A-A+vision

Міське врядування

Назад

Відділ правової та організаційної роботи депаратаменту соціального захисту населення міської ради

Метою відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Департаментом, керівниками структурних підрозділів та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, здійснення методичного керівництва; організація та участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері повноважень Департаменту, правильного застосування законодавства, у представленні інтересів Департаменту в судах; підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства; спрямування та координація роботи щодо впровадження антикорупційного законодавства, заходів запобігання корупції, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у Департаменті; підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції; надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства.

Контактна інформація
Юридична адресавул. Архітектора Нільсена, 26, м. Маріуполь, Донецька обл., 87500
E-mailsergey.panasenko@mariupolrada.gov.ua
 • Представлення інтересів Департаменту в судах, господарських, адміністративних судах.
 • Перевірка відповідності законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших документів, що подаються на підпис директору Департаменту, погоджує (візує) їх за наявності віз головного розробника документу, керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 • Інформування директора Департаменту про необхідність вжиття заходів для внесення змін до наказів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або їх скасування
 • Організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (угод),  участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Департаменту, а також погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (візи) головного бухгалтера.
 • Організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням.
 • Здійснення методичного керівництва правовою роботою в Департаменті, перевірка стану правової роботи у структурних підрозділах Департаменту та подання пропозицій на розгляд директора Департаменту щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності, вжиття заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного відділу, виконання актів Міністерства юстиції України та його територіальних органів.
 • Роз’яснення застосування законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції Департаменту.
 • Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників Департаменту, роз’яснення практики застосування законодавства, надання консультацій з правових питань.
 • Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.
 • Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.
 • Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб Департаменту, внесення директору Департаменту пропозицій щодо усунення таких ризиків.
 • Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.
 • Надання допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 • Сприяння дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу Департаменту під час вирішення виробничих та соціальних питань.
 • Участь разом із структурними підрозділами Департаменту у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві.
 • Контроль за виконанням рішень суду, які перебувають на примусовому виконанні у відділах державної виконавчої служби Територіальних управлінь юстиції, в яких Департамент є стягувачем.
 • Участь  у  нарадах,  засіданнях  комісій,  робочих груп, інших робочих органів, у проведенні конференцій та семінарів в межах наданих повноважень, підготовка відповідної інформації для директора Департаменту.
 • Опрацювання в установленому порядку запитів та звернень депутатів усіх рівнів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, інших суб’єктів громадянського суспільства з питань, що належать до компетенції відділу. Здійснення аналізу результатів розгляду питань, порушених у запитах та зверненнях.
 • Забезпечення  виконання  вимог  Закону  України  “Про  доступ  до  публічної інформації” з питань, що відносяться до компетенції відділу, Департаменту.
 • Організація прийняття, реєстрації, обліку, зберігання та доставки документів. Аналіз та узагальнення стану роботи з документами в Департаменті.
 • За дорученням керівництва або відповідно до плану роботи відділу вивчення стану організації роботи з документами в структурних підрозділах Департаменту, надання з цих питань необхідної методичної та практичної допомоги; підготовка аналітичних матеріалів та довідок для інформування.
 • Забезпечення додержання єдиного порядку відбору, схоронності, якості оброблення та використання документів, що видаються під час діяльності Департаменту. Удосконалення форм і методів роботи з документами.
 • Здійснення моніторингу спеціалізованих сайтів, торгових майданчиків щодо оголошення державних і комерційних відкритих конкурсів, тендерів, електронних аукціонів. Оцінка економічної доцільності участі в торгах, підготовка інформації і матеріалів для прийняття рішення про участь в торгах.
 • Здійснення контролю виконання структурними підрозділами Департаменту доручень міського голови, керівництва виконкому, вищестоящих органів влади.
 • Підготовка проектів доручень керівництва Департаменту з питань, що належать до його компетенції.
 • За дорученням керівництва Департаменту участь у діяльності, пов’язаної із створенням правових та організаційних умов щодо впровадження електронного документообігу, електронного цифрового підпису.
 •  Виконання   інших   функцій,  які  випливають  із завдань, покладених  на  відділ.

 

дата оновлення: 18.03.2019