A-A+vision

Міське врядування

Назад

Відділ запобігання та виявлення корупції

Метою відділу є підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції; надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері; проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції; участь у реалізації Державної антикорупційної стратегії; здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів; здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Миру, 70, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailsergey.podorozhko@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 53-07-97; (0629) 53-33-10
 • Розробляє, здійснює та контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням в виконавчих органах міської ради, їх структурних підрозділах, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності.
 • Розглядає в межах повноважень повідомлення та звернення фізичних та юридичних осіб з питань запобігання корупційним проявам в виконавчих органах міської ради, їх структурних підрозділах, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності, тащодо причетності працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності, до вчинення корупційних правопорушень.
 • Організовує роботу щодо реалізації державних і регіональних програм з профілактики правопорушень та протидії корупції, зміцнення законності та правопорядку.
 • Розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради, її виконавчого комітету з питань профілактики правопорушень та протидії корупції, зміцнення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян.
 • Проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що приймаються міською радою, її виконавчим комітетом, видаються міським головою, шляхом їх погодження, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
 • Може залучатися до проведення внутрішнього аудиту виконавчих органів, структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності, в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.
 • Надає виконавчим органам міської ради, їх структурним підрозділам, підприємствам, установам та організаціям, що перебувають у комунальній власності та окремим працівникам в межах повноважень роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.
 • Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб виконавчих органів міської ради, їх структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності, вносить міському голові пропозиції щодо їх усунення.
 • Надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.
 • Бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в виконавчих органах міської ради, їх структурних підрозділах, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.
 • Уразі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особамивиконавчих органів міської ради,інформує в установленому порядку про такі фактиміського голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.
 • Веде облік працівників виконавчих органів міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
 • У встановленому порядку взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.
   
дата оновлення: 17.02.2020