vision

Міське врядування

Назад

Управління бюджетування видатків департаменту фінансів

Метою є аналіз виконання міського бюджету за видатками, підготовка відповідних аналітичних матеріалів. Підготовка документів на виділення коштів міського бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів в межах бюджетних призначень, визначених рішенням про міський бюджет. Проведення організаційної роботи та участь у складанні проекту міського бюджету в частині видатків головних розпорядників бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв бюджетними установами. Розгляд звітів про виконання міського бюджету за видатками та підготовка пояснювальної записки. Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

Контактна інформація
Юридична адресавул. Казанцева, 33
E-mailanastasiya.smorodskaya@mariupolrada.gov.ua
 • Складає бюджет міста Маріуполя.
 • Надає показники місцевих бюджетів та зведених планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів і подає її Департаменту фінансів Донецької обласної Державної адміністрації.  
 •  Розробляє пропозиції щодо удосконалення діючих форм фінансових відносин Держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансових витрат соціально-культурної сфери та інших закладів.
 •  Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського бюджету, розробляє і доводить до головних розпорядників інструкції по заповненню бюджетних запитів, термін і порядок їх подання.
 • Проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів цього аналізу приймає рішення про включення бюджетних запитів до пропозиції проекту місцевого бюджету.
 • На підставі поданих установами, підприємствами і організаціями бюджетних запитів складає пропозиції щодо проекту бюджету міста.
 • Здійснює загальну організацію та управління виконанням міського бюджету соціально-культурної сфери та інших закладів, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 • Доводить до головних розпорядників лімітні довідки про бюджетні асигнування.
 • Складає річну розпис видатків загального та спеціального фондів міського бюджету з помісячним розподілом, кредитування, фінансування міського бюджету  та забезпечує його виконання, в процесі виконання міського бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів перерозподіляє  видатки за економічною класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень.
 • Забезпечує виконання міського бюджету соціально-культурної сфери та інших закладів у відповідності з затвердженим розписом видатків, відповідність встановлення бюджетних призначень розпису міського бюджету.
 • Розробляє пропозиції про внесення змін до рішення про міських бюджет.
 •  Забезпечує захист фінансових інтересів міської ради та здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів  законодавства, пов’язаних з бюджетним процесом.
 • Узагальнює практику застосування законодавчих і нормативних документів, розробляє положення, інструкції про методи фінансового і бюджетного планування та фінансування видатків бюджетних установ.
 • Проводить перевірки правильності складання та затвердження кошторисів бюджетних установ, кошторисів на централізовані заходи, що фінансуються із бюджету міста, та планів використання коштів одержувачів коштів міського бюджету, а також тарифікації працівників соціально-культурних закладів та інших установ, надає методичну і практичну допомогу з цих питань.
 • Проводить перевірки дотримання вимог Бюджетного кодексу України і інших актів бюджетного Законодавства відносно виконання міського бюджету за окремим дорученням директора департаменту фінансів міської ради.
 • З метою економного, ефективного і раціонального використання бюджетних коштів проводить аналіз виконання зведених кошторисів на предмет забезпечення мінімальної потреби функціонування бюджетних установ, закладів, підприємств, при зверненні головних розпорядників бюджетних коштів,  для подальшого уточнення міського бюджету м. Маріуполя.
 • Веде облік змін, що вносяться в установленому порядку до міського бюджету по видатках.
 • Розглядає зведену фінансову та бюджетну звітність головних розпорядників коштів міського бюджету, складає пояснювальну записку до річного звіту про виконання міського бюджету в межах своєї компетенції.
 •  Відповідно до затверджених у бюджеті призначень здійснює в межах наявних фінансових ресурсів фінансування заходів на реалізацію програм щодо розвитку соціально-економічних програм, освіти, охорони здоров’я, спорту, культури та інших закладів.
 • В межах своєї компетенції узгоджує проекти рішень та розпоряджень головних розпорядників бюджетних коштів.
 • Готує проекти рішень та розпоряджень з питань, що стосуються бюджетного управління.
 • Проводить семінари і наради з працівниками виконавчих органів міської ради і бюджетних установ з питань планування та використання бюджетних коштів.
 • Забезпечує публікацію інформації про міський бюджет.
 • Забезпечує роботу із ведення затвердженої номенклатури справ управління та дотримання встановленого порядку роботи з документами.
дата оновлення: 21.08.2020