A-A+vision

Міське врядування

Назад

Комунальне комерційне підприємство «Маріупольтепломережа»

Метою діяльності Підприємства є надання послуг з теплопостачання (централізоване опалення), централізованого гарячого водопостачання.

Контактна інформація
Юридична адресавул. Грізодубової,1, м. Мариуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailteploset@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 33-22-40
 • Реалізація державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування в апараті міської ради, у виконавчих органах міської ради;
 • Робота з кадровим резервом на посади у виконавчих органах міської ради; 
 • Підготовка та здійснення щорічного оцінювання персоналу, за результатами якого формується кадровий резерв. 
 • Здійснення розвитку кадрового резерву на керівні посади, організаційне забезпечення роботи комісії міської ради з питань формування кадрового резерву на керівні посади у структурних підрозділах міської ради.
 • Розробка та впровадження системи матеріальної і нематеріальної мотивації працівників.
 • Взаємодія з вищими учбовими закладами щодо залучення молодих спеціалістів до роботи в виконавчих органах міської ради.
 • Організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії в апараті міської ради. Надання за необхідністю запитів для проведення спеціальної перевірки та перевірки згідно до Закону України «Про очищення влади» згідно з законодавством. 
 • Підготовка матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату міської ради, керівників інших виконавчих органів міської ради з правом юридичної особи та керівників підпорядкованих підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності.
 • Підготовка кадрової нормативної документації
 • Участь в межах компетенції у розробці структури апарату міської ради, виконавчих органів міської ради та штатного розпису.
 • Організаційне забезпечення та участь у роботі атестаційних комісій та проведенні щорічних оцінок виконання посадовими особами апарату міської ради покладених на них завдань та обов’язків, контроль цієї роботи в інших структурних підрозділах міської ради.
 • Контроль за дотриманням Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про запобігання корупції» та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.
 • Розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, надання роз’яснень, ведення прийому громадян з питань, що належать до компетенції управління.
 • Контроль проходження працівниками апарату міської ради щорічних медичних оглядів.
 • Здійснення кадрового обліку всіх працівників Приморської районної адміністрації, управління культури і туризму, головного управління містобудування і архітектури, управління з фізичної культури і спорту, департаменту з питань екології, енергоменеджменту, охорони праці та цивільної безпеки, департаменту міського майна (загальний фонд), департаменту адміністративних послуг,  департаменту транспорту та зв’язку, інспекції міської ради з благоустрою м.Маріуполя, юридичного департаменту, керівників самостійних виконавчих органів та працівників несамостійних виконавчих органів міської ради.

Структура тарифів на послуги, які надає  ККП ММР "МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА" 

Діючи тарифи на послуги 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 березня 2019 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30 вересня 2018 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30 червня 2018 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 березня 2018 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30 вересня 2017 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних ККП "Марiупольтепломережа" , розміщених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua - http://data.gov.ua/users/5467

Зовнішній незалежний аудит консолідованої фінансової звітності не проводився  

На виконання вимог Закону України «Про житлово - комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII (далі – Закон), яким передбачено різні моделі договірних відносин з підприємствами-надавачами комунальних послуг, та на підставі Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р. N 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії» інформуємо про необхідність обрати одну з моделей організації договірних відносин з  ККП «МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА» для надання послуги з постачання теплової енергії.

Так, статтею 14 Закону передбачено, що за рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу  управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку),  договір про надання послуги з постачання теплової енергії укладається з:

1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

Колективний договір  укладається з особою, уповноваженою на це співвласниками, від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку.

Такою уповноваженою особою може бути:

співвласник багатоквартирного будинку;

управитель багатоквартирного будинку;

уповноважений орган управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

правління житлово-будівельного кооперативу;

інша фізична чи юридична особа, уповноважена рішенням співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку).

На виконання Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р. N 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії» надаємо для ознайомлення  наступні типові договори:

- типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії (із здійсненням обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи теплопостачання);

- типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії;

- типовий договір з колективним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії;

- типовий колективний договір про надання послуги з постачання теплової енергії;

- типовий договір з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання теплової енергії.

Просимо співвласників багатоквартирних будинків (об'єднань співвласників багатоквартирних будинків) обрати одну з моделей організації договорних відносин  з підприємством, згідно з якою буде укладено договір. Рішення співвласників щодо обраної моделі договору просимо направити на юридичну адресу підприємства вул. Гризодубової,1 або на електронну адресу mtm.dogovor@ukr.net для організації своєчасного надання проекту договору на ознайомлення та  підписання у визначені законодавством терміни. В якості рішення може виступати протокол зборів, витяг з протоколу, лист або їнший відповідно оформлений документ.

У разі прийняття рішення співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) про укладання колективного договору про надання послуг теплопостачання, прийняте у встановленому законом порядку, обов’язково має бути визначено умови укладання та виконання такого договору, в тому числі (але не виключно):

а) уповноважену особу, яка від імені та за рахунок співвласників укладає та виконує колективний договір про надання комунальних послуг;

б) порядок ведення уповноваженою особою обліку обсягу спожитих комунальних послуг та їх оплати, у тому числі стосовно кожного співвласника;

в) порядок та умови здійснення уповноваженою особою розподілу між співвласниками обсягу спожитої комунальної послуги відповідно до вимог законодавства;

г) визначення та порядок фінансування витрат уповноваженої особи, пов’язаних з укладенням та виконанням колективного договору про надання комунальних послуг;

д) порядок перерахування співвласниками на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, відкритий уповноваженою особою, коштів для оплати спожитих обсягів комунальної послуги.

