vision

Міське врядування

Назад

Відділ бухгалтерського обліку департаменту фінансів

Метою відділу є сприяння досягненню цілей департаменту фінансів міської ради шляхом забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності; ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності департаменту фінансів та складання звітності; контролю за наявністю і рухом майна; використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів; забезпечення ефективного функціонування комп’ютерного обладнання і програмно-технічних комплексів, впровадження і організація інформаційного забезпечення, виконання вимог щодо захисту інформації.

Контактна інформація
Юридична адресавул. Казанцева, 33
E-maillidiya.ageeva@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 58 87 33
  •  організація реалізації державної бюджетної політики на території міста;
  •  проведення організаційної роботи та участь у складанні проекту міського бюджету, організація та управління виконанням бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
  •  здійснення контролю за дотриманням установами, організаціями та підприємствами чинного бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;
  •  ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності департаменту фінансів та складання звітності;
  •  відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
  •  забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
  • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
  •  запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
  •  здійснення забезпечення ефективного функціонування комп’ютерного обладнання і програмно-технічних комплексів, впровадження і організація інформаційного забезпечення, виконання вимог щодо захисту інформації.
дата оновлення: 11.11.2020