A-A+vision

Міське врядування

Назад

Управління молоді та спорту

Метою управління є розробка у взаємодії з галузевими (функціональними) органами місцевого самоврядування міста Маріуполя, фізкультурно-спортивними та громадськими організаціями перспективні планів розвитку фізичної культури і спорту за показниками, включеним в плани економічного і соціального розвитку міста Маріуполя; участь в розробці та підготування проектів муніципальних правових актів органів місцевого самоврядування міста Маріуполя, що регулюють відносини в галузі фізичної культури і спорту, вносить зазначені проекти та інші пропозиції з питань, що належать до відання Управління, на розгляд відповідних органів і посадових осіб, погоджує проекти муніципальних правових актів, розроблених органами місцевого самоврядування міста Маріуполяв галузі фізичної культури і спорту; здійснення в установленому законодавством порядку функцій засновника підвідомчих комунальних установ міста Маріуполя, фізкультурно-спортивних установ і освітніх установ, що здійснюють тренувальний процес, в тому числі підготовку спортивного резерву та спортсменів високого класу від імені міста Маріуполя, відповідно до законодавства України; здійснення загального керівництва, координації та контроля діяльності підвідомчих комунальних закладів фізичної культури і спорту Управління; внесення в установленому порядку міському голові маріуполя пропозицій про створення, реорганізації та ліквідації комунальних закладів фізичної культури і спорту, підвідомчих Управлінню; участь в реалізації соціальних проектів в галузі фізичної культури і спорту, виступає в установленому порядку замовником, розробником і координатором в реалізації муніципальних програм в галузі розвитку фізичної культури і спорту; розробка, затвердження та реалізація календарних планів офіційних фізкультурних заходів і спортивних заходів міста Маріуполя, організовує і проводить міські (районні) змагання, тренувальні заходи, бере участь в організації, узгодженні міжнародних змагань на території міста Маріуполя; фінансування в межах виділених коштів підготовки збірних команд та провідних спортсменів міста Маріуполя і їх участь в крайових змаганнях, розробка і затвердження положеннь про проведення офіційних міських фізкультурних заходів і спортивних заходів.

Контактна інформація
Юридична адресавул.А.Нільсена, 35а, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailaleksey.kazantsev@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 33-24-38, 33-34-99
 • Участь у визначенні основних завдань і напрямів розвитку фізичної культури і спорту з урахуванням місцевих умов і можливостей, прийняття місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту.
 • Розробка і реалізація стратегії та основних напрямів розвитку галузі фізичної культури і спорту міста Маріуполя з метою формування і реалізації єдиної політики в галузі фізичної культури і спорту.
 • Популяризація фізичної культури і спорту серед різних груп населення міста Маріуполя.
 • Реалізація заходів щодо створення умов для розвитку масової фізичної культури і спорту. 
 • Рішення задач розвитку галузі фізичної культури і спорту міста Маріуполя шляхом розробки і реалізації муніципальних програм, участь в реалізації заходів державних програм розвитку фізичної культури і спорту в місті Маріуполі. 
 • Організація і проведення офіційних фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на території міста Маріуполя 
 • Створення необхідних організаційних, нормативно-правових, матеріально-економічних та інших умов для задоволення потреб жителів міста Маріуполя в фізичну культуру і спорт, в тому числі засобами клубного спорту, фізичної культури і спорту в установах і на підприємствах, іншими формами роботи з населенням за місцем проживання.
 • Координація діяльності галузевих (функціональних) органів місцевого самоврядування міста Маріуполя і установ (організацій) незалежно від їх організаційно-правових форм і відомчої приналежності в сфері фізичної культури і спорту.
 • Сприяння розвитку дитячо-юнацького спорту, шкільного спорту, студентського спорту, масового спорту та створення умов для підготовки спортивного резерву міста Маріуполя. 
 • Забезпечення в межах своїх повноважень розвитку спорту вищих досягнень, створення умов для розвитку олімпійських видів спорту та олімпійського руху на території міста Маріуполя.
 • Організація професійного навчання та додаткової професійної освіти фахівців в галузі фізичної культури і спорту, в тому числі в області адаптивної фізичної культури і адаптивного спорту.
 • Розвиток в межах своєї компетенції сфери послуг, що надаються населенню установами (організаціями) фізичної культури і спорту. Підтримка розвитку установ додаткової освіти дітей, а також системи фізичного виховання дітей в освітніх установах.
 •  Координація діяльності муніципальних установ додаткової освіти дітей, підвідомчих Управління, і розвиток мережі фізкультурно-спортивних організацій, що здійснюють діяльність на території міст Маріуполя.
 • Підвищення якості роботи організацій додаткової освіти дітей.
 • Розвиток системи муніципальних фізкультурно-спортивних центрів, освітніх установ, муніципальних установ та інших фізкультурно-спортивних організацій, що здійснюють діяльність в галузі фізичної культури і спору.
 •  Формування спортивних збірних команд міста Маріуполя для участі в офіційних крайових і міжмуніципальних фізкультурно-оздоровчих заходах і спортивних заходах, здійснювати їх забезпечення.
 • Здійснення перспективного планування матеріально-технічного розвитку галузі.
 •  Розвиток і координація зв'язків між установами (організаціями) та вищими навчальними закладами з питань, що входять до компетенції Управління, а також впровадження в практику науково обгрунтованої системи фізичного виховання населення і сучасних методів управління галуззю фізичної культури і спорту.
 • Участь в реалізації кадрової політики в сфері фізичної культури і спорту, в організації підготовки та підвищення кваліфікації, атестації тренерського, тренерсько-викладацького складу і керівних працівників.
 • Участь в організації взаємодії та реалізація спільних заходів з федераціями міста Маріуполя, міжнародними федераціями з видів спорту, власниками (керівниками) спортивних об'єктів, з метою забезпечення умов для розвитку на території міста Маріуполя масової фізичної культури і спорту.
 • Участь у здійсненні пропаганди фізичної культури, спорту і здорового способу життя, сприяння в пропаганді і популяризації принципів Олімпійського руху в міста Маріуполя у взаємодії з організаціями різних організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність в галузі фізичної культури і спорту на території міста Маріуполя.

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних управління молоді та спорту, розміщених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua - 

Інформація про бюджет за 2017 рік (xlsx, 16.2 KB)Інформація про бюджет за 2018 рік (xls, 57.0 KB)Інформація про бюджет за 2019 рік (xls, 57.0 KB)

Положення управління

положення_управління (docx, 26.1 KB)
дата оновлення: 12.03.2020