A-A+vision

Міське врядування

Назад

Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Метою департамента є забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, насамперед, щодо організації і здійснення заходів з його реформування.

Контактна інформація
Юридична адресавул. Митрополитська, 5, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailDRGKI@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 40-47-00
 •  Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету міста.
 •  Розробляє у взаємодії з житлово-комунальними підприємствами, установами, організаціями міста в порядку і межах, визначених законодавством, тарифи на побутові, комунальні (крім тарифів, визначення яких належить до компетенції органів державної влади) та інші послуги для подальшого їх затвердження виконавчим комітетом міської ради.
 •  Координує та контролює роботу підприємств, незалежно від форм власності, пов'язану з наданням населенню міста житлово-комунальних послуг.
 •  Здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою, станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства.
 •  Здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності, та виконання облікової політики підприємства, цільового та ефективного використання бюджетних коштів, повноти виконання покладених функцій, збереження комунального майна, економного використання фінансових і матеріальних ресурсів, виконання планових завдань, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, бере участь в проведенні річної інвентаризації оборотних і необоротних активів і контролює достовірність її проведення, проводить перевірки правильності ведення складського господарства і бере участь в знятті фактичних залишків ТМЦ при позапланових перевірках в житлово-комунальних підприємствах, установах, організаціях, які підпорядковані Департаменту.
 •  Забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства.
 • Готує і подає в установленому порядку до міської ради пропозиції щодо:
 •  удосконалення та розвитку житлово-комунального господарства міста;
 • фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста;
 • удосконалення управління майном підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;
 • удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування.
 •  Проводить моніторинг стану дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств, що надають житлово-комунальні послуги.
 • Контролює здійснення заходів, спрямованих на забезпечення належної роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період, а також ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф.
 •  Вживає заходи до поліпшення роботи підприємств з енергозбереження і оснащення об'єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду міста засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм.
 •  Готує пропозиції щодо визначення умов укладення контрактів із керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності та функціонально підпорядковуються департаменту, а також погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників цих підприємств.
 •  Здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань, у порядку, встановленому законодавством.
 •  Розглядає в установленому порядку у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.
 •  Інформує населення через засоби масової інформації про програми розвитку комунального господарства міста.
 •  Готує проекти розпоряджень міського голови, рішень виконкому міської ради і рішень міської ради з питань, віднесених до його компетенції.
 • Готує пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства.
 •  Проводить із підпорядкованими підприємствами організаційно-методичну роботу з питань охорони праці, дотримування правил і норм техніки безпеки, протипожежних заходів.
 • Організує виконання рішень органів місцевого самоврядування з питань житлово-комунального господарства підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями.
 •  Організовує роботу з підвищення кваліфікації спеціалістів і керівників підпорядкованих підприємств.
 •  Готує пропозиції щодо передачі об’єктів житлово-комунального господарства до комунальної власності міста.
 •  Відповідно до бюджетного законодавства виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів згідно своєї компетенції.
 •  Координує роботу і надає допомогу з належної організації бухгалтерського обліку і звітності, у впровадженні прогресивних форм і методів обліку, проводить документальні перевірки на підприємствах, незалежно від форм власності, обслуговуючих житловий фонд.
 •  Проводить роботу, яка направлена на реалізацію державної політики з питань праці і заробітної платні, соціального захисту працівників житлово-комунального господарства.
 •  Організовує роботу з підготовки відповідної документації до проведення капітального ремонту, реконструкції та реставрації об’єктів комунальної власності. Формує та затверджує титул капітального ремонту житлового фонду та об’єктів благоустрою.
 •  Виступає замовником та здійснює технічний нагляд з проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту нерухомого майна комунальної форми власності: житлового фонду, будівель, споруд, об’єктів соціального, культурного та побутового призначення, інших нежитлових приміщень, а також об’єктів благоустро. Укладає договори та здійснює технічний нагляд по утриманню зелених насаджень, замовником на садіння яких виступав департамент: багаторічних зелених насаджень, до моменту передачі на баланс експлуатаційній організації, та однорічних квіткових рослин.
 •  Здійснює контроль за обліком, розподілом та використанням службового житла підприємств, обслуговуючих житловий фонд, і житла відселенського фонду.
 •  Веде облік запитів на інформацію, забезпечує їх своєчасний розгляд відповідно до чинного законодавства.
 •  Оприлюднює інформацію про свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства.
 •  Виконує інші функції, передбачені законодавством.

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури, розміщених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua - http://data.gov.ua/users/1899

Інформація щодо виконання бюджетних програм за 2018 рік (xls, 33.0 KB)

Інформація виконавчого комітету Маріупольської міської ради про наміри затвердити для ПАТ «Азовзагльмаш» тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для житлових будинків, розташованих за адресами: вул. Карпінського, 84, вул. Покришкіна, 9, 11, 13

Інформація про конкурс з визначення виконавців ком послуг зі збирання та вивезення побутових відходів на тер Маріуполя (doc, 114.5 KB)План ремонту жилфонду ММР на 2018 рік (doc, 36.5 KB)Повідомлення про призначення управителя багатоквартирного будинку (docx, 65.1 KB)
дата оновлення: 11.02.2020