vision

Міське врядування

Назад

Приморська районна адміністрація Маріупольської міської ради

Забезпечення реалізації на території Приморського району Законів України, Указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, розпоряджень голів обласної ради і обласної державної адміністрації, розпоряджень міського голови, рішень міської ради, її виконавчого комітету, колегії районної адміністрації.

Контактна інформація
Юридична адреса вул. Чорноморська, 6, м.Маріуполь, Донецька обл., 87517 Україна
E-mailMPRA@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 33-45-49
 • Здійснює контроль за станом комунального і житлового господарства в районі. 
 • Координує взаємозв'язок і взаємодію комунальних і житлових підприємств, організацій і служб всіх форм власності на території району. 
 • Формує пропозиції до Титульного списку капітального ремонту житлового фонду, заходів щодо впорядкування території міста до Програми «Наш двір».
 • Розробляє і своєчасно здійснює щорічні районні заходи щодо підготовки житлово-комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період, по боротьбі з ожеледдю, по підготовці місць масового відпочинку до літнього періоду. Здійснює контроль за виконанням цих заходів, заслуховує по них звіти виконавців. 
 • Організовує виконання Правил благоустрою м.Маріуполя та проведення суботників.
 • Приймає рішення/розпорядження про надання дозволу на видалення зелених насаджень та видає ордери на видалення зелених насаджень після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.
 • Вносить пропозиції щодо озеленення території району.
 • Залучає підприємства, організації, установи, а також населення для утримання зелених насаджень, водоймищ, доріг і тротуарів, інших територій. 
 • Організовує і координує роботу з утримання території району в належному санітарному стані. Узгоджує графіки і маршрути вивозу ТПВ. 
 • Організовує роботу комісії з визнання будинків, розташованих на території району, ветхими й аварійними, затверджує акти цієї комісії. 
 • Ухвалює рішення про невідповідність житлових приміщень, що знаходяться в комунальній власності, санітарно-технічним вимогам. 
 • Подає виконкому міської ради пропозиції з використання нежитлових приміщень на території району. 
 • Сприяє департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури міської ради в роботі з населенням зі створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також в перереєстрації житлово-будівельних кооперативів в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. 
 • Створює служби оперативного реагування. Інформує населення району про небезпечні аварійні ситуації, що відбулися на території району.
 • Бере участь у розробці та виконанні цільових і комплексних програм міста з розвитку транспортної інфраструктури і зв'язку, поліпшення безпеки дорожнього руху. 
 • Сприяє управлінню з питань цивільної оборони та захисту населення Маріупольської міської ради та управлінню Міністерства з надзвичайних ситуацій у м.Маріуполі у виконанні завдань, покладених на них.
 • Визначає основні напрямки розвитку та удосконалення цивільного захисту в районі.
 • Координує діяльність підприємств, установ і організацій, розташованих на території району, які залучені до виконання завдань із захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій.
 • Проводить евакуаційні заходи в районі у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
 • Здійснює збір інформації та обмін нею у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечує своєчасне сповіщення і інформування населення при загрозі виникнення або виникненні надзвичайних ситуацій.
 • Організовує роботу з підприємствами, розташованими в районі, для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
 • Бере участь в організації навчань з цивільної оборони, які проводяться на території району.
 • Приймає рішення про зміну умов договорів найму житлових приміщень за заявами громадян.
 • Розробляє заходи щодо благоустрою території району (територій комітетів самоорганізації населення) за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету, забезпечує їх виконання.
 • Розробляє та виносить на розгляд колегії районної адміністрації проект Заходів з економічного і соціального розвитку району.
 • Формує пропозиції до проектів Програм економічного і соціального розвитку міста й області, інших програм за напрямками діяльності районної адміністрації, бере активну участь в їх розробці; організовує і контролює виконання їх заходів.
 • Об'єднує на договірних засадах кошти підприємств, організацій і установ, розташованих на території району, кошти населення для виконання заходів Програм економічного і соціального розвитку району і міста, а також спеціальні засоби на будівництво, розширення, ремонт і утримання об'єктів виробничої і соціальної інфраструктури.
 • Бере участь у загальноміських конкурсах і забезпечує підготовку необхідних пакетів документів. 
 • Сприяє державним органам статистики в їх роботі, надає їм і одержує від них передбачені законодавством відомості. 
 • Організовує в районі роботу з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності. 
 • Забезпечує роботу районного тендерного комітету із закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти та кошти місцевого бюджету.
