vision

Міське врядування

Структура міської ради

 • Міський голова - Бойченко Вадим Сергійович
  • Cекретар міської ради - Сухова Ксенія Костянтинівна
   • Управління "Секретаріат ради"
    • Відділ інформаційного супроводу депутатів
    • Організаційно-аналітичний відділ
    • Відділ протокольної роботи
    • Відділ співпраці з КСН
   • Відділ внутрішньої політики та міжмуніципального співробітництва
  • Перший заступник міського голови - Когут Михайло Михайлович
   • Департамент з питань розвитку житлового фонду та ремонтів комунальної власності
    • Управління з питань житлового фонду
     • відділ організаційного забезпечення діяльності ОСББ Центрального району
     • відділ організаційного забезпечення діяльності ОСББ Кальміуського району
     • відділ організаційного забезпечення діяльності ОСББ Лівобережного району
     • відділ організаційного забезпечення діяльності ОСББ Приморського району
     • Виробничий відділ
    • Управління ремонтів об'єктів комунальної власності
     • Відділ ремонтів об'єктів житлового фонду управління ремонтів об'єктів комунальної власності
     • Відділ в сфері договірних відносин та державних закупівель управління ремонтів об'єктів комунальної власності
     • Відділ ремонтів об'єктів соціальної сфери управління ремонтів об'єктів комунальної власності
    • Плановий відділ
    • Відділ бухгалтерського обліку та планування
   • Департамент з питань управління енергетичними підприємствами
    • виробничий відділ департаменту з питань управління енергетичними підприємствами
    • відділ операційних удосконалень департаменту з питань управління енергетичними підприємствами
   • Департамент з питань управління підприємствами з благоустрою
    • виробничий відділ департаменту з питань управління підприємствами з благоустрою
    • відділ операційних удосконалень департаменту з питань управління підприємствами з благоустрою
   • Планово-аналітичний відділ
   • Кальміуська районна адміністрація
    • Відділ з питань благоустрою Кальміуської районної адміністрації
    • Відділ з організаційних питань Кальміуської районної адміністрації
    • Відділ по роботі з територіальними громадами Кальміуської районної адміністрації
    • Відділ ведення Державного реєстру виборців Кальміуської районної адміністрації
   • Лівобережна районна адміністрація
    • Відділ з питань благоустрою Лівобережної районної адміністрації
    • Відділ з організаційних питань Лівобережної районної адміністрації
    • Відділ по роботі з територіальними громадами Лівобережної районної адміністрації
    • Відділ ведення Державного реєстру виборців Лівобережної районної адміністрації
  • Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради - Захаров Сергій Валерійович
   • Управління державного архітектурно-будівельного контролю
    • Відділ реєстрації управління державного архітектурно-будівельного контролю
    • Відділ контролю управління державного архітектурно-будівельного контролю
   • Управління з питань екології, енергоменеджменту та охорони праці
    • Відділ з питань охорони праці
    • Відділ з питань екології та енергоменеджменту
   • Головне управління містобудування і архітектури
    • Служба містобудівного кадастру головного управління містобудування і архітектури
    • Відділ регулювання зовнішньої реклами
    • Відділ планування забудови міста
   • Департамент транспорту та зв'язку
    • Відділ організації пасажирських перевезень та розвитку транспорту
    • Відділ планування, контролю та бухгалтерського обліку
    • Відділ транспортного планування
   • Приморська районна адміністрація
    • Відділ з питань благоустрою Приморської районної адміністрації
    • Відділ з організаційних питань Приморської районної адміністрації
    • Відділ по роботі з територіальними громадами Приморської районної адміністрації
    • Відділ ведення державного реєстру виборців Приморської районної адміністрації
   • Центральна районна адміністрація
    • Відділ з питань благоустрою Центральної районної адміністрації
    • Відділ з організаційних питань Центральної районної адміністрації
    • Відділ по роботі з територіальними громадами Центральної районної адміністрації
    • Відділ ведення державного реєстру виборців Центральної районної адміністрації
  • Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради - Кочурін Олександр Олександрович
   • Управління молоді та спорту
    • Відділ учбово-спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи
    • Відділ молодіжної політики
    • Відділ з обліку та звітності
   • Департамент культурно-громадського розвитку
    • Відділ культурної інфраструктури та охорони культурної спадщини
    • Відділ планово-фінансової роботи та тендерних процедур
    • Культурно-освітній відділ
   • Департамент освіти
    • Відділ закупівель департаменту освіти
    • Відділ бухгалтерського обліку
    • Відділ оснащення та ремонтів закладів освіти
    • Відділ розвитку мережі закладів освіти та методичної підтримки педагогів
    • Відділ планування
  • Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради - керуючий справами виконкому - Мєшков Аркадій Володимирович
   • Департамент з питань безпеки та запобігання корупції
    • Відділ запобігання та виявлення корупції
    • Відділ оборонно-мобілізаційної роботи та забезпечення режимних заходів
    • Відділ організації заходів цивільного захисту
   • Юридичний департамент
    • Відділ бухгалтерського обліку юридичного департаменту
    • Відділ з роботи з адміністративними правопорушеннями
    • Відділ судового захисту
    • Загально-правовий відділ
    • Відділ юридичного супроводу структурних підрозділів міської ради
   • Адміністративно-господарський відділ
   • Організаційний відділ
   • Відділ контролю
   • Сектор транспортного забезпечення
   • Архівний відділ
  • Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради - Івченко Михайло Олександрович
   • Департамент по роботі з активами
    • Управління міського майна
     • Відділ обліку, контролю за рухом та приватизації активів
     • Відділ обліку та приватизації житлового фонду
    • Управління земельних відносин (землеустрою)
     • Відділ землеустрою управління земельних відносин (землеустрою)
     • Відділ розвитку території
    • Відділ договірної роботи
    • Юридичний відділ
    • Відділ контролю за використанням активів
    • Відділ з питань бухгалтерського обліку
    • Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
    • Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
   • Департамент адміністративних послуг
    • Центр надання адміністративних послуг
     • Сектор видачі документів
    • Відділ аналітичного забезпечення
    • Управління з оформлення паспортних документів та реєстрації місця проживання
     • Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб
     • Відділ оформлення паспортних документів
    • Управління фінансово-господарського забезпечення
     • Відділ з обліку та фінансової діяльності
     • Відділ господарського забезпечення
   • Тендерне управління
    • Відділ конкурентного опрацювання і аналізу ринку
    • Відділ закупівель тендерного управління
   • Інспекція міської ради з благоустрою
    • Відділ контролю за торгівельною діяльністю
    • Відділ контролю за санітарним станом території міста та утриманням житлового фонду
  • Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради - Орлов Сергій Володимирович
   • Департамент фінансів
    • Управління бюджетування видатків
     • Відділ житлово-комунальної сфери управління бюджетування видатків
     • Відділ соціально-культурної сфери та органів місцевого самоврядування управління бюджетування видатків
     • Відділ соціальної сфери управління бюджетування видатків
    • Відділ прогнозування і контролю доходів департаменту фінансів
    • Відділ централізації обліку систем управління департаменту фінансів
    • Відділ з питань формування та виконання бюджету департаменту фінансів
    • Відділ бухгалтерського обліку департаменту фінансів
   • Департамент з питань економіки
    • Управління операційного аналізу департаменту з питань економіки
     • Відділ операційних удосконалень управління операційного аналізу департаменту з питань економіки міської ради
     • Відділ аналізу економічних показників діяльності комунальних підприємств та бюджетних установ управління операційного аналізу департаменту з питань економіки
     • Відділ операційного аналізу управління операційного аналізу департаменту з питань економіки
    • Відділ соціально-економічного розвитку та моніторингу реалізації стратегії департаменту з питань економіки
