vision

Міське врядування

Назад

Департамент фінансів

Метою департаменту є формування і забезпечення виконання міського бюджету; розробка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку економіки міста; розробка пропозицій щодо удосконалення діючих форм фінансових відносин Держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансових витрат; розробка та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів; загальна організація, управління виконанням міського бюджету та координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету; здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу відносно міського бюджету.

Контактна інформація
Юридична адресавул. Казанцева, 33
E-maildep.fin@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 58 87 28
 • Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів міста, аналізує і визначає тенденції розвитку фінансової бази міста та враховує їх при складанні проекту міського бюджету.
 • Організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту міського бюджету, розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, термін і порядок їх подання.
 • На будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо їх відповідності мети, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.
 • За результатами аналізу бюджетних запитів складає пропозиції щодо проекту бюджету міста.
 • Здійснює загальну організацію та управління виконанням міського бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 • Забезпечує виконання міського бюджету у відповідності з затвердженим розписом доходів та видатків, відповідність встановлення бюджетних призначень міського бюджету.
 • Приймає участь у розробці та виконанні програми соціально-економічного розвитку міста.
 • Здійснює прогнозування та аналіз доходів міського бюджету.
 •  Складає розпис, доходів та видатків міського бюджету з помісячним розподілом, забезпечує його виконання, в процесі виконання міського бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів перерозподіляє видатки.
 • Аналізує виконання міського бюджету по доходах та видатках. За даними Державної податкової служби України, органів Державної казначейської служби України, департаментів, управлінь і відділів, установ та підприємств забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходи до ефективного витрачання бюджетних коштів.
 •  Забезпечує захист фінансових інтересів міської ради та здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства, пов’язаних із бюджетним процесом.
 • Готує офіційний висновок про хід виконання доходної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до рішення про міський бюджет.
 •  Проводить перевірки правильності складання та затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм та їх виконання, бюджетних установ, органів управління, кошторисів на централізовані заходи, що фінансуються з міського бюджету, та планів використання коштів одержувачів коштів міського бюджету.
 •  Веде облік змін, що вносяться в установленому порядку до міського бюджету по доходах і видатках.
 •  Розглядає зведену фінансову та бюджетну звітність головних розпорядників коштів міського бюджету, складає пояснювальну записку до квартального та річного звітів про виконання міського бюджету і подає її департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації. Подає квартальні та річні звіти про виконання міського бюджету до виконавчого комітету та міської ради відповідно.
 •  Готує пропозиції щодо збільшення надходжень до бюджету та економного і раціонального використання бюджетних коштів, здійснення видатків у межах наявного фінансового ресурсу.
 •  В межах своєї компетенції бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм у місті.
 •  Аналізує звітність про використання валютних коштів у бюджетних установах.
 •  Відповідно до затверджених у бюджеті призначень здійснює в межах наявних фінансових ресурсів фінансування заходів на реалізацію програм щодо розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою, транспорту та дорожнього господарства, природоохоронних заходів, соціально-економічних програм, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення та соціального забезпечення, молодіжних заходів і спорту, культури, органів місцевого самоврядування та інших.
 • Бере участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання, готує пропозиції щодо чисельності,  фонду оплати праці працівників і витрат на утримання органів місцевого самоврядування.
 •  Спільно з органами Державної фіскальної служби України та Державною митною службою України приймає участь у роботі комісій з оцінки конфіскованого та іншого майна, яке надходить до власності Держави.
 • Приймає участь у роботі комісій для прийняття рішень про розпорядження конфіскованим за рішенням суду майном, спільно з органами Державної податкової служби України та іншими державними установами та підприємствами, які згідно з законодавством створюють комісії з обов’язковою участю представника фінансового органу.
 • Проводить семінари і наради з працівниками виконавчих органів міської ради і бюджетних установ з питань планування та використання бюджетних коштів, ведення бухгалтерського обліку і складання звітності надає практичну допомогу з цих питань.
 •  Проводить роботу серед населення через засоби масової інформації, радіо та телебачення із роз’яснення окремих положень законодавства з фінансових питань.
 • Приймає участь у веденні претензійно-позовної роботи зі стягнення заборгованості з орендної плати за землю та викуп земельних ділянок не сільськогосподарського призначення.
 •  Забезпечує публікацію інформації про міський бюджет та публічне подання звітів про його виконання.
 •  Веде облік запитів на інформацію; забезпечує їх своєчасний розгляд відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 •  Оприлюднює інформацію про свою діяльність відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних Департаменту фінансів, розміщених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua - http://data.gov.ua/users/1025

Інформація про бюджет за 2017 рік (xls, 39.0 KB)Інформація про бюджет за 2018 рік (xlsx, 15.6 KB)Інформація про виконання бюджетних програм за 2019 рік (xlsx, 16.5 KB)

Інструкції по складанню бюджетних запитів та форми бюдетних запитів на 2018-2020

инструкц_я_ПЦМ_2018_Мариуполь (doc, 210.5 KB)Форма_2018-1 (xlsx, 11.9 KB)Форма_2018-2 (xlsx, 57.7 KB)Форма_2018-3 (xlsx, 15.4 KB)Формы_для_природ_газа (xlsx, 23.0 KB)
дата оновлення: 11.11.2020