sitemapvision

Міське врядування

Структура міської ради

 • Міський голова - Бойченко Вадим Сергійович
  • Cекретар міської ради - Сухова Ксенія Костянтинівна
   • Департамент взаємодії з депутатами та внутрішньої політики
    • Відділ інформаційного супровіду депутатів
    • Відділ організаційної та протокольної роботи
    • Відділ контролю та депутатських звернень
    • Відділ внутрішньої політики та міжмуніципального співробітництва
    • Департамент зв'язків із громадськістю
     • Відділ "Прес-служба"
     • Управління з питань інформації та аналітики
      • Інформаційно-аналітичний відділ управління з питань інформації та аналітики
      • Відділ внутрішніх комунікацій управління з питань інформації та аналітики
    • Відділ міжнародного співробітництва та протокольної роботи
   • Перший заступник міського голови - Когут Михайло Михайлович
    • Департамент з питань розвитку житлового фонду та ремонтів комунальної власності
     • Управління з питань житлового фонду
      • відділ організаційного забезпечення діяльності ОСББ Центрального району
      • відділ організаційного забезпечення діяльності ОСББ Кальміуського району
      • відділ організаційного забезпечення діяльності ОСББ Лівобережного району
      • відділ організаційного забезпечення діяльності ОСББ Приморського району
      • Виробничий відділ
     • Управління ремонтів об'єктів комунальної власності
      • Відділ ремонтів об'єктів житлового фонду управління ремонтів об'єктів комунальної власності
      • Відділ в сфері договірних відносин та державних закупівель управління ремонтів об'єктів комунальної власності
      • Відділ ремонтів об'єктів соціальної сфери управління ремонтів об'єктів комунальної власності
     • Плановий відділ
     • Відділ бухгалтерського обліку та планування
    • Департамент з питань управління енергетичними підприємствами
     • виробничий відділ департаменту з питань управління енергетичними підприємствами
     • відділ операційних удосконалень департаменту з питань управління енергетичними підприємствами
    • Департамент з питань управління підприємствами з благоустрою
     • виробничий відділ департаменту з питань управління підприємствами з благоустрою
     • відділ операційних удосконалень департаменту з питань управління підприємствами з благоустрою
     • відділ з питань реалізації міських програм з благоустрою департаменту з питань управління підприємствами з благоустрою
    • Кальміуська районна адміністрація
     • Відділ з питань благоустрою Кальміуської районної адміністрації
     • Відділ з організаційних питань Кальміуської районної адміністрації
     • Відділ по роботі з територіальними громадами Кальміуської районної адміністрації
     • Відділ ведення Державного реєстру виборців Кальміуської районної адміністрації
    • Лівобережна районна адміністрація
     • Відділ з питань благоустрою Лівобережної районної адміністрації
     • Відділ з організаційних питань Лівобережної районної адміністрації
     • Відділ по роботі з територіальними громадами Лівобережної районної адміністрації
     • Відділ ведення Державного реєстру виборців Лівобережної районної адміністрації
   • Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Захаров Сергій Валерійович
    • Управління державного архітектурно-будівельного контролю
     • Відділ реєстрації управління державного архітектурно-будівельного контролю
     • Відділ контролю управління державного архітектурно-будівельного контролю
    • Управління з питань екології, енергоменеджменту та охорони праці
     • Відділ з питань охорони праці
     • Відділ з питань екології та енергоменеджменту
    • Головне управління містобудування і архітектури
     • Служба містобудівного кадастру головного управління містобудування і архітектури
     • Відділ регулювання зовнішньої реклами головного управління містобудування і архітектури
     • Відділ планування забудови міста головного управління містобудування і архітектури
    • Департамент транспорту та зв'язку
     • Відділ організації пасажирських перевезень та розвитку транспорту
     • Відділ планування, контролю та бухгалтерського обліку
     • Відділ транспортного планування
    • Приморська районна адміністрація
     • Відділ з питань благоустрою Приморської районної адміністрації
     • Відділ з організаційних питань Приморської районної адміністрації
     • Відділ по роботі з територіальними громадами Приморської районної адміністрації
