A-A+vision

Міське врядування

Назад

Відділ бухгалтерського обліку

-

Контактна інформація
Юридична адресапр.Миру, 70, м.Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailekaterina.sotnikova@mariupolrada.gov.ua
  • Ведення бухгалтерського обліку відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
  • Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством.
  • Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідні для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
  • Забезпечення дотримання бюджетного законодавства, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
  • Забезпечення контролю за наявністю, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів та кошторисів, фінансування підвідомчих установ;
  • Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками нижчого рівня.
  • Своєчасно та в повному обсязі перераховує податки та збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.
  • Проведення інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
  • Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу із списання відповідно до законодавства.
  • Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів департаменту освіти.
дата оновлення: 03.12.2019