A-A+vision

Міське врядування

Назад

Відділ судового захисту

Метою відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів органів місцевого самоврядування в судах; надання роз'яснень у межах компетенції норм чинного законодавства; розвиток правової інформатизації, координація правової освіти населення, формування у громадян правової культури.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Миру, 70, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailvaleriy.karatsyuba@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(096) 071-52-20
 • Представлення за дорученням міського голови інтересів міської ради та виконавчого комітету міської ради у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах всіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені Маріупольській міській раді у зв’язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів.
 • Розробка та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади.
 • Проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами органу виконавчої влади, за результатами якої готує висновки. 
 • Підготовка проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, що належить до компетенції відділу.
 • Організація виконання нормативно-правових актів органів державної влади, рішень Маріупольської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови м. Маріуполя.
 • Організація претензійної та позовної роботу, здійснює контроль за її проведенням. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників органу виконавчої влади.
 • Розгляд зверненнь громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.
 • Проведення аналізу наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення міському голові пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів.
 • Участь у заходах впровадження нових форм та методів діяльності юридичного департаменту.
 • Участь у межах компетенції у роботі робочих груп, комісій тощо, у тому числі міжвідомчого характеру.
 • Участь за дорученням директора департаменту у межах компетенції у розгляді звернень органів державної влади, правоохоронних органів, підприємств, установ організації (всіх форм власності) та фізичних осіб з питань, що відносяться до завдань та функцій відділу.
 • Розгляд та підготовка проектів відповідей з правових питань відповідно до компетенції відділу.
 • Сприяння своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданням прокуратури, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.
 • Здійснювання заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників відділу.
 • Надавання усних та письмових консультацій з правових питань. 
 • Підготовка аналітичних матеріалів директору департаменту з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Узагальнення роботи юридичних відділів районних адміністрацій з питань, віднесених до компетенції відділу.
дата оновлення: 17.02.2020