A-A+vision

Міське врядування

Назад

Управління організації бухгалтерського обліку

Метою відділу є планування фінансово-економічної діяльності, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, бюджетної та статистичної звітності виконавчого комітету міської ради, здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань планово-економічної роботи та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової і бюджетної звітності в підпорядкованих установах, оформлення тендерних процедур закупівлі товарів, послуг і робіт за бюджетні кошти; забезпечення раціональної організації обліку надходження, зберігання і використання майна, фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів у відповідності із затвердженими нормативами та кошторисами у виконкомі міської ради, структурних підрозділах міської ради, які не мають статусу юридичної особи, в підвідомчих установах, на підставі прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку; забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного надання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів у відповідності до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та в повному обсязі відображання казначейських операцій в бухгалтерському обліку і звітності; відображання в документах достовірної та в повному обсязі інформації про господарсько-фінансові операції та результат діяльності виконкому міської ради, необхідної для оперативного керівництва бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;організація зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву; контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів; використанням фонду оплати праці; встановленням посадових окладів; дотриманням фінансової дисципліни. аналіз господарсько-фінансової діяльності виконкому міської ради з метою виявлення резервів, запобігання втратам; контроль за правильністю нарахування та перерахування податків до бюджету, соціальних фондів та інших платежів; забезпечення стягнення у встановлений термін дебіторської та сплачення кредиторської заборгованості; фінансування головних розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів місцевого бюджету, складання зведених кошторисів та фінансових і бюджетних звітів.

Контактна інформація
Юридична адресапр.Миру, 70, м.Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailanna.kazakova@mariupolrada.gov.ua

Фінансова звітність

Інформація про бюджет 2019 року (xls, 55.0 KB)
дата оновлення: 27.02.2020