A-A+vision

Міське врядування

Назад

Департамент фінансів

Метою департаменту є формування і забезпечення виконання міського бюджету; розробка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку економіки міста; розробка пропозицій щодо удосконалення діючих форм фінансових відносин Держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансових витрат; розробка та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів; загальна організація, управління виконанням міського бюджету та координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету; здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу відносно міського бюджету.

Контактна інформація
Юридична адресапр.Миру, 68а, м.Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-maildep.fin@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 47-00-16
 • Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів міста, аналізує і визначає тенденції розвитку фінансової бази міста та враховує їх при складанні проекту міського бюджету.
 • Організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту міського бюджету, розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, термін і порядок їх подання.
 • На будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо їх відповідності мети, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.
 • За результатами аналізу бюджетних запитів складає пропозиції щодо проекту бюджету міста.
 • Здійснює загальну організацію та управління виконанням міського бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 • Забезпечує виконання міського бюджету у відповідності з затвердженим розписом доходів та видатків, відповідність встановлення бюджетних призначень міського бюджету.
 • Приймає участь у розробці та виконанні програми соціально-економічного розвитку міста.
 • Здійснює прогнозування та аналіз доходів міського бюджету.
 •  Складає розпис, доходів та видатків міського бюджету з помісячним розподілом, забезпечує його виконання, в процесі виконання міського бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів перерозподіляє видатки.
 • Аналізує виконання міського бюджету по доходах та видатках. За даними Державної податкової служби України, органів Державної казначейської служби України, департаментів, управлінь і відділів, установ та підприємств забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходи до ефективного витрачання бюджетних коштів.
 •  Забезпечує захист фінансових інтересів міської ради та здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства, пов’язаних із бюджетним процесом.
 • Готує офіційний висновок про хід виконання доходної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до рішення про міський бюджет.
 •  Проводить перевірки правильності складання та затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм та їх виконання, бюджетних установ, органів управління, кошторисів на централізовані заходи, що фінансуються з міського бюджету, та планів використання коштів одержувачів коштів міського бюджету.
 •  Веде облік змін, що вносяться в установленому порядку до міського бюджету по доходах і видатках.
 •  Розглядає зведену фінансову та бюджетну звітність головних розпорядників коштів міського бюджету, складає пояснювальну записку до квартального та річного звітів про виконання міського бюджету і подає її департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації. Подає квартальні та річні звіти про виконання міського бюджету до виконавчого комітету та міської ради відповідно.
 •  Готує пропозиції щодо збільшення надходжень до бюджету та економного і раціонального використання бюджетних коштів, здійснення видатків у межах наявного фінансового ресурсу.
 •  В межах своєї компетенції бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм у місті.
 •  Аналізує звітність про використання валютних коштів у бюджетних установах.
 •  Відповідно до затверджених у бюджеті призначень здійснює в межах наявних фінансових ресурсів фінансування заходів на реалізацію програм щодо розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою, транспорту та дорожнього господарства, природоохоронних заходів, соціально-економічних програм, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення та соціального забезпечення, молодіжних заходів і спорту, культури, органів місцевого самоврядування та інших.
 • Бере участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання, готує пропозиції щодо чисельності,  фонду оплати праці працівників і витрат на утримання органів місцевого самоврядування.
 •  Спільно з органами Державної фіскальної служби України та Державною митною службою України приймає участь у роботі комісій з оцінки конфіскованого та іншого майна, яке надходить до власності Держави.
 • Приймає участь у роботі комісій для прийняття рішень про розпорядження конфіскованим за рішенням суду майном, спільно з органами Державної податкової служби України та іншими державними установами та підприємствами, які згідно з законодавством створюють комісії з обов’язковою участю представника фінансового органу.
 • Проводить семінари і наради з працівниками виконавчих органів міської ради і бюджетних установ з питань планування та використання бюджетних коштів, ведення бухгалтерського обліку і складання звітності надає практичну допомогу з цих питань.
 •  Проводить роботу серед населення через засоби масової інформації, радіо та телебачення із роз’яснення окремих положень законодавства з фінансових питань.
 • Приймає участь у веденні претензійно-позовної роботи зі стягнення заборгованості з орендної плати за землю та викуп земельних ділянок не сільськогосподарського призначення.
 •  Забезпечує публікацію інформації про міський бюджет та публічне подання звітів про його виконання.
 •  Веде облік запитів на інформацію; забезпечує їх своєчасний розгляд відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 •  Оприлюднює інформацію про свою діяльність відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних Департаменту фінансів, розміщених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua - http://data.gov.ua/users/1025

Інформація про бюджет за 2018 рік (xlsx, 15.6 KB)Інформація про бюджет за 2017 рік (xls, 39.0 KB)

Інструкції по складанню бюджетних запитів та форми бюдетних запитів на 2018-2020

инструкц_я_ПЦМ_2018_Мариуполь (doc, 210.5 KB)Форма_2018-1 (xlsx, 11.9 KB)Форма_2018-2 (xlsx, 57.7 KB)Форма_2018-3 (xlsx, 15.4 KB)Формы_для_природ_газа (xlsx, 23.0 KB)
дата оновлення: 17.02.2020