A-A+vision

Міське врядування

Назад

Відділ планування забудови міста

Метою відділу є організація розробки, експертизи і подання на затвердження в установленому порядку генерального плану міста, іншої містобудівної документації, координація діяльності об'єктів містобудування щодо комплексного розвитку забудови міста, поліпшення його архітектурного обліку, забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, забезпечення розгляду містобудівної документації з питань планування, забудови та іншого використання територій на архітектурно-містобудівній раді при управлінні, організація та забезпечення роботи міського Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Миру, 70, г. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailguma@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 33-34-48
 •  Аналіз стану містобудування на території міста, організація розроблення,  експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівних програм, генерального плану міста Маріуполя, іншої містобудівної документації.
 • Здійснення підготовки та організаційних заходів з реалізації створення (оновлення) містобудівної документації в місті Маріуполі. 
 • Готує пропозиції до проектів Програм  економічного і соціального розвитку міста, проектів міського бюджету з питань містобудування і архітектури, подає їх на розгляд міської ради її виконавчого комітету.
 •  Організовує, координує  та контролює виконання розділів  Програми  економічного і соціального розвитку міста з питань, що належать до компетенції управління.     
 • Сприяє виконавчим органам міської ради, підприємствам у рішенні питань з містобудування та архітектури міста.
 •  Організовує й  проводить конкурси на розробку проектів найважливіших містобудівних об’єктів.    
 •  Організація розроблення планів зонування окремих територій (зонінгів) для існуючих забудованих територій, де можлива вибіркова реконструкція окремих будівель або додаткове розміщення будинків та споруд для завершення формування забудови житлових кварталів, громадських центрів, магістралей, розпочатого або запроектованого будівництва на відведених земельних ділянках, а також для інших територій.
 •  Організація розроблення детальних планів територій для мікрорайонів (житлових районів) нової комплексної забудови, кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, які підлягають комплексній реконструкції, промислових та комунально-складських територій, які підлягають реструктуризації зі зміною функціонального призначення, територій для формування комплексних ландшафтно-рекреаційних зон для відпочинку та дозвілля населення, а також для інших територій.
 •    Уточнення межі та площі територій для розроблення містобудівної документації та визначення можливості залучення інвестиційних коштів для її розроблення.
 •   Розгляд можливості необхідності першочергового будівництва об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування при підготовці завдання на розроблення детальних планів територій для забезпечення комплексної забудови    
 •    Підготовка інформації та виконання контрольних звітів до розпорядчих документів державного, регіонального та міського рівня з питань, що належать до компетенції відділу.
 •   Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.
 •    Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.
 •    Надання паспорта прив’язки  для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
 •     Ведення інформаційного банку даних щодо виданих містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок та  будівельних  паспортів забудови земельної ділянки, паспорта для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
 •    Розгляд в установленому законодавством порядку звернень фізичних та юридичних осіб, депутатських та інформаційних запитів з питань, що відносяться до повноважень відділу.
 •     Участь у підготовці проектів нормативно-правових з питань, що належать до компетенції управління в порядку, визначеному законодавством.
 •   Розгляд в установленому порядку звернень фізичних та юридичних осіб щодо винесення на архітектурно-містобудівну раду питань забудови та благоустрою міста.
 •   Організаційне забезпечення роботи архітектурно-містобудівної ради.
 •      Інформування органів державної влади, членів архітектурно-містобудівної ради щодо розгляду проектів містобудівної документації.
 •       Оформлення протоколів архітектурно-містобудівної ради.
 •       Ведення архіву протоколів та матеріалів, які виносяться на розгляд архітектурно-містобудівної ради.
 •     Підготовка інформаційних матеріалів (презентації, прес-релізи тощо) для оприлюднення в засобах масової інформації з питань, що відносяться до повноважень відділу та управління.     
 •      Забезпечення підготовки проектів рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції відділу.
 •    Формування та підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів, звітів з питань містобудування, архітектури, забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для виконання функцій відділу.        
 •      Передає за описом створену містобудівну документацію на збереження до архівного підрозділу управління.
 •      Організовує та забезпечує діяльність міського Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.
 •       Забезпечує підготовку, відстеження та перегляд регуляторних актів що регулюють діяльність управління. 
дата оновлення: 13.12.2018