A-A+vision

Міське врядування

Назад

Департамент адміністративних послуг

Метою департамента є реалізація повноважень у сферах забезпечення надання адміністративних послуг виконавчих органів міської ради та органів державної виконавчої влади через центр адміністративних послуг; надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом; організація функціонування та діяльності центру надання адміністративних послуг; реалізація повноважень з питань державної політики функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності; організація видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів; організація взаємодії виконавчих органів міської ради, місцевих органів державної виконавчої влади у сфері надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», реєстрації місця проживання/перебування особи, формування та ведення Реєстру територіальної громади м. Маріуполя відповідно до закону, реалізація повноважень з питань оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення, видачі, обміну паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (ID-картка); обробка персональних даних у базах персональних даних; реалізація повноважень посадових осіб Департаменту з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, визначених ст.ст.219, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення. взаємодія адміністраторів із суб’єктами надання адміністративних послуг; анализ данных.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Миру, 70, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-maildap@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 58-70-50
 • Забезпечення повноважень у сфері організації надання адміністра-тивних послуг органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, реєстрації місця проживання/перебування особи у встановленому порядку, формування та ведення Реєстру територіальної громади м. Маріуполя відповідно до закону;
 • Реалізація повноважень з питань оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення, видачі, обміну паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (ID-картка);
 • Обробка персональних даних у базах персональних даних;
 • Реалізація повноважень посадових осіб Департаменту з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, визначених ст.ст. 219, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 • Забезпечення взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, іншими підприємствами, установами та організаціями у сфері організації надання, оналення та спрощення процедур надання адміністративних послуг;
 • Виконання інших завдань у сфері надання адміністративних послуг, передбачених чинним законодавством.
 • Адміністратори забезпечують виконання своїх повноважень та реалізують свої права у обсягах та в порядку, визначених Законами України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи», Положенням про центр надання адміністративних послуг, іншими актами законодавства, що регулюють порядок та умови одержання адміністративних послуг.
 • Адміністратори забезпечують виконання своїх повноважень та реалізують свої права у відповідності до Закону України «Про адміністративні послуги» виключно у центрі надання адміністративних послуг та районному відділі надання адміністративних послуг.
 • Адміністратори для виконання функцій з прийому та видачі документів щодо одержання визначеного переліку адміністративних послуг у встановленому діючими актами законодавства отримують авторизовані права доступу до державних та відомчих інформаційних систем та баз даних (для оформлення паспортних документів, реєстрації місця проживання тощо). Адміністратори мають власні іменні печатки (штампи) із найменуванням центру надання адміністративних послуг, зазначенням їх посади, прізвища, ім’я та по батькові, та у своїй діяльності використовують печатку центру надання адміністративних послуг. Адміністратори несуть персональну відповідальність за вчинені ними дії та прийняті рішення.

Департамент реалізує також наступні функції:

 • Опрацювання та внесення пропозицій щодо удосконалення системи надання адміністративних послуг шляхом спрощення та впорядкування процесів та процедур;
 • Вносить пропозиції міській раді та її виконавчому комітетові, керівникам виконавчих органів міської ради, міських та регіональних органів державної виконавчої влади, державних та комунальних підприємств щодо удосконалення роботи центру надання адміністративних послуг, взаємодії у сфері надання адміністративних послуг, готує та вносить на розгляд відповідного органу проекти рішень з даних питань;
 • Приймає участь у розробці інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, нормативних актів міської ради та її виконавчого комітету, в тому числі актів регуляторного характеру;
 • Проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяє вивченню чинного законодавства, надає роз’яснення іншим виконавчим органам міської ради щодо порядку та умов розроблення та застосування стандартів адміністративних послуг, інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг;
 • Приймає участь у роботі дорадчих органів міської ради;
 • Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Департаменту;
 • Забезпечує розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту за встановленим графіком;
 • Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Департаменту на внутрішньому порталі і зовнішньому Інтернет-сайті міської ради та Центру надання адміністративних послуг;
 • Здійснює інші повноваження, покладені на Департамент відповідно до чинного законодавства.

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних Департаменту адміністративних послуг, розміщених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua - http://data.gov.ua/users/2200

Положення ДАП (pdf, 348.0 KB)Перелік адміністративних послуг (pdf, 1.2 MB)
Інформація про бюджет за бюджетними програмами за 2018 рік (docx, 13.5 KB)Форми бюджетних запитів на 2020 (xls, 206.0 KB)
дата оновлення: 22.01.2020