Договір з власником(користувачем) будівлі (docx, 58.1 KB)Індивідуальний договір (із здійсненням обслуговування) (docx, 65.7 KB)Індивідуальний договір (docx, 64.3 KB)Колективний договір (docx, 57.7 KB)Договір з колективним споживачем (docx, 57.5 KB)Финотчет 1-ый квартал 2016 (pdf, 1.3 MB)Финотчет 1-ое полугодие 2016 (pdf, 1.2 MB)Финотчет 9 месяцев 2016 (pdf, 1.2 MB)финотчет 1 квартал 2017 (pdf, 1.4 MB)Баланс 1-ое полугодие 2017 (pdf, 1.7 MB)Финрезультат 1-ое полугодие 2017 (pdf, 1.6 MB)Финотчет за 9 мес.2017 скан (pdf, 1.3 MB)Баланс 2018 (pdf, 1.9 MB)Финрезультат 2018 (pdf, 1.8 MB)Фінзвіт за 1 півріччя 2019 (pdf, 1.0 MB)Финрезультат за 9 мес. 2019 (pdf, 1.5 MB)Баланс на 30.09.2019 (pdf, 1.6 MB)Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2019 р (pdf, 1.7 MB)Звіт про власний капітал за 2019 р (pdf, 1.1 MB)Звіт про рух грошових коштів за 2019 р (pdf, 1.4 MB)Звіт про фінансові результати за 2019 р (pdf, 1.6 MB)Примітки до річної фінзвітності за 2019 р (pdf, 1.8 MB)Баланс на 31.03.2020 р (pdf, 1.8 MB)Звіт про фін.результати за 1-ий кв. 2020 (pdf, 1.6 MB)

Послуги:

Підприємство надає послугиз централізованого теплопостачання та постачання гарячої води на підставі договору про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води (населення).  Документи необхідні для укладення договору>>

Для укладення договору на відпуск теплової енергії та послуги з централізованого постачання гарячої води або на відпуск теплової енергії» (приміщення або будівля) необхідно звернутися до ККП «Маріупольтепломережа» за адресою: м.Маріуполь, вул.Гризодубової,1 (каб.8) тел..52-85-92.

 Режим роботи підприємства: Понеділок – п’ятниця з 8.00 до 14.30, обідня перерва з 12.00 до 12.30

Пільги:

ККП  "МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА" надає пільги на оплату послуг з теплопостачання

Перелік пільгових категорій громадян, яким ККП "МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА" надає пільги>>

Для реалізації права на пільгову знижку по оплаті послуг з теплопостачання необхідно:

1.Згідно ПКМУ № 117 від 29.01.2003р. « В єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги» стати на облік  в Управління праці та соціального захисту населення за містом реєстрації:

Центральний район       - пр. Металургів,35;

Приморcький   район      - пр. Луніна, 19 (3 поверх);

Кальміусський   район     - вул. Чукарина,17;

Лівобережний    район      - пр. Перемоги,16

 споживач подає до абонентської служби ККП «Маріупольтепломережа» наступні документи:

1. Оригінал довідки про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстр осіб, які мають право на пільги, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. № 117

2. Документи, що підтверджують право на пільги (оригінали та копії);

3. Паспорт; 

4. Довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру (оригінал та копію); 

5. Довідку про склад сім'ї. 

Копії више вказаних документів на осіб, на яких розповсюджується пільга.

Щодо підготовки джерел для роботи в опалювальний період 2018-2019

Щодо підготовки енергетичних господарств до роботи та їх проходження опалювального періоду 2018-2019

 

Інформація ККП Маріупольської міської ради "Маріупольтепломережа"

про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення  та послуги з централізованого постачання гарячої води  для потреб населення, управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів  

ККП "Маріупольтепломережа" повідомляє споживачів про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення  та послуги з централізованого постачання гарячої води  для потреб населення, управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів відповідно до рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради від 30.01.2019р. №39.

Тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення  та послуги з централізованого постачання гарячої води  для потреб населення, управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів наводяться в таблиці:

Найменування тарифу

Одиниця виміру

Значення тарифів

 

Дата введення в дію

без ПДВ

з ПДВ

Населення

Теплова енергія

грн./Гкал

1 386,38

1663,66 

15.02.2019р. 

Послуга з централізованого опалення при наявності приладів обліку теплової енергії

грн./Гкал

1 402,71

1 683,25

15.02.2019р. 

Послуга з централізованого опалення при відсутності приладів обліку теплової енергії

грн./м кв.

33,90

40,68

15.02.2019р. 

Послуга з централізованого постачання гарячої води за умови відсутності рушникосушильників

грн./м куб.

81,12

97,34

15.02.2019р.

Послуга з централізованого постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників

грн./м куб.

87,35

104,82

15.02.2019р.

Управителі багатоквартирних будинків

Теплова енергія

грн./Гкал

1 386,38

1663,66 

15.02.2019р.

Послуга з централізованого постачання гарячої води

грн./м куб.

80,17

96,20

15.02.2019р.

Бюджетні організації

Теплова енергія

грн./Гкал

1 481,35

1 777,62 

01.02.2019р.

Послуга з централізованого постачання гарячої води

грн./м куб.

84,83

101,80

01.02.2019р.

Інші споживачі (крім населення)

Теплова енергія

грн./Гкал

1 481,35

1 777,62 

01.02.2019р.

Послуга з централізованого постачання гарячої води

грн./м куб.

84,83

101,80

01.02.2019р.

Релігійні організації

Теплова енергія

грн./Гкал

1 481,35

1 777,62

01.02.2019р.

 

дата оновлення: 04.05.2020