A-A+vision

Міське врядування

Назад

Відділ організації первинної медичної допомоги

Метою відділу є забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги населенню; прогнозування розвитку мережі установ охорони  здоров’я міста для забезпечення населення медико-санітарною допомогою; здійснення заходів, які направленні на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідацію; організація екстреної медичної допомоги населенню; організація роботи медичних комісій при військових комісаріатах; організація надання медико-санітарної допомоги населенню; пропонування пропозицій начальнику управління щодо визначення облікової політики, системи та форм обліку та правил документообігу.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Миру, 80, каб. 16, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailnatalya.telitsa@mariupolrada.gov.ua
 • Складає на підставі даних міських фахівців та звітності лікувально-профілактичних закладів з питань надання медико-санітарної допомоги населенню, а також державну статистичну, зведену по лікувально-профілактичним закладам та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством
 • Своєчасно подає звітність.
 • Організовує підготовку у межах компетенції відповідних проектів розпоряджень, рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради.
 • Організовує проведення перевірок підпорядкованих управлінню лікувально-профілактичних закладів з питань, що належать до компетенції відділу. Доповідає про результати перевірок керівництву.
 • У разі необхідності, забезпечує, згідно з рішенням керівництва, підготовку проектів документів, пов’язаних з безумовним дотриманням актів законодавства, надає пропозиції щодо усунення виявлених порушень у закладах охорони здоров’я.
 • Координує роботу підпорядкованих закладів охорони здоров’я згідно компетенції.
 • Бере участь у налагоджені та підтримці зв’язків з закладами охорони здоров’я  Донецької області та України.
 • Надає департаменту  охорони здоров’я необхідну інформацію, документи, матеріалі у встановленому законодавством порядку.
 • Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань організації надання медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах міста за дорученням керівництва.
 • Організовує та контролює своєчасне виконання розпоряджень облдержадміністрації, рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, що входять до його компетенції.
 • Контролює дотримання вимог інструкції з діловодства.
 • Контролює за своєчасним наданням документів до архівного підрозділу управління охорони здоров’я.
 • Організує проведення систематичного медичного огляду ветеранів війни і осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС.
 • Здійснює організаційне-методичне керівництво з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення належного санітарно-епідемічного стану.
 • Організовує роботу щодо охорони  здоров’я матері і дитини, відбір дітей і підлітків на санаторно-курортне лікування.
 • Надає інформацію у межах та з питань які належать до основних напрямків роботи і функцій відділу, згідно Законів України «Про інформацію»,  «Про доступ до публічної інформації».
 • Здійснює інші функції, які не суперечать законодавчим актам і основаним завданням, визначеним цим Положенням.
дата оновлення: 21.11.2018