A-A+vision

Міське врядування

Назад

Відділ у справах сім'ї департаменту соціального захисту населення міської ради

Метою відділу є створення соціально-економічних умов та гарантій щодо покращення стану сім’ї, жінок та дітей, оперативне забезпечення керівництва Департаменту, міської ради матеріалами (інформацією) про показники роботи відділу, департаменту.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Металургів, 35, м. Маріуполь, Донецька обл., 87500
E-mailirina.boychenko@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 52-95-77
 • Здійснення  аналізу  та  підготовка  інформації щодо стану виконання вимог законодавства України з питань реалізації сімейної політики, політики стосовно жінок та дітей, інших повноважень Департаменту.
 • Підготовка, участь у розробці та внесення пропозицій до проектів рішень міської ради, її виконкому, розпоряджень міського голови, наказів директора  Департаменту з основних напрямів діяльності відділу.
 • Розробка та реалізація спільно з відповідними структурами та підрозділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та об’єднаннями громадян заходів, комплексних та цільових програм, спрямованих на покращення стану сім’ї, жінок та дітей, на підвищення ролі жінки в суспільстві, сприяння запровадженню ґендерної рівності в політичної, економічної, культурної та соціальної сферах життя суспільства. Підготовка матеріалів для внесення Департаментом у встановленому порядку на розгляд міської ради пропозицій щодо фінансового забезпечення таких заходів та програм.
 • Підготовка довідкової оперативної інформації щодо роботи відділу для надання на запити керівництва Департаменту, міської ради та вищестоящих органів влади.
 • Підготовка аналітичних, довідкових та інших матеріалів до розгляду на засіданнях виконкому, сесій міської ради тощо в рамках повноважень відділу.
 • Участь у нарадах, засіданнях комісій, робочих груп, інших робочих органів, у проведенні конференцій та семінарів в межах наданих повноважень, підготовка відповідної інформації для директора Департаменту.
 • Узагальнення спільно зі структурними підрозділами Департаменту їх пропозицій, матеріалів щодо практики застосування законодавства з питань реалізації сімейної політики, політики стосовно жінок та дітей, розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи Департаменту.
 • Надання допомоги та підтримки жіночим громадським організаціям та об’єднанням, асоціаціям багатодітних родин, студентським родинам, дитячим будинкам сімейного типу та ін. у вирішенні питань у межах компетенції відділу.
 • Опрацювання в установленому порядку запитів та звернень депутатів усіх рівнів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, інших суб’єктів громадянського суспільства з питань,що належать до компетенції відділу. Здійснення аналізу результатів розгляду питань, порушених у запитах та зверненнях.
 • Сприяння діяльності Міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми.
 • Сприяння вирішенню питань соціального захисту, освіти, зайнятості, побуту, охорони здоров’я материнства та дитинства, забезпечення прав та законних інтересів сім’ї, жінок та дітей.
 • Ведення реєстру багатодітних родин, надання допомоги та підтримки багатодітним родинам та вирішення інших питань у рамках компетенції відділу, видача посвідчень багатодітним сім’ям та дітям з багатодітних сімей.
 • Сприяння оформленню та підготовці документів для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».
 • Організація оздоровлення та відпочинку дітей та молоді насамперед пільгових категорій. Координація здійснення заходів, спрямованих на оздоровлення, відпочинок дітей і молоді, насамперед пільгових категорій.
 • Координація діяльності і організація виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення, у тому числі і за кордон, в межах своїх повноважень.
 • Участь в роботі з допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.
 • Координація роботи з попередження насильства в сім’ї.
 • Прийняття відповідних заходів з розгляду та усунення причин скарг, заяв, пропозицій громадян, що надійшли до відділу.
 • Проведення  моніторингу, аналізу та узагальнення громадської думки та інформації, оприлюдненої у засобах масової інформації та веб-сайті міської ради, з питань реалізації сімейної політики, політики стосовно жінок та дітей.
 • Підготовка  інформацій,  роз’яснень  у  ЗМІ  з питань діяльності відділу.
 • Забезпечення  виконання  вимог  Закону  України  “Про  доступ  до  публічної інформації” з питань, що відносяться до компетенції відділу.
 • Виконання   інших   функцій,  які  випливають  із завдань, покладених  на  відділ.
дата оновлення: 26.09.2019