A-A+vision

Міське врядування

Назад

Відділ з гуманітарних питань департаменту соціального захисту населення

Метою відділу є організаційне забезпечення та сприяння виконавчим органам міської ради у реалізації Законів України, інших нормативних актів з питань соціального захисту пільгових категорій громадян, здійснення керівництва діяльністю комісії з питань поновлення прав реабілітованих та депортованих громадян, оперативне забезпечення керівництва Департаменту, міської ради матеріалами (інформацією) про показники роботи відділу, Департаменту.

Контактна інформація
Юридична адресавул. Архітектора Нільсена, 26/2 м. Маріуполь, Донецька обл., 87500
E-mailyuliya.prilipina@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 54-38-92, 53-38-21, 47-42-64
 • Здійснення  аналізу  та  підготовка  інформації щодо стану виконання вимог законодавства України з питань реалізації соціальної політики стосовно захисту пільгових категорій громадян,  інших повноважень Департаменту.
 • Підготовка, участь у розробці та внесення пропозицій до проектів рішень міської ради, її виконкому, розпоряджень міського голови, наказів директора Департаменту з основних напрямів діяльності відділу.
 • Розробка та реалізація спільно з відповідними структурами та підрозділами міської ради, громадянами та об’єднаннями громадян заходів, комплексних та цільових програм, спрямованих на покращення стану найбільш незахищених верств населення. Підготовка матеріалів для внесення Департаментом у встановленому порядку на розгляд міської ради пропозицій щодо фінансового забезпечення таких заходів та програм.
 • Підготовка довідкової оперативної інформації щодо роботи відділу   для надання на запити керівництва Департаменту, міської ради та вищестоящих органів влади.
 • Підготовка аналітичних, довідкових та інших матеріалів до розгляду на засіданнях виконкому, сесій міської ради тощо в рамках повноважень відділу.
 • Участь  у  нарадах,  засіданнях  комісій,  робочих груп, інших робочих органів, у проведенні конференцій та семінарів в межах наданих повноважень, підготовка відповідної інформації для директора Департаменту.
 • Надання матеріальної допомоги на поховання окремих категорій громадян.
 • Встановлення опіки чи піклування над недієздатними громадянами міста.
 • Надання направлень для реєстрації громадян до Маріупольського міського центру для осіб без визначеного місця мешкання.
 • Внесення пропозицій щодо надання за рахунок місцевого бюджету додаткових до встановлених законодавством пільг із соціального захисту для малозабезпечених верств населення.
 • Забезпечення організаційного вирішення найбільш актуальних питань непрацездатних громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, людей з інвалідністю, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, воїнів-інтернаціоналістів, громадян, які опинились у складних життєвих обставинах.
 • Забезпечення підготовки проектів рішень міської ради, розпоряджень міського голови з питань поновлення прав реабілітованих та депортованих громадян, розгляду заяв, листів, скарг реабілітованих та депортованих громадян, прийому реабілітованих та депортованих громадян, публікації повідомлень про реабілітацію в пресі.
 • Підготовка  інформацій,  роз’яснень  у  ЗМІ  з питань діяльності відділу.
 • Опрацювання в установленому порядку запитів та звернень депутатів усіх рівнів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, інших суб’єктів громадянського суспільства з питань, що належать до компетенції відділу. Здійснення аналізу результатів розгляду питань, порушених у запитах та зверненнях.
 • Вжиття відповідних заходів з розгляду та усунення причин скарг та заяв громадян, що надійшли до відділу.
 • Забезпечення  виконання  вимог  Закону  України  “Про  доступ  до  публічної інформації” з питань, що відносяться до компетенції відділу.
 • Розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи Департаменту з основних напрямів роботи відділу.
 • Виконання   інших   функцій,  які  випливають  із завдань, покладених  на  відділ.
дата оновлення: 21.11.2019