A-A+vision

Міське врядування

Назад

Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб

Метою відділа є реєстрації місця проживання фізичних осіб.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Миру, 70, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-maildap@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 58-70-50
 • Формування та ведення Реєстру територіальної громади м. Маріуполя.
 • Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб.
 • Передача інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб до Єдиного державного демографічного реєстру.
 • Внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб та участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері реєстрації фізичних осіб.
 • Підготовка проектів розпорядчих актів Департаменту, міської ради, її виконавчого комітету та міського голови в межах своїх повноважень.
 • Участь у роботі комісій, нарад, семінарів з питань, віднесених до компетенції відділу.
 • Забезпечення, у межах повноважень, реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
 • Підготовка, у разі необхідності, інформації про роботу відділу для висвітлення у ЗМІ.
 • Прийом громадян, розгляд звернень, пропозицій, скарг фізичних і юридичних осіб, що належать до компетенції відділу.
 • Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб.
 • Забезпечення оприлюднення та вільного доступу до необхідної суб’єктам звернення інформації для отримання адміністративних послуг.
 • Інформування керівництва Департаменту, міської ради про порушення вимог законодавства з питань компетенції відділу.
 • Організація ведення діловодства та зберігання документів відповідно до встановлених правил.
 • Організація виконання розпорядчих документів міської ради та її виконавчого комітету в межах повноважень відділу.
 • Формування та ведення електронного документообігу, електронних баз даних.
 • Здійснення обміну відомостями між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до м. Маріуполя в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 • Подання органам Державного реєстру виборців відомостей, на підставі яких здійснюється поновлення бази даних Державного реєстру виборців.
 • Забезпечення виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” з питань, що відносяться до компетенції відділу.
 • Обробка персональних даних у базах персональних даних.
 • Реалізація повноважень посадових осіб відділу з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, визначених ст.ст.219, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 • Виконання інших функцій, які випливають із завдань, покладених на відділ.
   
дата оновлення: 07.02.2020