A-A+vision

Open City

Back

Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 80,7 кв.м

view_number_text5
view_method_textАукціон
view_state_textРезультати приватизації
view_year_text2017
view_district_textTsentralnyi
view_address_textпр. Будівельників, 167

Вибір оцінювача об’єкту приватизації.

Вибір за процедурою «ProZorro» не застосовується, оскільки очікувана вартість послуги менша, ніж гранично допустима у системі «ProZorro» (не перевищує  3 000,00 грн.).

Вибір оцінювача об’єкту приватизації проводиться органом приватизації - департаментом міського майна Маріупольської міської ради з оформленням конкурентного листа.

Переможцем буде обрано суб’єкта оціночної діяльності, який має право здійснювати незалежну оцінку об’єкту приватизації (відчуження) та надасть більш дешеву цінову пропозицію щодо послуги з незалежної оцінки.

Письмова пропозиція подається на адресу департаменту міського майна Маріупольської міської ради (пр. Металургів, 25, м. Маріуполь, кабінет № 11, тел.: 58-75-83) у довільній формі особисто (або через уповноваженого представника) чи поштою у строк до 19.10.2017.

Переможець обирається органом приватизації 20.10.2017, договір на виконання послуги укладається протягом наступного робочого дня, оплата за договором – протягом місяця після виконання послуги, строк надання послуги – не більше 5 робочих днів з моменту укладення договору на виконання послуги.

Письмова пропозиція повинна містити найменування суб’єкту оціночної діяльності, найменування об’єкту приватизації (відчуження), вартість послуги у гривнях, строк виконання робіт та надання належно оформленого звіту про оцінку майна (3 екземпляри з кольоровими фотографіями об’єкту оцінки), умови оплати, контактний телефонний номер рецензента.

У разі, якщо претендент документально не доведе наявність у нього права проводити незалежну оцінку майна (об’єкту приватизації/відчуження), його пропозиція не буде врахована під час вибору переможця.

 

Вибір рецензента звіту про оцінку майна.

Вибір за процедурою «ProZorro» не застосовується, оскільки очікувана вартість послуги менша, ніж гранично допустима у системі «ProZorro» (не перевищує  3 000,00 грн.).

Вибір рецензента проводиться органом приватизації - департаментом міського майна Маріупольської міської ради з оформленням конкурентного листа.

Переможцем буде обрано суб’єкта оціночної діяльності, який має право рецензувати звіти про оцінку майна та надасть більш дешеву цінову пропозицію щодо послуги з рецензування звіту.

Письмова пропозиція подається на адресу департаменту міського майна Маріупольської міської ради (пр. Металургів, 25, м. Маріуполь, кабінет № 11, тел.: 58-75-83) у довільній формі особисто (або через уповноваженого представника) чи поштою у строк до 19.10.2017.

Переможець обирається органом приватизації 20.10.2017, договір на виконання послуги укладається протягом наступного робочого дня, оплата за договором – протягом місяця після виконання послуги, строк надання послуги – не більше 3 робочих днів з моменту надання замовником виконавцю звіту про оцінку майна.

Письмова пропозиція повинна містити найменування суб’єкту оціночної діяльності, найменування об’єкту приватизації (відчуження), вартість послуги у гривнях, строк виконання робіт та надання належно оформленої рецензії, умови оплати, контактний телефонний номер рецензента.

У разі, якщо претендент документально не доведе наявність у нього права рецензувати звіти про оцінку майна, його пропозиція не буде врахована під час вибору переможця.

 

Результати вибору суб’єктів оціночної діяльності

Оцінка об’єкту приватизації (відчуження): переможець – Перша Українська Універсальна товарна біржа.

Рецензування звіту про оцінку об’єкту приватизації (відчуження): переможець – фізична особа – підприємець Окопська О.В.

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про продаж на аукціоні майна міської комунальної власності

        
            Назва об'єкта: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею  80,7 кв.м.

  Місцезнаходження: м.Маріуполь, пр.Будівельників,167.           

  Юридична адреса підприємства, на балансі якого знаходиться приміщення: м.Маріуполь, бул.Шевченка,301б – Комунальне комерційне підприємство  Маріупольської міської ради  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЗАХІДНА», код ЄДРПОУ 38349197).

