A-A+vision

Міське врядування

Назад

Департамент з питань економіки Маріупольської міської ради

Метою департаменту є розробка та контроль реалізації стратегії економічного розвитку міста Маріуполь; аналіз та впровадження передового досвіду управління місцевими органами влади з питань економічної діяльності та розвитку; розробка та реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на підвищення ефективності роботи міських структур; залучення міжнародних та державних грандів та інвестицій, спрямованих на розвиток міста Маріуполя; залучення малого та середнього бізнесу міста Маріуполя щодо реалізації локальних проектів розвитку; проведення економічного аналізу діяльності комунальних підприємств та бюджетних установ, що перебувають з метою наданням пропозицій щодо удосконалення такої діяльності та упорядкування формування тарифної політики; проведення заходів, в межах прав органів місцевого самоврядування, щодо аналізу податкових надходжень до місцевого бюджету міста Маріуполь через взаємодію з представниками місцевого бізнесу та відповідних органів контролю.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Миру, 70, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-maildep.econom@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 47-43-91,33-70-45.
 •  Реалізація політики, визначеної Маріупольським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції Департаменту, та реалізація прийнятих ними рішень.
 • Здійснення, у частині наданої компетенції, делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень щодо: здійснення, у порядку встановленому діючим законодавством, контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності; здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством через проведення контрольно-перевірочної діяльності з легалізації трудових відносин в межах повноважень інспекторів з праці; здійснення інших повноважень, напряму пов’язаних з виконанням департаментом основних завдань діяльності.
 • Участь в складанні та розробка пропозицій до регіональних, міжгалузевих і міських програм.
 • Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Маріуполь у сфері економічного соціального та інвестиційного розвитку, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
 • Діяльність з проведення організаційно-методичних заходів щодо діяльності підрозділів міської ради з питань розроблення короткострокової (до одного року), середньострокової (до п’яти років) програми соціально-економічного розвитку міста та подальший моніторинг її виконання.
 • Організація процесу планування, розгляду, формування та моніторингу реалізації проектів, які приймаються згідно положення про громадський бюджет м. Маріуполя.
 • Моніторинг стратегії та розробка спільно з усіма підрозділами міської ради заходів спрямованих на її реалізацію.
 • Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Маріупольського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
 • Участь у реалізації тарифно-цінової політики через впровадження економічно аналізу діяльності комунальних підприємств, які підпорядковані виконкому міської ради та погодження цін і тарифів, які затверджуються органами місцевого самоврядування, у відповідності до норм діючого законодавства.
 • Підготовка курируючому заступнику міського голови, на підставі проведеного аналізу, обґрунтованих пропозицій щодо економічної ефективності діяльності та виконання заходів з їх поліпшення,  комунальними підприємствами та бюджетними установами, підпорядкованими виконкому Маріупольської міської ради.
 • Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій в межах компетенції та функцій Департаменту та у відповідності до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 • Підготовка рішень щодо надання пільг зі сплати місцевих податків і зборів, зарахування яких, у відповідності до Бюджетного кодексу України, провадиться до міського бюджету м. Маріуполь.
 • Проведення заходів, щодо ініціювання проведення контролюючими органами перевірок та інших контрольних заходів щодо платників місцевих податків, в межах повноважень, наданих місцевим органам самоврядування у відповідності до діючого законодавства.
 • Формування та проведення аналізу бази даних суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на території міста з метою додаткового залучення та збільшення надходжень до місцевого бюджету.
 • Організація взаємодії з фіскальними контролюючими органами з метою отримання та формування баз даних для проведення аналітичної роботи;
 • Участь у переговорах із міжнародними інститутами.
 • Провадження іншої аналітичної діяльності в інвестиційній сфері, підготовка та ведення роботи з оформлення усіх необхідних документів в межах повноважень Департаменту.
 • Сприяння залученню в економіку міста іноземних інвестицій з метою створення додаткових робочих місць, посилення конкуренції у сфері виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг).
 • Сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності.
 • Сприяння створенню інфраструктури підтримки розвитку міста, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання і розвитку підприємництва на території міста, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності, розробляє разом з громадськими  організаціями підприємців міські програми  підтримки підприємництва, сприяє їх виконанню.
 • Розроблення та координування реалізації проектів соціального замовлення та інших проектів, спрямованих на розвиток підприємництва у місті.
 • Здійснення підготовки відповідних інформаційних матеріалів з економічного потенціалу та інвестиційних можливостей міста.
 • Розробка заходів щодо розширення міжрегіональних економічних зв’язків, підготовка проекти відповідних угод.
 • Проведення аналізу господарської діяльності підприємств усіх форм власності на відповідність вимог нормативної документації на підставі відповідних запитів.
 • Проведення аналізу економічних показників діяльності підприємств і установ, підпорядкованих комітету міської ради, з метою встановлення (розробки) шляхів оптимізації витрат та обґрунтованості встановлення ними тарифів. Розроблення, на підставі проведеного аналізу, заходів оптимізації витрат.
 • Проведення аналізу програм діяльності комунальних підприємств та бюджетних установ, заходи виконання яких потребують фінансування з місцевого бюджету;
 • Інші види економічного аналізу спрямованого на виконання завдань поставлених Департаменту.
 • Формування зведеної інформації та аналітичних матеріалів щодо економічного та соціального розвитку міста.
 • Аналіз промислового потенціалу міста.
 • Підготовка аналітичної інформації з питань агропромислового комплексу.
 • Здійснення аналізу стану фонду оплати праці, середньої заробітної плати, середньооблікової чисельності працівників міста, тенденцій.
 • Забезпечення складання балансу трудових ресурсів міста.
 • Участь у перевірці бізнес-планів безробітних, що перебувають на обліку в Міському центрі зайнятості, охочих стати підприємцями.
 • Проведення моніторингу цін на соціально-значущі продовольчі товари і вибірково на непродовольчі товари повсякденного попиту.
 • Організація роботи та здійснення контролю щодо виконання доручень обласної ради, облдержадміністрації, міського голови з економічних та інших питань, що належать до компетенції відділу.
 • Оприлюднення інформації про свою діяльність, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

   

Фактична адреса: вул. Архітектора Нільсена, 26/2, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна

дата оновлення: 17.02.2020