     • Відділ ведення державного реєстру виборців Приморської районної адміністрації
    • Центральна районна адміністрація
     • Відділ з питань благоустрою Центральної районної адміністрації
     • Відділ з організаційних питань Центральної районної адміністрації
     • Відділ по роботі з територіальними громадами Центральної районної адміністрації
     • Відділ ведення державного реєстру виборців Центральної районної адміністрації
   • Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Кочурін Олександр Олександрович
    • Управління молоді та спорту
     • Відділ учбово-спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи
     • Відділ молодіжної політики
     • Відділ з обліку та звітності
    • Департамент культурно-громадського розвитку
     • Відділ культурної інфраструктури та охорони культурної спадщини
     • Відділ планово-фінансової роботи та тендерних процедур
     • Культурно-освітній відділ
    • Департамент освіти
     • Відділ закупівель департаменту освіти
     • Відділ бухгалтерського обліку
     • Відділ оснащення та ремонтів закладів освіти
     • Відділ розвитку мережі закладів освіти та методичної підтримки педагогів
     • Відділ планування
   • Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконкому - Мєшков Аркадій Володимирович
    • Департамент з питань безпеки та запобігання корупції
     • Відділ запобігання та виявлення корупції
     • Відділ оборонно-мобілізаційної роботи та забезпечення режимних заходів
     • Відділ організації заходів цивільного захисту
    • Юридичний департамент
     • Відділ з роботи з адміністративними правопорушеннями
     • Відділ судового захисту
     • Загально-правовий відділ
     • Відділ юридичного супроводу структурних підрозділів міської ради
    • Адміністративно-господарський відділ
    • Організаційний відділ
    • Відділ контролю
    • Сектор транспортного забезпечення
    • Архівний відділ
   • Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Івченко Михайло Олександрович
    • Департамент по роботі з активами
     • Управління міського майна
      • Відділ обліку, контролю за рухом та приватизації активів
      • Відділ обліку та приватизації житлового фонду
     • Управління земельних відносин (землеустрою)
      • Відділ землеустрою управління земельних відносин (землеустрою)
      • Відділ розвитку території
     • Відділ договірної роботи
     • Юридичний відділ
     • Відділ контролю за використанням активів
     • Відділ з питань бухгалтерського обліку
     • Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
     • Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
    • Департамент адміністративних послуг
     • Центр надання адміністративних послуг
      • Сектор видачі документів
     • Відділ аналітичного забезпечення
     • Управління з оформлення паспортних документів та реєстрації місця проживання
      • Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб
      • Відділ оформлення паспортних документів
     • Управління фінансово-господарського забезпечення
      • Відділ з обліку та фінансової діяльності
      • Відділ господарського забезпечення
    • Тендерне управління
     • Відділ конкурентного опрацювання і аналізу ринку
     • Відділ закупівель тендерного управління
    • Інспекція з благоустрою Маріупольської міської ради
     • Відділ контролю за санітарним станом території міста та утриманням житлового фонду
     • Відділ контролю за торгівельною діяльністю
   • Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Орлов Сергій Володимирович
    • Департамент фінансів
     • Управління бюджетування видатків
      • Відділ житлово-комунальної сфери управління бюджетування видатків
      • Відділ соціально-культурної сфери та органів місцевого самоврядування управління бюджетування видатків
      • Відділ соціальної сфери управління бюджетування видатків
     • Відділ прогнозування і контролю доходів департаменту фінансів
     • Відділ централізації обліку систем управління департаменту фінансів
     • Відділ з питань формування та виконання бюджету департаменту фінансів
     • Відділ бухгалтерського обліку департаменту фінансів
    • Департамент з питань економіки
     • Управління операційного аналізу департаменту з питань економіки
      • Відділ операційних удосконалень управління операційного аналізу департаменту з питань економіки міської ради
