A-A+vision

Міське врядування

Назад

Відділ з роботи з адміністративними правопорушеннями

Метою відділу є організація правової роботи адміністративної комісії виконавчого комітету Маріупольської міської ради, а також представлення її інтересів в судах; надання роз'яснень у межах компетенції норм чинного законодавства.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Миру, 70, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailyur.dep@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(096) 071-52-20
 • Здійснює керівництво діяльністю відділу, що очолює та контролює роботу працівників відділу.
 • Забезпечує виконання покладених на відділ завдань.
 • Підписує посадові інструкції працівників  відділу.
 • Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо заохочення та накладання стягнень.
 • Організовує роботу відділу щодо його ефективної взаємодії із структурними підрозділами, іншими виконавчими органами міської ради, державними органами,
 • Співпрацює з органами виконавчої влади при виконанні покладених на  відділ завдань.
 • Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу  звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності  відділу , а також підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідних рішень.
 • Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у  відділі.
 • У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.
 • Представляє інтереси Маріупольської міської ради, виконавчого комітету, міського голови, адміністративної комісії виконавчого комітету Маріупольської міської ради в судах, у стосунках з державними орrанами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами.
 • Виконує доручення директора та заступника директора- начальника загально-правового відділу юридичного департаменту.
 • Забезпечує вчасність виконання службових документів та звернень громадян, які доручені до його розгляду.
 • Надає консультації та висновки з правових питань працівникам виконавчих органів ради, підприємств і депутатів ради у межах своєї компетенції.
дата оновлення: 25.02.2020