Городянам

Назад

Охорона праці

ОХОРОНА ПРАЦІ - це система правових, соціально – економічних, організаційно – технічних, санітарно – гігієнічних і лікувально – профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі праці.

Контактна інформація

 • Головне управління Держпраці у Донецькій області

м. Покровськ, вул. Проко᾽єва, 82, тел. (06239)2-01-59,

E-mail:  05dn@dsp.gov.ua

 • Відділ нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки у м. Маріуполь

м. Маріуполь, бульвар Шевченка, 52, 3-й поверх, тел. (0629) 52-80-98

E-mail:  vnvpnm@ukr.net

 • Департамент з питань екології, енергоменеджменту, охорони праці та цивільної безпеки Маріупольської міської ради

м. Маріуполь, вул.. Пушкіна, 96, тел../факс оперативного чергового: (0629) 52-62-60

E-mail:  eco.dep@mariupolrada.gov.ua

Основні законодавчі акти з охорони праці

Основним законом, що гарантує право громадян на безпечні та нешкідливі умови праці, є Конституція України.

У Конституції проголошено, що громадяни України мають право на працю, яку вони вільно обирають, або на яку погоджуються.

Роботодавець (власник підприємства) зобов'язаний забезпечити нешкідливі умови праці відповідно до вимог безпеки і гігієни праці.

Держава створює умови для повної зайнятості працездатного населення, рівні можливості для громадян у виборі професії та роду трудової діяльності, здійснює програми професійно-технічного навчання, підготовки та перепідготовки робітників.

Реалізація цих прав здійснюється через виконання вимог, викладених у законодавчих актах щодо охорони праці, а саме:

 • Кодекс законів про працю
 • Закон «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
 • Закон «Про охорону праці»
 • Закон «Про пожежну безпеку»
 • Закон «Про охорону здоров'я»
 • Закон «Про колективні договори і угоди»
 • Закон «Про дорожній рух»
 • Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №
 • Міждержавний стандарт ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. «Цвета сигнальные. Знаки безопасности» та інші.
дата оновлення: 28.05.2019