A-A+vision

Міське врядування

Назад

Служба містобудівного кадастру головного управління містобудування і архітектури

Метою служби є розроблення нормативно-правової бази, яка регулює питання щодо її утворення та функціонування, зокрема питання взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; встановлення порядку взаємодії кадастрових служб на різних рівнях з визначенням функціональних розмежувань між ними; затвердження переліку інформації, що підлягає передачі, та порядку її передачі; формування програмно-технічних комплексів розв'язання задач та системи зв'язку; підготовка кадрів.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Миру,70, г. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailguma@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 33-34-48

Завданням Служби є:

 • інформаційне забезпечення суб'єктів містобудівної  діяльності на відповідній території;
 • надання документів для підтвердження стану та якості об'єктів як джерела даних для розвитку ринку нерухомості;
 • проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і характеристиці об'єктів;
 • організація захисту інформації містобудівного кадастру від природних, техногенних  і кримінальних загроз, запобігання можливим порушенням встановленого порядку обробки та використання інформації (витік, спотворення, викрадення, знищення, модифікація, не-санкціоноване копіювання та інше втручання до інформаційної системи).

Інформація, що вводиться для формування містобудівного кадастру, розподіляється на обов'язкову та додаткову. Обов'язкова інформація отримується з визначених джерел     і забезпечує розв'язання задач. Додаткова інформація представляє собою довідкову інформацію.

Інформація вводиться шляхом виконання операції з приведення її до встановленого формату, зберігання та передачі до розподілених баз банку даних. Інформація, що вводиться для формування містобудівного кадастру, реєструється відповідно до стандарту про метадані, а результати вносяться у відповідну базу даних.

 Інформація, що надійшла до банку даних, обробляється для формування просторово-орієнтованих даних відповідних баз даних з визначенням ступеня їх оновлення, внесення до короткотривалого або довготривалого зберігання та до еталонної копії. У процесі обробки інформації проводиться відбір даних для забезпечення встановлених для Служби моніторингових задач та формування їх наборів. Технологічний процес зберігання передбачає операції щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу та операцій з ревізії інформації розподілених баз банку даних відповідно до встановленого графіка.

Прийняття та облік запитів користувачів, відбір інформації, регулювання доступу до бази даних містобудівного кадастру, видача аналогових кадастрових документів, довідок та їх копій, даних на електронних носіях, облік послуг, що надавалися користувачам, здійснюються згідно із затвердженим відповідним спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури положенням, погодженим із спеціально уповноваженим органом  містобудування та архітектури вищого рівня.

Порядок надання інформації на запит комунікаційними каналами встановлюється відповідно до порядку надання санкціонованого доступу.

 Інформація містобудівного кадастру, що не має обмеження в доступі, надається  суб'єкту містобудівної діяльності за його запитом.  Обмеження доступу до інформації містобудівного кадастру, що є власністю держави  або  представляє  державну  чи  комерційну таємницю, встановлюється у порядку, передбаченому законодавством.

 Служба здійснює:

 • операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації;
 • контроль кадастрової інформації щодо її відповідності та достовірності;
 • операції з первинної обробки даних, із зберігання та оновлення кадастрової інформації;
 • операції з внесення даних до баз даних містобудівного кадастру;
 • операції з обслуговування програмно-технічних комплексів ведення містобудівного кадастру;
 • операції з обслуговування системи зберігання та архівації інформації;
 • операції з інформаційного обміну з нормативно визначеними базами даних;
 • заходи із захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до вимог законодавства;
 • операції з формування кадастрових документів та їх видачу за запитом;
 • операції з формування кадастрових довідок за запитом користувачів у межах санкціонованого доступу до бази даних містобудівного кадастру;
 • операції із забезпечення безпосереднього санкціонованого доступу до кадастрових даних окремих користувачів за відповідним переліком, затвердженим розпорядником інформаційних фондів містобудівного кадастру;
 • адаптацію і супроводження нормативно-правових та методичних документів містобудівного кадастру з урахуванням установлених особливостей;
 • розвиток та вдосконалення містобудівного кадастру на відповідній території;
 • операції з ведення банка даних містобудівного кадастру;
 • попередній розгляд заяв власників, користувачів та розпорядників земельних ділянок, будівель і споруд, ділянок і вузлів інженерних та транспортних комунікацій щодо передбачених змін або реконструкції на відповідність діючим містобудівним регламентам, підготовку висновків;
 • підготовку інформаційних матеріалів для складення будівельного паспорта.

Служба додатково забезпечує:

 • оперативне програмно-технічне та технологічне обслуговування містобудівного кадастру;
 • -озвиток містобудівного кадастру шляхом організації проведення робіт з удосконалення структури даних, програмно-технічного блоку, способів введення, обробки, зберігання та надання даних тощо;
 • участь у вдосконаленні науково-методичного і нормативно-правового забезпечення містобудівного кадастру;
 • підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб з необхідною інформацією,               а також реалізує заходи, пов’язані з веденням містобудівної документації;
 • вивчення попиту на кадастрову інформацію;
 • участь в організації науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розвитку і впровадження інформаційних технологій в систему управління територіями. 
дата оновлення: 12.07.2017