vision

Міське врядування

Назад

Департамент міського майна

Метою департамента є здійснення за дорученням та на підставі рішень міської ради повноважень по володінню, користуванню та розпорядженню об'єктами права комунальної власності; здійснення контролю за правильністю обліку та списанням майна, що є комунальною власністю міста; здійснення пов-новажень орендодавця відносно цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних під-розділів та нерухомого індивідуально визначеного майна (у тому числі нежитлових приміщень, будівель, споруд), що є міською комунальною власністю; організація та проведення приватизації та відчуження об'єктів права комунальної власності, в тому числі об’єктів незавершеного будів-ництва та державного житлового фонду; проведення роботи із приватизованими об'єктами в по-стприватизаційний період; проведення, у необхідних випадках, інвентаризації та оцінки майна міської комунальної власності, в тому числі в зв’язку з наданням в оренду або приватизації об’єктів міської комунальної власності; виконання повноважень представника міської ради у го-сподарських товариствах з часткою майна комунальної власності у статутному капіталі на підс-таві довіреності; здійснення функцій щодо надання в концесію, на підставі рішень міської ради, об'єктів права комунальної власності; підготовка та внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися в концесію; ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на отримання соціального та доступного житла відповідно до діючого законодавства; облік та розподіл житла із державного житлового фонду, а також житлового фонду соціального призначення та доступ-ного житла; ведення претензійно-позовної роботи щодо захисту майнових прав територіальної громади міста, в тому числі про стягнення з суб’єктів господарювання та фізичних осіб сум забо-ргованості, що утворилася внаслідок користування комунальним майном, а також щодо пору-шення вимог законодавства про приватизацію комунальної власності; підготовка на розгляд мі-ської ради проектів рішень про прийняття нерухомого (а в окремих випадках і рухомого) майна до комунальної власності, передачі майна у державну власність, власність юридичних, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців; підготовка на розгляд виконавчим комітетом міської ради прое-ктів рішень про передачу майна з балансу одного суб’єкту міської комунальної власності на ба-ланс іншому суб’єкту міської комунальної власності; прийняття участі у прийманні майна до ко-мунальної власності територіальної громади відповідно до рішень міської ради.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Металургів, 25, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-maildmm@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 34-70-49
 • Веде облік підприємств, установ та організацій міської комунальної власності, нежилого фонду і майна, здійснює контроль за його списанням та за дорученням міського голови здійснює контроль за ефективним використанням комунального майна.
 • Контролює облік нежилого фонду та майна відповідно до діючого законодавства.
 • Організує формування та використання банку даних нежилих приміщень (будівель) та іншого майна територіальної громади.
 • Передає в оренду майно цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів   і нежитлові приміщення (будівлі, споруди) міської комунальної власності. Контролює використання переданих в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів відповідно до укладених  договорів, своєчасне  надходження орендної плати.
 • Забезпечує затвердження незалежних оцінок, інвентаризацій майна міської комунальної власності у встановлених Законом випадках, а також проводить його оцінку відповідно до затверджених Методик.
 • Утворює у необхідних випадках комісії з оцінки майна комунальних підприємств.
 • Виступає продавцем  відчужуваного майна, що є комунальною власністю міста.
 • Здійснює приватизацію, купівлю-продаж, обмін, бронювання житлового фонду.
 • Вносить пропозиції щодо формування переліку об’єктів, які підлягають приватизації.
 • Здійснює приватизацію майна, що знаходиться у комунальній власності міста     у відповідності до діючого законодавства.
 • У межах наданих повноважень здійснює  контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації комунального майна.
 • Відповідно до бюджетного законодавства виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів згідно своєї компетенції.
 • Готує проекти розпоряджень міського голови, рішень виконкому міської ради     і рішень міської ради з питань, віднесених до його компетенції.
 • За дорученням міського голови здійснює перевірки суб’єктів міської комунальної власності щодо ефективності використання матеріальних і фінансових ресурсів.
 • Здійснює систематичне інформування населення міста, міської ради про хід приватизації комунального майна, житла.
 • Здійснює контроль за станом квартирного обліку та дотриманням житлового законодавства на підприємствах, установах та організаціях міста незалежно від форм власності.
 • Видає ордери на жилі приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду, які скріпляються печаткою департаменту.
 • Забезпечує укладання та розірвання  договорів найму соціального житла згідно   з рішеннями виконкому міської ради.
 • Надає методичну та практичну допомогу виконавчим органам міської ради, підприємствам, організаціям та установам міста представникам підприємств, профспілковим комітетам, житловим комісіям, депутатам, громадянам з питань обліку та забезпечення житловою площею.
 • Забезпечує підготовку для розгляду на засіданнях виконкому міської ради проектів рішень про надання жилих приміщень у будинках житлового фонду міської ради; затвердження спільних рішень адміністрації і профспілкового комітету підприємств, установ, організацій про надання жилих приміщень у будинках відомчого житлового фонду; про включення жилих приміщень до числа службових.
 • Вносить пропозиції щодо формування житлового фонду соціального призначення.
 • Веде облік запитів на інформацію про свою діяльність відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 • Оприлюднює інформацію про свою діяльність відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 • Вирішує питання від імені Маріупольської міської ради щодо переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності (у разі недоцільності відмовляється від імені Маріупольської міської ради від переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності, у разі доцільності - виносить розгляд питання щодо купівлі частки у праві спільної часткової власності на розгляд міської ради).
0 ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТУ (doc, 72.5 KB)

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних Департаменту міського майна, розміщених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua - http://data.gov.ua/users/1789

Інформація про бюджет за 2017 рік (xls, 50.5 KB)
дата оновлення: 15.08.2018