 • Забезпечує роботу на авторизованому електронному майданчику щодо публічних закупівель.
 • Є головним розпорядником коштів міського бюджету.яє та надає департаменту фінансів міської ради бюджетні запити з обґрунтування витрат для включення їх в проект міського бюджет.
 • Складає кошториси витрат, штатний розпис та подає їх на затвердження в установленому порядку.
 • Забезпечує ведення бухгалтерського обліку згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, дотримуючись єдиних методологічних засад, установлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
 • Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів установи.
 • Забезпечує проведення розрахункових операцій по нарахуванню заробітної плати, перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, проведення розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами. Проводить оплату рахунків за результатами тендеру.
 • Веде роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, дотримання законності списання з обліку дебіторської заборгованості, нестач та інших витрат, стежить за збереженням бухгалтерських документів.
 • Забезпечує дотримання бюджетного законодавства, здійснює контроль за  цільовим використанням коштів.
 • Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих  одержувачами бюджетних коштів, і витрачанням ними бюджетних коштів. Отримує звіти про використання коштів від одержувачів бюджетних коштів і аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів.
 • Виконує, відповідно до затверджених бюджетних призначень, фінансові зобов’язання, направленні на:
  • утримання районної адміністрації;
  • розвиток комунального господарства;
  • виконання поточних і капітальних видатків з благоустрою району;
  • природоохоронні заходи;
  • соціально-економічні програми;
  • соціальний захист населення;
  • утримання і розвиток органів самоорганізації населення;
  • фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів;
  • проведення святкових заходів.
 • Готує у виняткових випадках обґрунтовані пропозиції про перерозподіл витрат в межах затверджених бюджетних призначень.
 • Формує електронні звіти фінансових операцій для розміщення на відповідних веб-порталах згідно із законодавством.
 • Готує розпорядження з питань надання матеріальної допомоги на поховання відповідно до законодавства.
 • Ухвалює рішення про надання нових поштових адрес, впорядкування нумерації квартир та нежитлових приміщень житлового фонду, зміну поштових адрес за письмовим поданням: 
  • головного управління містобудування і архітектури міської ради - при вирішенні питань щодо окремо розташованих приватних будинків, та при наданні поштової адреси земельній ділянці; 
  • житлово-комунальних підприємств, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, на балансі яких знаходяться багатоквартирні житлові будинки, при вирішенні питань щодо квартир та нежитлових приміщень. 
 • Забезпечує здійснення заходів, передбачених законодавством, з поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, інших пільгових категорій населення, а також громадян, які опинилися в складній життєвій ситуації.
 • Забезпечує виконання на території району функцій органу опіки та піклування відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 • Як орган опіки та піклування відносно осіб певної категорії, за поданням управління соціального захисту населення ухвалює рішення щодо зняття з реєстраційного обліку, захисту майнових і немайнових прав осіб, над якими встановлено опіку чи піклування (визнаних судом недієздатними або обмежених у дієздатності). 
 • Сприяє здійсненню контролю за дотриманням чинного законодавства при наданні пільг певним категоріям населення. 
 • Сприяє забезпеченню отримання дітьми повної загальної середньої освіти і створенню необхідних умов для їх виховання.
 • Вносить пропозиції виконкому міської ради щодо територій виборчих дільниць або дільниць для голосування, їх меж (перелік вулиць, житлових будинків) відповідно до вимог законодавства про вибори.
 • Організовує прийом звернень від мешканців району, веде їх облік і аналіз, забезпечує збереження в строки, передбачені діючим законодавством, надає звіти про проведену роботу.
 • Розглядає звернення громадян відповідно до вимог законів України «Про звернення громадян», «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції», Указів Президента України, інших нормативно-правових актів, і забезпечує їх виконання відповідно до повноважень.
 • Організовує ведення особистого прийому жителів району в районній адміністрації, за місцем їх проживання. 

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних Приморської районної адміністрації, розміщених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua - http://data.gov.ua/users/1303

деталізована інформація про бюджет за бюджетними програмами 2017 рік (xlsx, 19.1 KB)Деталізована інформація про бюджет за бюджетними програмами 2018 рік (xlsx, 16.0 KB)Форма_бюдж.запиту_2019 (4310160) (xlsx, 47.6 KB)Форма_бюдж.запиту_2019 (4313242) (xlsx, 48.9 KB)Форма_бюдж.запиту_2019 (4314082) (xlsx, 37.8 KB)Форма_бюдж.запиту_2019 (4316030) (xlsx, 56.0 KB)Деталізована інформація про бюджет за бюджетними програмами 2019 рік (xlsx, 17.6 KB)
дата оновлення: 04.02.2020