vision

Міське врядування

Назад

Юридичний департамент

Метою департамента є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Маріупольської міської ради, її виконавчих органів, працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Миру, 70, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailyur.dep@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 47-66-89, 096-071-52-20
 • Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Маріупольської міської ради, її виконавчих органів, працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.
 • Організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій щодо вирішення правових питань управлінської, економічної та соціальної діяльності.
 • У межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі або сфері діяльності виконавчого органу.
 • Координація роботи та участь у підготовці нормативних актів, що регулюють відносини виконавчих органів Маріупольської міської ради.
 • Перевірка на відповідність законодавству проектів рішень міської ради її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та їх візування.
 • Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що приймаються міською радою, її виконавчим комітетом, видаються міським головою, шляхом їх погодження, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.
 • Організація та ведення претензійної і позовної роботи в інтересах міської ради, її виконавчих органів, міського голови, організацій, підприємств, установ комунальної форми власності.
 • Представлення за дорученням міського голови та інших виконавчих органів інтересів міської ради та виконавчого комітету міської ради у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах всіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені Маріупольській міській раді у зв’язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів.
 • Аналіз наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення міському голові пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів.
 • Сприяння своєчасному вжиттю заходів за актами прокурорського реагування, окремими ухвалам суду, відповідними документами органів прокуратури, інших правоохоронних і контролюючих органів.
 • Організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня знань працівників виконавчих органів міської ради, інформування про нове законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування. Надання усних та письмових консультацій з правових питань.
 • Координація роботи, методична допомога та проведення за відповідним дорученням міського голови перевірок діяльності юристів та юридичних служб усіх виконавчих органів міської ради.
 • Ведення договірної роботи шляхом перевірки відповідності законодавству проектів договорів, що укладаються Маріупольською міською радою та її виконавчим комітетом.
 • Підготовка та укладання договорів за напрямками, визначеними міським головою.
 • Організація доступу до реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 • Здійснення функцій щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 • Здійснення функцій щодо державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців.
 • Організація правової роботи адміністративної комісії виконавчого комітету Маріупольської міської ради, а також представлення її інтересів в судах.

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних Юридичного департамента, розміщених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua - http://data.gov.ua/users/3309

В провадженні Донецького окружного адміністративного суду, знаходиться справа за позовною заявою депутата Маріупольської міської ради Клименко В.С. до Маріупольської міської ради, голови Маріупольської міської ради Бойченко В.С. про визнання протиправним та скасування ст. 11 Регламенту Маріупольської міської ради, затвердженого рішенням Маріупольської міської ради № 8/1-4 від 03.12.2020 «Про утворення Координаційної ради Маріупольської міської ради», визнання протиправним дій голови Маріупольської міської ради Бойченко В.С.
Розгляд справи відбудеться 02.03.2021 об 11.00 у приміщенні суду за адресою: м. Слов'янськ, вул. Добровольського, 1.

В провадженні Донецького окружного адміністративного суду, знаходиться справа за позовною заявою депутата Маріупольської міської ради Клименко В.С. до Маріупольської міської ради, голови Маріупольської міської ради Бойченко В.С. про визнання протиправним та скасування рішення Маріупольської міської ради від 03.12.2020 №8/1-5 «Про утворення постійних комісій Маріупольської міської ради VIII скликання та затвердження їх складу», визнання протиправними дій голови Маріупольської міської ради Бойченко В.С. та зобов’язання здійснити певні заходи. Розгляд справи відбудеться 04.03.2021 у приміщенні суду за адресою: м. Слов'янськ, вул. Добровольського, 1.

В провадженні Донецького окружного адміністративного суду знаходиться справа за позовною заявою ТОВ «Востокспецреклама» до Виконавчого комітету Маріупольської міської ради, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Державна регуляторна служба України про визнання противоправним та нечинним окремих положень нормативно-правового акту – положення Порядок розміщення зовнішньої реклами на території міста Маріуполя затвердженого рішенням виконкому Маріупольської міської ради від 22.03.2017 №46 зі змінами відповідно до рішення Виконавчого комітету Маріупольської міської ради №434 від 22.12.2020.

Розгляд справи відбудеться 24.03.2021 о 14:00 у приміщенні суду за адресою: м. Слов'янськ, вул. Добровольського, 1.

Інф-ція про виконання результативних показників%2c що характеризують виконання бюдж.програми Юридичного департаменту ММР за 2017 рік (xlsx, 15.9 KB)Інформація про бюджет за бюдж програмами з деталізацією за КЕКВ юридичного департаменту ММР за 2017 рік (xlsx, 12.9 KB)бюджет за бюджетною програмою Юридичного департаменту ММР 2018 року (xlsx, 15.0 KB)Методичні рекомендації - спадкові права (docx, 46.5 KB)Інформація_про_бюджет_за_бюдж_програмою_Юридичного_департаменту_ММР_за_2019 (xlsx, 15.1 KB)

Фактична адреса: вул. Митрополитська,39 , м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна

дата оновлення: 23.03.2021