    • Відділ економічного аналізу підприємницької потенціалу департаменту з питань економіки
    • Відділ аналізу податкових надходжень та контрольно-перевірочної роботи департаменту з питань економіки
   • Департамент інформаційних технологій
    • Відділ впровадження інформаційних систем і технологій
    • Відділ адміністрування інформаційних систем
    • Відділ інформаційних технологій та підтримки користувачів
   • Управління організації бухгалтерського обліку
    • Розрахунково-фінансовий відділ
    • Відділ бюджету та звітності
    • Відділ обліку активів
    • Відділ бюджетування підвідомчих установ та підприємств
   • Відділ інвестицій та управління проектами
  • Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради - Парамонова Олена Юріївна
   • Департамент по роботі з персоналом та зверненнями громадян
    • Управління планування та розвитку персоналу Маріупольської міської ради
     • Відділ організаційного розвитку управління планування та розвитку персоналу міської ради
     • Планово-аналітичний відділ управління планування та розвитку персоналу
     • Відділ кадрової роботи та адаптації персоналу управління планування та розвитку персоналу
     • Відділ навчання та розвитку персоналу управління планування та розвитку персоналу
    • Управління "Центр звернень громадян"
     • Відділ обробки звернень громадян
     • відділ "Контактно-комунікаційний центр"
    • Відділ діловодства
   • Департамент охорони здоров'я
    • Управління організації медичної допомоги
     • Відділ організації первинної медичної допомоги
     • Відділ з організації вторинної медичної допомоги
    • Управління фінансів
     • Відділ бухгалтерського обліку та звітності
     • Відділ планування та контролю
   • Департамент соціального захисту населення
    • Управління фінансових ресурсів
     • Відділ бухгалтерського обліку та звітності управління фінансових ресурсів
     • Відділ стратегічного планування та внутрішнього контролю управління фінансових ресурсів
     • Відділ виплат управління фінансових ресурсів
     • Відділ господарського забезпечення управління фінансових ресурсів
    • Управління соціальної підтримки
     • Відділ персоніфікованого обліку та обслуговування пільгових категорій громадян управління соціальної підтримки
     • Відділ з питань соціально-трудових відносин та нагляду за правильністю призначення та виплати пенсій управління соціальної підтримки
     • Відділ у справах внутрішньо-переміщених осіб управління соціальної підтримки
    • Управління по призначенню соціальних допомог та компенсацій
     • Відділ призначення соціальних допомог та компенсацій № 1 управління по призначенню соціальних допомог та компенсацій
     • Відділ призначення соціальних допомог та компенсацій № 2 уравління по призначенню соціальних допомог та компенсацій
     • Архівний відділ управління по призначенню соціальних допомог та компенсацій
    • Відділ організації контролю галузевого документообігу департаменту соціального захисту населення
    • Відділ з гуманітарних питань департаменту соціального захисту населення
    • Відділ у справах сім'ї департаменту соціального захисту населення міської ради
    • Відділ правової та організаційної роботи депаратаменту соціального захисту населення міської ради
    • Територіальний відділ по роботі з громадянами Кальміуського району
    • Територіальний відділ по роботі з громадянами Центрального та Приморського районів
    • Територіальний відділ по роботі з громадянами Лівобережного району
    • Відділ соціальних інспекторів департаменту соціального захисту населення
    • Відділ інформаційного забезпечення та супроводу електронних баз департаменту соціального захисту населення
   • Управління "Служба у справах дітей"
    • Відділ бухгалтерського обліку та галузевого документообігу управління "Служба у справах дітей"
    • Відділ опіки, піклування та усиновлення
    • Відділ соціально-правового захисту дітей
   • Відділ міжнародного співробітництва та протокольної роботи
   • Департамент зв'язків із громадськістю
    • Відділ "Прес-служба"
    • Управління з питань інформації та аналітики
     • Інформаційно-аналітичний відділ управління з питань інформації та аналітики
     • Відділ внутрішніх комунікацій управління з питань інформації та аналітики
дата оновлення: 04.07.2017