A-A+vision

Open City

Back

Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 223,62 кв.м

view_number_text4
view_method_textАукціон
view_state_textРезультати приватизації
view_year_text2017
view_district_textKalmiuskyi
view_address_textвул. Карпінського, 72

Вибір оцінювача об’єкту приватизації.

За процедурою «ProZorro».

 

Вибір рецензента звіту про оцінку майна.

Вибір за процедурою «ProZorro» не застосовується, оскільки очікувана вартість послуги менша, ніж гранично допустима у системі «ProZorro» (не перевищує  3 000,00 грн.).

Вибір рецензента проводиться органом приватизації - департаментом міського майна Маріупольської міської ради з оформленням конкурентного листа.

Переможцем буде обрано суб’єкта оціночної діяльності, який має право рецензувати звіти про оцінку майна та надасть більш дешеву цінову пропозицію щодо послуги з рецензування звіту.

Письмова пропозиція подається на адресу департаменту міського майна Маріупольської міської ради (пр. Металургів, 25, м. Маріуполь, кабінет № 11, тел.: 58-75-83) у довільній формі особисто (або через уповноваженого представника) чи поштою у строк до 19.10.2017.

Переможець обирається органом приватизації 20.10.2017, договір на виконання послуги укладається протягом наступного робочого дня, оплата за договором – протягом місяця після виконання послуги, строк надання послуги – не більше 3 робочих днів з моменту надання замовником виконавцю звіту про оцінку майна.

Письмова пропозиція повинна містити найменування суб’єкту оціночної діяльності, найменування об’єкту приватизації (відчуження), вартість послуги у гривнях, строк виконання робіт та надання належно оформленої рецензії, умови оплати, контактний телефонний номер рецензента.

У разі, якщо претендент документально не доведе наявність у нього права рецензувати звіти про оцінку майна, його пропозиція не буде врахована під час вибору переможця.

 

Результати вибору суб’єктів оціночної діяльності

Оцінка об’єкту приватизації (відчуження): переможець – фізична особа – підприємець Баранов В.В.

Рецензування звіту про оцінку об’єкту приватизації (відчуження): переможець – фізична особа – підприємець Стайловський Д.В.

                                                                                        І Н Ф О Р М А Ц І Я

про продаж на аукціоні майна міської комунальної власності


           Назва об'єкта: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 223,62 кв.м.

            Місцезнаходження: м.Маріуполь, вул.Карпинського, 72.           

            Юридична адреса підприємства, на балансі якого знаходиться приміщення: м.Маріуполь, пр.Металургів, 217 – ЖКП «Керуюча компанія «КАЛЬМІУСЬКА», код ЄДРПОУ 23598905.

 Призначення об'єкта: нежитлове приміщення.                                                                                                                                  

  Характеристика об'єкта - вбудоване нежитлове приміщення № 80 (кімнати: 2,3,4,5,6, 20,21,22,23,24,25), приямки: а3-5, а7-14, а16 – вхід в підвал, а6-спуск в підвал, загальною площею  223,62  кв.м., розташоване у цокольному поверсі  (літ.А/ц)  багатоквартирного житлового   будинку № 72 по вул.Карпинського у м.Маріуполі.

            Інженерний благоустрій: електро-, водо-, газопостачання, центральне опалення.

            Об'єкт розташований на земельній ділянці Маріупольської міської ради.

            Ціна продажу об'єкта без ПДВ: 242 400 грн.

            ПДВ: 48 480  грн.

            Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 290 880  грн.


УМОВИ ПРОДАЖУ:

        - збереження цільового призначення об'єкта  -  меблева крамниця  протягом трьох років з моменту переходу покупцеві права власності на нього;

       - недопущення розміщення шкідливого виробництва;      

       - дотримання екологічних, санітарно-епідеміологічних  норм і виконання природоохоронних заходів;   

       - утримання в належному порядку прилеглої території;

        - здійснювання  виключно за згодою департаменту міського майна протя-гом 3-х років з моменту переходу покупцеві права власності:

      ●  подальшого відчуження об'єкта приватизації, в тому числі внесення його до статутного капіталу господарського товариства;

      ● передачі в заставу об'єкта приватизації;

      ● введення об'єкта приватизації  (або іншого об'єкта, до складу якого вхо-дить об'єкт приватизації) в експлуатацію після реконструкції;

      ● визнання права власності на об'єкт, якщо до складу такого входить об'єкт приватизації;

      - зобов'язання покупця в разі зміни місця реєстрації (юридичної адреси) повідомляти про це департамент міського майна в тижневий термін в письмовій формі протягом 3-х років з моменту переходу покупцеві права власності на об'єкт приватизації;

     - перехід до покупця зобов’язань орендодавця та збереження дії договору оренди зазначеного приміщення від 24.12.2013 № 1334-І на умовах, викладених в договорі (текст договору оренди додається);    

        - збереження дії зобов'язань покупця, передбачених договором купівлі-продажу об'єкта приватизації, для осіб, які стануть подальшими власниками об'єкта приватизації, протягом терміну дії таких зобов'язань;  

      - відшкодування покупцем витрат з міського бюджету, які понесені органом приватизації під час проведення підготовки до приватизації (відчуження) майна (витрати  на публікацію в засобах масової інформації,  оплати послуг з оцінки майна та рецензування звіту про оцінку майна).

         Договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвідченню.      

         У разі, якщо учасник або уповноважена ним особа не з'явилися на аукціон або зірвали його проведення, відмовилися від підписання договору купівлі-продажу, сплачений такими особами гарантійний внесок (грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об'єкта) поверненню не підлягають і перераховуються до міського бюджету.

ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ!

         Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні - 17 грн. (без ПДВ) на розрахунковий рахунок № 37186003003177  ГУДКСУ в  Донецькій обл., код банку 834016, код ЄДРПОУ 23599040 та сума грошових коштів в розмірі 10% від початкової ціни продажу нежитлового приміщення в розмірі 29 088 грн. (без ПДВ) перераховуються окремими платіжними документами на розрахунковий рахунок № 37323037003177 ГУДКСУ в Донецькій області, код банку 834016, код ЄДРПОУ 23599040.

         Термін прийому заяв на участь в аукціоні - до 20.11.2017 включно.  Бланк заяви в електронному виді додається. Додатки до заяви подаються претендентами відповідно до діючого законодавства з приватизації.         

          Аукціон буде проведено 24 листопада  2017 року на Донбаській товарній біржі о 9-00 годині за адресою: м.Маріуполь, пр.Миру, 54/56. 

         Служба з організації проведення аукціону - Департамент міського майна Маріупольської міської ради.

        Адреса: м.Маріуполь, пр.Металургів, 25, кім.11, тел.58 75 83.

 

Результати приватизації

Укладено договір купівлі-продажу з фізичною особою - підприємцем Любімцевим О.О.

 

 

ЗАЯВА про приватизацію (doc, 72.0 KB)Договір Карпинського, 72 (pdf, 3.2 MB)