vision

City Government

The Head of Levoberezhnaya District Administration

Ocheretin Viktor
Address16 Pobedy Ave.,Mariupol, Donetsk region, 87500, Ukraine
E-mailviktor.ocheretin@mariupolrada.gov.ua
Phone Number(0629) 22-21-90, 22-21-89
    update date 22.11.2019