвласники, площа яких більше 50% від загальної площі будинку.

Якщо людина є власником квартир (квартири) та / або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир і нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожен співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності. У цьому разі рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% співвласників.

Якщо ж на зборах присутній представник співвласника будинку - фізичної особи, то відповідно до Цивільного кодексу України, довіреність на представлення його інтересів повинна бути завірена нотаріально.

Рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується всіма співвласниками (їх представниками), які взяли участь у голосуванні на зборах, кожен з яких ставить підпис під прийнятим рішенням («за», «проти», «утримався») за затвердженою формою Протоколу співвласників багатоквартирного будинку. Кожен співвласник підтверджує свій голос правовстановлюючими документами (свідоцтво на право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, договір обміну, заповіт, рішення суду). Дані про правовстановлюючих документах зазначаються у протоколі зборів співвласників багатоквартирного будинку (див. додаток 5).

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», відповідно до статті 6 «ЗУ Про ОСББ» протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів проводиться письмове опитування співвласників, які не були присутні на зборах (див. додаток 6), не забудьте, що листи письмового опитування підшиваються до протоколу установчих зборів.

Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Рішення загальних зборів є обов'язковим для всіх співвласників. Рішення загальних зборів оприлюднюється, а також повідомлення про рішення, прийняте на зборах, має бути надане співвласникам під розписку або надіслано поштою (рекомендованим листом) протягом 10 днів.

Після розгляду всіх питань порядку денного головуючий ставить на голосування питання про закриття зборів.

  • Крок 7

Зверніться до відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Управління юстиції Маріупольської міської ради (пр. Миру, 85-а каб.12) або Управління з питань розвитку та підтримки ОСББ (пр. Миру, 93-б) для перевірки правильності оформлення протоколу установчих зборів.

  • Крок 8

Уповноважена установчими зборами особа подає державному реєстратору відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Управління юстиції Маріупольської міської ради (пр. Миру, 85-а) такі документи:

1) реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об'єднання, оформлену за зразком згідно з наказом Міністерства Юстиції від 06.01.2016 року № 15/5 (див. додаток 7);
2) протокол установчих зборів, на якому було прийнято рішення про створення об'єднання та затвердження його статуту;
3) статут об'єднання, оформлений відповідно до вимог законодавства;
4) копію нотаріально завіреної довіреності на представника, який буде проводити реєстрацію ОСББ (якщо їм не є сам голова правління ОСББ).

Оскільки частина документів залишається у державного реєстратора, доцільно відразу зробити протокол зборів, список і доповнення до протоколу у декількох оригінальних екземплярах.

У разі відмови органу державної реєстрації повинен дати вмотивовану письмову відповідь. Відмова може бути оскаржена у встановленому порядку заявником або іншими заінтересованими особами.

* Порядок державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521.

  • Крок 9

Орган державної реєстрації після надходження необхідних документів вносить дані реєстраційної картки до реєстру та видає витяг про державну реєстрацію об'єднання із зазначенням ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ.

Після держреєстрації ОСББ необхідно виготовити печатку або штамп, а також відкрити рахунок у банку.

Необхідні документи для відкриття рахунку у банку (індивідуально для кожного банку):

1. Витяг з протоколу установчих зборів (усі питання з протоколу);
2. Статут (копія);
3. Рішення про взяття на облік неприбуткової організації (податкова інспекція);
4. Витяг з Єдиного державного реєстра юридичних осіб (управління юстиції);
5. Відомость  з Єдиного державного реєстра підприємств та організацій України (управління юстиції);
6. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
7.Наказ щодо призначення голови ОСББ;
8. ІПН (копія);
9. Паспорт (копія);
10. Печатка;
11. Реєстраційна картка для відкриття рахунку (заповнюється у відділенні банку).

Слід пам'ятати, що необхідно звернутися в податкову інспекцію для отримання довідки стосовно не прибутковості ОСББ

Документи необхідні для отримання довідки про неприбутковість:

1. Заява 1РН (додаток 8);
2. Копія Статуту ОСББ;
3. Копія Виписки від державного реєстратора.

  • Крок 10

ОСББ є створеним з моменту його реєстрації у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Управління юстиції Маріупольської міської ради (пр. Миру, 85-а).

Опитування про хід реалізації Програми підтримки ОСББ

Маріупольська міська рада запускає анонімне опитування жителів, які проживають в будинках ОСББ. Мета - отримати зворотній зв'язок від маріупольців про хід реалізації Програми підтримки ОСББ, дізнатися їх рівень задоволеності проєктами і думку про діяльність їх об'єднання.

Таким чином, анкетування допоможе виявити можливі напрямки розвитку Програми підтримки. На основі отриманих результатів планується розробити серію тренінгів та семінарів, які покликані поліпшити взаємодію всіх сторін.

Взяти участь в опитуванні можна за посиланням: https://docs.google.com

Нагадаємо, п'ять років тому в Маріуполі була прийнята Програма підтримки ОСББ на 2016-2021 рр. За цей час кількість зареєстрованих ОСББ збільшилася в 15 разів: з 72 до 1070 об'єднань. Це більше половини житлового багатоквартирного фонду Маріуполя. З Програмою підтримки ОСББ мешканці отримують капітальний ремонт конструктиву, «Затишний двір», поточні ремонти та другий капітальний ремонт на умовах співфінансування з мешканцями.

До уваги громадських організацій

Відповідно до п.п. 4.8. Програми «Затишний двір», затвердженої рішенням Маріупольської міської ради від 22.01.2020 № 7/49-4938, утворюється комісія у складі 16 осіб, до якої, зокрема, входять 3 особи від інститутів громадскості (громадські організації, зареєстровані у місті Маріуполі, за власним поданням на ім’я міського голови).

Основна функція комісії – контроль за дотриманням Програми.

Враховуючи викладене, пропонуємо представникам громадських організацій, бажаючим прийняти персональну участь у комісії, надати заяви довільної форми на ім’я міського голови щодо включення до складу конкурсної комісії.

До складу комісії буде включено трьох перших претендентів від різних громадських організацій за датою подачі заявки.

Заяви приймаються з дати цієї публікації і до 07.02.2020 включно за адресою: вул. Митрополитська, 39, м. Маріуполь.

дата оновлення: 14.04.2021