A-A+vision

Міське врядування

Назад

Департамент охорони здоров'я

Метою департаменту є забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я; прогнозування розвитку мережі установ охорони здоров’я міста для забезпечення населення медико-санітарною допомогою; здійснення заходів, які направлені на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідацію; організація надання медико-санітарної допомоги населенню.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Миру, 70, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailandrii.rempel@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 50-35-59; 097 201 50 51
 • Забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я.
 • Аналіз стану охорони здоров’я в місті, прогнозування розвитку та удосконалення мережі закладів охорони здоров’я незалежно від типів і форм власності згідно із потребою громадян у медичній допомозі, розробка та організація виконання міських програм розвитку охорони здоров’я .
 • Забезпечення в межах наданих повноважень безоплатності та доступності медицини на території міста, якості медичної допомоги, створення належних умов в закладах охорони здоров’я для перебування в них хворих та роботи персоналу.
 • Здійснення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров’я, формуванню здорового способу життя, забезпеченню високого рівня працездатності та довголіття;
 • Контроль за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров’я, стандартів лікування та соціальних нормативів надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я.
 • Організаційно-методичне керівництво та перевірка діяльності закладів охорони здоров’я, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Маріуполя, організація їх фінансового, кадрового та матеріально-технічного забезпечення, координація діяльності цих закладів.
 • Зміцнення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я, забезпечення проведення та підвищення рівня акредитації закладів охорони здоров’я.
 • Сприяння розвитку самоврядування в закладах охорони здоров’я.
 • Комплектування закладів охорони здоров’я медичними працівниками, в тому числі керівними кадрами, удосконалення професійної кваліфікації медичних працівників, їх перепідготовка та атестація згідно з чинним законодавством.
 • Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у медичному процесі в закладах охорони здоров’я міста.
 • Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав працівників закладів охорони здоров’я.
 • Здійснення міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я.
 • Сприяння державним органам у здійсненні контролю за санітарним та радіаційним станом навколишнього середовища, додержанням правил санітарної охорони на відповідній території;
 • Здійснення заходів щодо поліпшення медичної служби цивільної оборони у Маріуполі та проведення планових навчань медичного персоналу для роботи в надзвичайних умовах при ліквідації аварій та катастроф;
 • Здійснення заходів по запобіганню, лікуванню, локалізації та ліквідації масових інфекційних захворювань;
 • Подання пропозицій міському голові щодо впровадження на території міста особливих умов режиму праці, навчання, пересування населення в разі виникнення або поширення епідемічних захворювань та екстремальної ситуації;
 • Здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій;
 • Подання пропозицій міській раді щодо припинення господарської діяльності закладу охорони здоров’я у разі порушення ним законодавства про охорону здоров’я, невиконання державних вимог щодо якості медичної допомоги та іншої діяльності в галузі охорони здоров’я або вчинення дій, що суперечать його статуту.

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних Управління охорони здоров'я, розміщених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua - http://data.gov.ua/users/2192

Інформація про бюджет за 2017 рік (xlsx, 14.8 KB)Інформація про бюджет за 2018 рік (xlsx, 15.4 KB)Наказ №245кд (doc, 26.0 KB)Інформація про бюджет за 2019 рік (xlsx, 18.1 KB)
дата оновлення: 01.06.2020