A-A+vision

Міське врядування

Назад

Управління земельних відносин (землеустрою)

Метою управління є забезпечення регулювання земельних відносин на території м.Маріуполя згідно з діючим законодавством; здійснення організаційних заходів щодо розпорядження землями в межах міста; проведення методичної консультаційної роботи щодо інформування населення міста з питань, пов’язаних з регулюванням земельних відносин; здійснення, відповідно до чинного законодавства України, організаційних заходів щодо забезпечення прав громадян в сфері земельних відносин; розгляд клопотань, заяв, пропозицій і скарг громадян та юридичних осіб.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Миру, 70, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна Фактична адреса: бул. Шевченка, 301 б,м. Маріуполь, Донецька область, 87554 Україна 
E-mailandrey.ignatov@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону-

Управління, відповідно до покладених на нього завдань, виконує наступні функції:

 • Вносить пропозиції міській раді з питань:
 • розпорядження землями територіальної громади;
 • передачі земельних ділянок у власність (оренду);
 • надання земельних ділянок у постійне користування;
 • вилучення земельних ділянок;
 • викупу земельних ділянок для суспільних потреб;
 • продажу земельних ділянок комунальної власності;
 • надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
 • форми та змісту договорів оренди земельних ділянок;
 • інших питань у сфері регулювання земельних відносин відповідно до своєї компетенції.
 • Готує:
 • матеріали на комісію з розгляду та вирішення земельних спорів;
 • проекти рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин;
 • матеріали на розгляд міської постійно діючої комісії з питань вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів;
 • пропозиції щодо встановлення розміру орендної плати за землю на території міста;
 • матеріали для публікації в місцевій пресі щодо переліку земельних ділянок, запропонованих на аукціон;
 • матеріали для проведення земельного аукціону;
 • проекти договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод до них.
 • Представляє інтереси міської ради, міського голови в органах державної виконавчої влади, у адміністративних, господарських судах та судах загальної юрисдикції, підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності.
 • Організовує:
 • розгляд звернень громадян та клопотань юридичних осіб щодо земельних спорів, а також інших питань, що належать до компетенції Управління, забезпечує в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян;
 • роботу з контролю за охороною та раціональним використанням земель комунальної власності;
 • інформування населення про заходи, передбачені проектами землеустрою;
 • претензійно-позовну роботу з питань земельних відносин;
 • здійснює самоврядний контроль.
 • Проводить консультації громадян з питань регулювання земельних відносин.
 • Забезпечує:
 • реалізацію повноважень Маріупольської міської ради у сфері охорони і раціонального використання земель;
 • дотримання фізичними і юридичними особами вимог земельного законодавства;
 • запобігання порушень законодавства у сфері використання і охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень та здійснення відповідних дій по їх усуненню в межах своїх повноважень;
 • організацію та здійснення контролю за виконанням умов договорів оренди землі та виконанням орендарями обов’язків відповідно до укладених договорів;
 • проведення спільно з департаментом фінансів міської ради моніторингу надходжень коштів від орендної плати за землю;
 • контроль за виконанням рішень міської ради в тій частині, що стосується додержання строків укладення договорів оренди землі;
 • контроль за наявністю договорів оренди землі під будівлями та спорудами, на які оформлені правовстановлюючі документи.
 • Здійснює функції замовника розробки документів із землеустрою у разі реалізації прав на землю територіальною громадою, як суб’єкта права власності або права користування землею, а також викупу земельних ділянок для суспільних потреб.
 • Здійснює інформування відповідного органу доходів і зборів, департамент фінансів міської ради, департамент економіки міської ради про укладання нових договорів оренди землі, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання, які пройшли державну реєстрацію.

Протоколи засідання Комісії з питань користування об'єктами благоустрою на території Маріуполя:

Протокол №25 від 07.11.2017

Протокол №26 від 16.01.2018

Протокол №27 від 12.04.2018

Протокол №28 від 25.05.2018

Протокол №29 від 01.06.2018

Протокол №30 від 08.06.2018

Протокол №31 від 06.07.2018

Протокол №32 від 13.07.2018

Протокол №33 від 20.07.2018

Протокол №34 від 26.07.2018

Протокол №35 від 07.08.2018

дата оновлення: 03.12.2019