A-A+vision

Городянам

Назад

Корисна інформація

 • Скарги на рішення загальних зборів членів колективних підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів, розглядаються у судовому порядку (ч.3 ст.16 Закону України "Про звернення громадян").
 • Трудові спори за заявами працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміни дати і формулювання причини звільнення, оплати за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи розглядаються безпосередньо в судах. (ст. 232 Кодексу законів про працю України).
 • Спори про відмову у прийнятті на роботу працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації; молодих фахівців, що закінчили вищий навчальний заклад і в установленому порядку направлених на роботу до цього підприємство, установи, організації, вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 3 років або дитину-інваліда, а одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років, працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу, розглядаються безпосередньо в місцевих судах.(ст. 232 Кодексу законів про працю України).
 • Питання про виплату заробітної плати, регресних сум, належних працівникові при звільненні, розглядаються комісією з трудових спорів за місцем роботи. У разі незгоди з рішенням КТС, працівник може оскаржити рішення суду в 10-денний строк з дня вручення йому виписки з протоколу засідання КТС або його копії (ст.228 Кодексу законів про працю України).

 • Заяви працівників підприємства - боржника, які припинили трудові відносини до порушення провадження у справі про банкрутство, з вимогами про погашення заборгованості, яка витікає з трудових відносин, розглядаються в господарському суді. Аналогічні вимоги працівників підприємства - боржника, які не припинили трудових відносин, також розглядаються в господарському суді. (Кодекс України з процедури банкрутства).

 • Земельні суперечки, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням земельними ділянками, які знаходяться у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей вирішуються виключно судом (ст. 158 Земельного кодексу України).
 • Спори з приводу володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, вирішуються за згодою всіх співвласників згідно з договором, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку. (ст. 88 Земельного кодексу України).
 • Оскарження зацікавленою особою нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні виробляється в місцевому суді за місцезнаходженням нотаріальної контори, державного нотаріального архіву або робочого місця приватного нотаріуса. (ст. 50 Закону України "Про нотаріат").
 • Скарги на постанови про відшкодування шкоди, заподіяної неправомірними діями органів дізнання, досудового слідства або прокуратури розглядаються в суді. (ст. 14 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду").
 • Питання щодо виконання рішень судів та інших органів відносяться до компетенції державної виконавчої служби, що відноситься до системи органів Міністерства Юстиції України  (ст. 1 Закону України "Про державну виконавчу службу").
 • Контроль за правильним, повним і своєчасним виконанням рішень державним виконавцем здійснює начальник відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, і керівник вищого органу. Контроль за законністю виконавчого виробництва здійснюється Міністерством юстиції України через Департамент державної виконавчої служби. (ст. 5 Закону України "Про виконавче провадження").
 • Питання, що стосуються зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, які відносяться до компетенції Верховної Ради України (ст. 85 Конституції України).
 • Заяви щодо забезпечення особистої безпеки громадян, а також заяви і повідомлення про злочини та адміністративні порушення розглядаються в органах внутрішніх справ (ст. 23 Закону України "Про Національну поліцію") .
 • Скарги на дії органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, розглядаються прокурором. (ст. 25 Закону України "Про прокуратуру").
 • Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, які виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку. (ст. 77 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").
 • Скарги на дії прокуратури.
 • Оскарження судових рішень. Притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.
 • Скарги на роботу банківських установ, порядку роботи з клієнтами банків.
 • Спори щодо виконання договірних зобов’язань з банками вирішується  відповідно до умов договору або в судовому порядку.
 • Скарги платників податків на рішення  державних податкових інспекцій (наказ Міністерства фінансів України №916  від 21.10.2015) .
 • Конституція України

https://zakon.rada.gov.ua

 • Закон України "Про звернення громадян"

https://zakon.rada.gov.ua

 • Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"

https://zakon.rada.gov.ua

 • Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 року № 26)

https://zakon.rada.gov.ua

 • Методика оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.09 № 630 

https://zakon.rada.gov.ua

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян»

https://zakon.rada.gov.ua

 • Розпорядження міського голови «Про організацію роботи зі зверненнями громадян та проведення прийомів громадян керівниками Маріупольської міської ради та її виконавчих органів» від 11.10.2019 №272р

https://mariupolrada.gov.ua/ru/head-order/

дата оновлення: 21.05.2020