A-A+vision

Міське врядування

Назад

Відділ планування, контролю та бухгалтерського обліку

Метою відділу є планування, контроль та розподіл бюджетних асигнувань на утримання транспортної мережі міста та дорожньої інфраструктури.

Контактна інформація
Юридична адресавул. Миколаївська, 92, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailtransport.dept@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 33-43-31, (0629) 33-52-15
 • Організація повного обліку основних коштів, матеріалів, топлива, грошових коштів та інших цінностей департаменту транспорту та зв'язку міської ради.
 • Виконання кошторису витрат, відповідно до діючого законодавства.
 • Організація своєчасних розрахунків по заробітній платі, відпускних, видача всіх видів премій, матеріальної допомоги, винагород, пособій та інших виплат, передбачених діючим законодавством, з робітниками департаменту, дотримання встановленого штатного розпису, окладів, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, а також дотримання платіжної та фінансової дисципліни.
 • Складання періодичної та річної звітності по виконанню бюджетного кошторису на утримання апарату департаменту.
 • Складання балансів, бухгалтерської звітності.
 • Своєчасне нарахування та перерахування податків і платежів до фондів та бюджету.
 • Приймає фінансові плани підпорядкованих підприємств, готує матеріали на узгодження фінансових планів в установленому порядку по показникам, що входять до посадових обов'язків, забезпечує контроль за своєчасним внесенням змін і доповнень при зміні тарифів або змінах у законодавстві.
 • Здійснює економічне планування діяльності підпорядкованих підприємств, яке направлено на організацію раціональної господарської діяльності.
 • Забезпечує складання статистичної, оперативної та іншої звітної документації, згідно до встановлених обов’язків відділу.
 • Забезпечує виконання аналізу доходів та витрат по підпорядкованим підприємствам.
 • Організовує підготовку доповідних записок на адресу міського голови з питань внесення змін, доповнень та додаткового фінансування підпорядкованих підприємств.
 • Перевіряє розрахунки підпорядкованих підприємств, установ, організацій міста, в порядку і у межах, визначених законодавством, тарифи на транспортні послуги для подальшого їх затвердження виконавчим комітетом міської ради.
 • Здійснює контроль за правильністю складання кошторисів підпорядкованими розпорядниками бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів одержувачами.
 • Виконує аналіз загальної чисельності робітників та фонду оплати праці за місяць та з початку року по кожному підпорядкованому підприємству та в цілому по місту. Розглядає звернення підпорядкованих підприємств щодо змін у штатному розписі, відносно кількості структурних підрозділів, штатних одиниць, погодження окладів керівників.
 • Здійснює внутрішній контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів розпорядниками нижчого рівня, повнотою виконання покладених функцій, збереженням комунального майна, економним використанням матеріальних ресурсів.
дата оновлення: 27.11.2018