      • Відділ аналізу економічних показників діяльності комунальних підприємств та бюджетних установ управління операційного аналізу департаменту з питань економіки
      • Відділ операційного аналізу управління операційного аналізу департаменту з питань економіки
     • Відділ соціально-економічного розвитку та моніторингу реалізації стратегії департаменту з питань економіки
     • Відділ економічного аналізу підприємницької потенціалу департаменту з питань економіки
     • Відділ аналізу податкових надходжень та контрольно-перевірочної роботи департаменту з питань економіки
    • Департамент інформаційних технологій
     • Відділ впровадження інформаційних систем і технологій
     • Відділ адміністрування інформаційних систем
     • Відділ інформаційних технологій та підтримки користувачів
    • Управління організації бухгалтерського обліку
     • Розрахунково-фінансовий відділ
     • Відділ бюджету та звітності
     • Відділ обліку активів
     • Відділ бюджетування підвідомчих установ та підприємств
    • Відділ інвестицій та управління проектами
   • Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Парамонова Олена Юріївна
    • Департамент по роботі з персоналом та зверненнями громадян
     • Управління планування та розвитку персоналу Маріупольської міської ради
      • Відділ організаційного розвитку управління планування та розвитку персоналу міської ради
      • Планово-аналітичний відділ управління планування та розвитку персоналу
      • Відділ кадрової роботи та адаптації персоналу управління планування та розвитку персоналу
      • Відділ навчання та розвитку персоналу управління планування та розвитку персоналу
     • Управління "Центр звернень громадян"
      • Відділ обробки звернень громадян
      • відділ "Контактно-комунікаційний центр"
     • Відділ діловодства
    • Департамент охорони здоров'я
     • Управління організації медичної допомоги
      • Відділ організації первинної медичної допомоги
      • Відділ з організації вторинної медичної допомоги
     • Управління фінансів
      • Відділ бухгалтерського обліку та звітності
      • Відділ планування та контролю
    • Департамент соціального захисту населення
     • Управління фінансових ресурсів
      • Відділ бухгалтерського обліку та звітності управління фінансових ресурсів
      • Відділ стратегічного планування та внутрішнього контролю управління фінансових ресурсів
      • Відділ виплат управління фінансових ресурсів
      • Відділ господарського забезпечення управління фінансових ресурсів
     • Управління соціальної підтримки
      • Відділ персоніфікованого обліку та обслуговування пільгових категорій громадян управління соціальної підтримки
      • Відділ з питань соціально-трудових відносин та нагляду за правильністю призначення та виплати пенсій управління соціальної підтримки
      • Відділ у справах внутрішньо переміщених осіб управління соціальної підтримки
     • Управління по призначенню соціальних допомог та компенсацій
      • Відділ призначення соціальних допомог та компенсацій № 1 управління по призначенню соціальних допомог та компенсацій
      • Відділ призначення соціальних допомог та компенсацій № 2 уравління по призначенню соціальних допомог та компенсацій
      • Архівний відділ управління по призначенню соціальних допомог та компенсацій
     • Відділ організації контролю галузевого документообігу департаменту соціального захисту населення
     • Відділ з гуманітарних питань департаменту соціального захисту населення
     • Відділ у справах сім'ї департаменту соціального захисту населення міської ради
     • Відділ правової та організаційної роботи депаратаменту соціального захисту населення міської ради
     • Територіальний відділ по роботі з громадянами Кальміуського району
     • Територіальний відділ по роботі з громадянами Центрального та Приморського районів
     • Територіальний відділ по роботі з громадянами Лівобережного району
     • Відділ соціальних інспекторів департаменту соціального захисту населення
     • Відділ інформаційного забезпечення та супроводу електронних баз департаменту соціального захисту населення
    • Управління "Служба у справах дітей"
     • Відділ бухгалтерського обліку та галузевого документообігу управління "Служба у справах дітей"
     • Відділ опіки, піклування та усиновлення
     • Відділ соціально-правового захисту дітей
  дата оновлення: 04.07.2017