vision

Міське врядування

Назад

Відділ обліку та фінансово-економічної діяльності Лівобережної районної адміністрації

Метою відділу є забезпечення ведення та організація бухгалтерського обліку, виконання кошторисів установи по всім напрямкам роботи; розрахунок та здійсненя формування бюджетних запитів; здійсненя контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Перемоги,16, м. Маріуполь, Донецька область, 87502 Україна
E-mailMLRA@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 22-30-65
 • Розробляє та надає міській раді пропозиції стосовно бюджету району, що є складовою частиною бюджету міста та затверджується на сесії міської ради.
 • Здійснює облік, використання коштів загального, спеціального фонду району згідно з законодавством.
 • За рахунок коштів загального та спеціального фонду здійснює видатки на:
  • утримання апарату;
  • утримання комітетів самоорганізації населення;
  • благоустрою міста;
  • проведення святкових заходів;
  • нараховує та перераховує матеріальну допомогу малозабезпеченим громадя-нам району, громадянам які постраждали від стихійного лиха, матеріальну допомогу на поховання;
  • продуктові набори хворим на туберкульоз;
  • підтримку громадських організацій району;
  • утримання Маріупольського міського центру громадян без визначеного місця проживання.
 • Об’єднує на договірних пропозиціях кошти підприємств, організацій, незалежно від форм власності, які розташовані на території району, мешканців для виконання робіт з капітального, поточного ремонту доріг, мереж освітлення та об’єктів соціально - культурної сфери.
 • Забезпечує правильне ведення бухгалтерського обліку і звітності, якісне виконання кошторису витрат по райадміністрації та КСН, цільову витрату фонду заробітної плати, адміністративно – господарських та інших витрат, бюджетну та фінансову дисципліну.
 • Здійснює розробку кошторису райадміністрації та КСН, формує бюджетні запити, підготовлює штатний розпис райадміністрації.
 • Здійснює правильне та своєчасне нарахування, утримання і перерахування податків в місцевий бюджет.
 • Відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі:
  • здійснює облік основних засобів, нематеріальних активів, запасів,
  • складає фінансову звітність;
  • зміни облікових оцінок та виправлення помилок, зменшення корисності активів, зобов’язання;
  • виплати працівникам.
 • Відповідно до вимог законодавства розміщує інформацію на веб- сайтах, порталах, надає відповіді на інформаційні запити, листи, вимоги, подання та ін..
 • Забезпечує суворе дотримання касової дисципліни, належний порядок збереження бухгалтерських документів, бухгалтерського архіву.
 • Використовує для подання звітів електронно - цифровий підпис;
 • За необхідністю готує проекти розпоряджень міського голови про виділення коштів з цільового фонду на різні цілі.
дата оновлення: 22.11.2019