vision

Міське врядування

Назад

Департамент освіти

Метою діяльності департаменту є реалізація державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на території міста, забезпечення доступності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; організація виконання рішень органів державної влади та місцевого самоврядування з питань освіти, прийнятих у межах їх повноважень; аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти; контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти; організація фінансового забезпечення підпорядкованих закладів освіти та зміцнення їх матеріальної бази; комплектування закладів освіти керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх атестація у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки; сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти міста; здійснення міжнародного співробітництва в галузі освіти.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Миру, 70, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-maildept.osvita@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону+38 (067) 471-01-05
 • Планування та забезпечення розвитку мережі закладів дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільної освіти.
 • Планування та забезпечення розвитку мережі закладів профільної середньої освіти академічного спрямування.
 • Внесення пропозицій засновнику закладів освіти щодо створення, реорганізації та ліквідації таких закладів.
 • Внесення пропозицій засновнику закладів освіти щодо затвердження установчих документів таких закладів освіти та внесення змін до них.
 • Внесення пропозицій виконавчому комітету міської ради щодо закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами).
 • Забезпечення доступності дошкільної та загальної середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, та вжиття заходів для забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті.
 • Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у міській комунальній власності, на підставі бюджетних запитів таких закладів та установ, аналіз їх використання.
 • Внесення пропозицій засновнику щодо фінансування підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку.
 • Ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
 • Оприлюднення офіційної звітності про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти.
 • Забезпечення рівних умов розвитку закладів освіти всіх форм власності.
 • Забезпечення створення у закладах освіти комунальної власності інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.
 • Здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
 • Сприяння розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти.
 • Здійснення контролю за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в підпорядкованих закладах освіти; розгляд скарг про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та прийняття рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяння створенню безпечного освітнього середовища в закладах освіти та вжиття заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу.
 • Укладання строкового трудового договору (контракту) з керівниками закладів освіти, обраними (призначеними) у порядку, встановленому законодавством, та його розірвання.
 • Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих закладів освіти.
 • Здійснення контролю за дотриманням установчих документів підпорядкованих закладів освіти.
 • Забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази підпорядкованих закладів освіти  на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.
 • У разі реорганізації чи ліквідації закладів освіти забезпечення здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти.
 • Забезпечення відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.
 • Організація нормативного, програмного, матеріального, науково-методичного забезпечення, перепідготовки, підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників у порядку, встановленому чинним законодавством.
 • Забезпечення педагогічних працівників підручниками, посібниками, методичною літературою.
 • Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в системі загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.
 • Забезпечення створення та функціонування інклюзивно-ресурсних центрів.
 • Забезпечення організованого оздоровлення дітей дошкільного віку.
 • Інформування громадськості про діяльність департаменту.
 • Здійснення інших повноважень у сфері освіти, передбачених чинним законодавством.
 • Департамент не має права втручатися в діяльність закладів освіти, що здійснюється ними у межах їх автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних Департаменту освіти, розміщених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua - https://data.gov.ua/dataset

 

Інформація про бюджет за бюджетними програмами за 2018 рік Департамент освіти ММР (xlsx, 34.3 KB)Інформація про бюджет за бюджетними програмами за 2019 рік Департа... (xlsx, 33.3 KB)

Про оголошення конкурсу на посаду керівників закладів освіти

Оголошення про конкурс ЗЗСО відповідно до наказу від 28.04.2020 №193 (doc, 58.5 KB)Наказ від 28.04.2020 №193 конкурс ЗЗСО (doc, 80.5 KB)Наказ Про перенесення конкурсних відборів на посади керівників комунальних закладів загальної середньої освіти (doc, 60.5 KB)Список претендентів на вакантні посади керівників ззсо 5,7,9,19,29,30,32,37,46,48,50,56,69,МТЛ, МЛ (docx, 16.6 KB)

 

Фактична адреса: вул. Казанцева, 27-А, м. Маріуполь, Донецька область, 87539 Україна

Веб-сайт:http://www.mariupolosvita.wixsite.com/0629

дата оновлення: 15.09.2020