Призначення об'єкта: нежитлове приміщення.                                                                                                                                   

  Характеристика об'єкта - вбудоване нежитлове приміщення  № 145  (кімнати: 1-11) загальною площею 80,7 кв.м.,  розташоване у цокольному поверсі  (літ.А/п)  дев’ятиповерхового  житлового   будинку № 167  по   пр.Будівельників  у  м.Маріуполі.

  Інженерний благоустрій: електро-, водопостачання, каналізація, опалення.

  Об'єкт розташований на земельній ділянці Маріупольської міської ради.

            Ціна продажу об'єкта без ПДВ: 112 899   грн.

            ПДВ: 22 579,80  грн.

            Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 135 478,80 грн.


УМОВИ ПРОДАЖУ:

- збереження цільового призначення об'єкта  -  зуботехнічна лабораторія  протягом трьох років з моменту переходу покупцеві права власності на нього;

- недопущення розміщення шкідливого виробництва;      

- дотримання екологічних, санітарно-епідеміологічних норм і виконання природоохоронних заходів;   

- утримання в належному порядку прилеглої території;

- здійснювання  виключно за згодою департаменту міського майна протя-гом 3-х років з моменту переходу покупцеві права власності:

●  подальшого відчуження об'єкта приватизації, в тому числі внесення його до статутного капіталу господарського товариства;

● передачі в заставу об'єкта приватизації;

● введення об'єкта приватизації  (або іншого об'єкта, до складу якого вхо-дить об'єкт приватизації) в експлуатацію після реконструкції;

● визнання права власності на об'єкт, якщо до складу такого входить об'єкт приватизації;

- зобов'язання покупця в разі зміни місця реєстрації (юридичної адреси) повідомляти про це департамент міського майна в тижневий термін в письмовій формі протягом 3-х років з моменту переходу покупцеві права власності на об'єкт приватизації;

- перехід до покупця зобов’язань орендодавця та збереження дії договору оренди зазначеного приміщення від 12.09.2017 № 7203-Ц на умовах, викладених в договорі (текстом договору оренди додається);    

- збереження дії зобов'язань покупця, передбачених договором купівлі-продажу об'єкта приватизації, для осіб, які стануть подальшими власниками об'єкта приватизації, протягом терміну дії таких зобов'язань;

- відшкодування покупцем витрат з міського бюджету, які понесені органом приватизації під час проведення підготовки до приватизації (відчуження) майна (витрати  на публікацію в засобах масової інформації,  оплати послуг з оцінки майна та рецензування звіту про оцінку майна).

Договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвідченню.      

У разі, якщо учасник або уповноважена ним особа не з'явилися на аукціон або зірвали його проведення, відмовилися від підписання договору купівлі-продажу, сплачений такими особами гарантійний внесок (грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об'єкта) поверненню не підлягають і перераховуються до міського бюджету.

ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ!

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні - 17 грн. (без ПДВ) на розрахунковий рахунок № 37186003003177  ГУДКСУ в  Донецькій обл., код банку 834016, код ЄДРПОУ 23599040 та сума грошових коштів в розмірі 10% від початкової ціни продажу нежитлового приміщення в розмірі 13 547,88 грн. (без ПДВ) перераховуються окремими платіжними документами на розрахунковий рахунок № 37323037003177 ГУДКСУ в Донецькій області, код банку 834016, код ЄДРПОУ 23599040.

Термін прийому заяв на участь в аукціоні - до 20.11.2017 включно.    Бланк заяви в електронному виді додається.  Додатки до заяви подаються претендентами відповідно до діючого законодавства з приватизації.         

Аукціон буде проведено  24 листопада  2017 року на Донбаській товарній біржі о 10-00 годині за адресою: м.Маріуполь, пр.Миру, 54/56.          

Служба з організації проведення аукціону - Департамент міського майна Маріупольської міської ради.

        Адреса: м.Маріуполь, пр.Металургів, 25, кім.11, тел.58 75 83.

 

Результати приватизації

Укладено договір купівлі-продажу з фізичною особою - підприємцем Тищенко М.В.

ЗАЯВА про приватизацію (doc, 72.0 KB)пр.Будівельників,167 договір оренди (doc, 76.5 KB)